کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دوره 18، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 25-40

مریم‌السادات درخشان؛ محمد حسن‌زاده؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 197-214

حسن اشرفی ریزی؛ زهرا کاظم‌پور


لایب کوآل ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات کتابخانه

دوره 17، شماره 3، آذر 1385، صفحه 161-168

سیدحبیب‌الله میرغفوری


سنجش خوبی خدمات کتابخانه: چارچوب کلی برای مقیاس‌های کمّی

دوره 17، شماره 3، آذر 1385، صفحه 229-250

نوشته ریچارد اُر؛ ترجمه ابراهیم افشار