کلیدواژه‌ها = کاربران
مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 197-214

حسن اشرفی ریزی؛ زهرا کاظم‌پور


مشکلات و نقاط ضعف شبکه رزنت از دیدگاه کاربران دانشگاه شهید باهنر

دوره 15، شماره 1، خرداد 1383، صفحه 115-122

عبدالرسول جوکار؛ عادل ذولفعلی‌نژاد


مرجع سیار: نگرشی نو در ارائه خدمات به کاربران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1380، صفحه 121-127

مارتین کورتویس؛ ترجمه ملیحه خوش‌تراش سندی