کلیدواژه‌ها = اصفهان
سنجش رضایت شغلی کتابداران در دوران دورکاری کووید-19

دوره 33، شماره 3، آذر 1401، صفحه 25-36

10.30484/nastinfo.2022.3284.2178

احمد شعبانی؛ سمانه فاضلی؛ سعید رجایی پور؛ مریم کشوری


نظرسنجی در مورد استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی.) در کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 140-153

حوریه ناجی اصفهانی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ فاطمه نادری خراجی


استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 6-23

مظفر چشمه‌سهرابی؛ مریم اکبری؛ اعظم افخم‌نیا


پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان

دوره 17، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 65-72

محمدرضا اباذری


بررسی میزان پویایی کتابخانه‌های مدارس دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 72-82

محمدعلی کلباسی؛ احمد شعبانی