موضوعات = هستی‌نگاری‌ها
داده‌کاوی و استقرار دادگان اصطلاحنامه چندزبانه فرهنگی ایران (اصفا) در چارچوب کریسپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.30484/nastinfo.2023.3405.2209

سعیده اکبری داریان


طراحی الگوی هستان‌نگاری فراداده‌ای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.30484/nastinfo.2024.3498.2247

سودابه نوذری


ساختار هستی‌نگاری حوزه کودکان و نوجوانان بر اساس اصطلاحنامه اصکا

دوره 33، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 88-104

10.30484/nastinfo.2022.3183.2148

آزیتا مالمیر؛ ثریا ضیایی؛ افشین موسوی چلک؛ فائزه دلقندی