موضوعات = بازیابی اطلاعات
تاثیر دایره واژگانی آرشیویست - کتابداران صداوسیما، بر توانایی های اطلاع رسانی آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.30484/nastinfo.2024.3510.2253

محمدجواد اسماعیلی؛ سید علی اصغر رضوی؛ صفیه طهماسبی لیمونی


ارزیابی اضطراب اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.30484/nastinfo.2024.3508.2251

فریبرز درودی؛ فاطمه زنگی آبادی


شیوه های جست‌وجوی اطلاعات منابع موسیقایی در موتورهای جست‌وجو

دوره 33، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 38-58

10.30484/nastinfo.2023.3302.2183

نرگس رضائی عشاقی؛ رویا برادر؛ امیر غائبی


نقش سطح خوانایی مدرک و پیچیدگی عینی وظایف کاری در قضاوت ربط و رتبه‌بندی

دوره 33، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 55-69

10.30484/nastinfo.2023.3347.2192

معصومه عبداللهی؛ جواد عباس پور؛ نورالله محمدی؛ طاهره جوکار


شناسایی عوامل مؤثر در فرمول‌بندی عبارت جست‌وجو: مروری نظام‌مند

دوره 33، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 37-53

10.30484/nastinfo.2022.3135.2131

الناز پارسایی؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده


تأثیر برچسب‌گذاری معنایی در رفع ابهام هم‌نویسه‌های تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 107-124

10.30484/nastinfo.2021.2914.2063

مینا رضایی دینانی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ وحیدرضا میرزاییان


تحلیل سنجه‌های استنادمحور برای تعیین میزان ربط مقاله‌ها

دوره 32، شماره 3، آبان 1400، صفحه 56-76

10.30484/nastinfo.2021.2942.2069

مرضیه گل‌تاجی؛ جواد عباس پور؛ عبدالرسول جوکار؛ سید مصطفی فخراحمد؛ علیرضا نیک سرشت


ترسیم شبکه معنایی مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار (مطالعه موردی:پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران)

دوره 32، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 40-60

10.30484/nastinfo.2021.2855.2047

صدف نعیمی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ نجلا حریری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


آینده سامانه‌های بازیابی اطلاعات متنی

دوره 31، شماره 3، آبان 1399، صفحه 12-26

10.30484/nastinfo.2020.2365.1908

ابوالفضل اسدنیا؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ محسن طاهری دمنه


تجربۀ زیسته متخصصان کتابداریِ پزشکی در زمینه ربط اطلاعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین

دوره 31، شماره 3، آبان 1399، صفحه 48-57

10.30484/nastinfo.2020.2470.1933

مجید شیرزاد؛ افشین موسوی چلک؛ ثریا ضیایی؛ فرامرز سهیلی؛ مریم سلامی


سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی

دوره 31، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 86-103

10.30484/nastinfo.2020.2480.1937

کیانوش رشیدی شریف‌آباد؛ هاجر ستوده؛ مهدیه میرزابیگی؛ سید مصطفی فخراحمد


عملکرد و هم‌پوشانی ابزارهای کاوش فازی و غیرفازی

دوره 30، شماره 3، آبان 1398، صفحه 82-93

10.30484/nastinfo.2019.2327

ندا عباسی دشتکی؛ مینا قاسمی الوری


عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 30، شماره 3، آبان 1398، صفحه 94-116

10.30484/nastinfo.2019.2328

مریم آذرگون؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی