موضوعات = فناوری اطلاعات
واکاوی فرصت‌ها و چالش‌های کتابخانه‌های هوشمند

دوره 34، شماره 3، مهر 1402، صفحه 135-168

10.30484/nastinfo.2024.3488.2242

فاطمه فرخاری؛ مهرداد چشمه‌سهرابی؛ حسین کارشناس؛ محمدحسن عظیمی


اینترنت اشیا در کتابخانه‌ها

دوره 33، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 3-16

10.30484/nastinfo.2023.3325.2184

یعقوب نوروزی؛ جعفر عباداله؛ محمد گل محمدی


مرور نظام‌مند پژوهش‌های داده‌های پیوندی

دوره 32، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 105-123

10.30484/nastinfo.2021.2821.2034

رقیه قربانی بوساری؛ میترا قیاسی؛ علی اصغر رضوی


شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های دیجیتالی

دوره 30، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 24-37

10.30484/nastinfo.2019.2207.1848

فتانه ترکاشوند؛ صفیه طهماسبی؛ علی اصغر رضوی


ارائه الگوی به‌کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی

دوره 30، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 129-151

10.30484/nastinfo.2019.2145.1820

توران باقری؛ یعقوب نوروزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی


روند پژوهش‌‌های حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی: گذشته، حال و آینده

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 33-49

10.30484/nastinfo.2018.2215

مهدی علیپورحافظی؛ مریم یزدی‌پور؛ بهروز رسولی


تعامل کودکان با فهرست‌های رایانه‌ای: واکاوی ویژگی‌ها و عناصر مطرح در محیط رابط کاربری

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 149-162

10.30484/nastinfo.2018.2121

محمدرضا بدیع‌زادگان؛ رحمت‌الله فتاحی؛ اعظم صنعت‌جو