موضوعات = مدیریت
سنجش رضایت شغلی کتابداران در دوران دورکاری کووید-19

دوره 33، شماره 3، آذر 1401، صفحه 25-36

10.30484/nastinfo.2022.3284.2178

احمد شعبانی؛ سمانه فاضلی؛ سعید رجایی پور؛ مریم کشوری


واسپاری قانونی در ایران: تحلیل محتوای اسناد حاکمیتی براساس چهارچوب پیشنهادی ایفلا

دوره 33، شماره 3، آذر 1401، صفحه 76-91

10.30484/nastinfo.2022.3268.2170

ساناز باغستانی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی


میزان کاربرد مؤلفه ‏های مدیریت پست‌مدرن در موزه ‏های شهر تهران

دوره 32، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 43-60

10.30484/nastinfo.2022.3036.2096

لیلا نعمتی انارکی؛ طاهره مهمان نواز؛ رؤیا پورنقی؛ سکینه شکارچی


رابطه میان مدیریت ارزش با ایجاد ارزش در کتابخانه‌های عمومی

دوره 32، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 95-106

10.30484/nastinfo.2021.3006.2084

عادل سلیمانی نژاد؛ فریبرز درودی؛ محمدعلی صدقی


پیایندها در آینه واسپاری قانونی

دوره 31، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 58-72

10.30484/nastinfo.2020.2597.1982

رحیم قاسمی؛ نرگس نشاط؛ داریوش علیمحمدی؛ ابراهیم افشار زنجانی


مقایسۀ شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های ملی جهان با ایزو 28118

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 40-51

10.30484/nastinfo.2019.2261.1870

الهه حسن زاده؛ فریده عصاره؛ فریبرز خسروی


خلاقیت سازمانی و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران

دوره 30، شماره 3، آبان 1398، صفحه 72-80

10.30484/nastinfo.2019.2153.1824

وحید آقا کیشی زاده؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی؛ عادله عاصمی