کلیدواژه‌ها = ایران
مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 40-71

10.30484/nastinfo.2022.3046.2100

مریم کهزادی طهنه؛ عاطفه زارعی؛ فخرالدین معروفی؛ بهروز بیات


ساختار فکری دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تحلیلی کیفی برمبنای دیدگاه متخصصان موضوعی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 43-62

10.30484/nastinfo.2019.2307

رضا مختارپور؛ غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ علی‌اکبر خاصه


مطالعه تطبیقی سوء رفتار علمی در جهان

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 75-94

شیما مرادی؛ المیرا جنوی؛ حمید کاظمی


وضعیت کتابخانه‌های دیجیتالی ایران بعد از گذشت یک دهه چگونه است؟

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 147-170

یعقوب نوروزی؛ طاهره غلامی؛ نیره جعفری‌فر


میزان مشارکت دانشگاهیان ایران در مجله‌های ناشران متقلب در سال ۲۰۱۵

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 8-92

حمیدرضا جمالی مهموئی؛ فرنگیس جشیره نژادی؛ داریوش علیمحمدی


اثربخشی پژوهش‌های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 123-140

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سید محمدباقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


مطالعه زمانی شبکه همکاری‌های بین‌المللی پژوهشگران ایرانی در تولید علم

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 141-160

محمدامین عرفان‌منش؛ الهام اعرابی؛ امیررضا اصنافی


نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 29-44

زهرا تهوری؛ مرضیه خان‌سفید؛ زینب فری‌زاده


کتابخانه و کتابداری در ایران عصر سامانی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 109-122

فرحناز کهن


ارزیابی کیفی وبگاه‌های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو.ای.ام.

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 91-110

محمدرضا فرهادپور؛ راضیه خلف‌‌آبادی


وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 61-70

امیررضا اصنافی؛ امیرحسین رجب‌زاده عصارها؛ سعیده جهانگیری؛ مریم پاکدامن نائینی


وضعیت بخش‌های نسخ خطی در کتابخانه‌‌های ایران براساس مؤلفه‌‌های مدیریت دانش

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 184-198

الهه روحی‌‌دل؛ نصرت ریاحی‌‌نیا


کیفیت مقالات محققان ایرانی در حوزه علوم پزشکی از لحاظ تاثیرگذاری

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 110-120

سیده سارا منیری؛ فاطمه جعفری


دسترس‌پذیری وب‌سایت کتابخانه‌های ملی در کشورهای خاورمیانه

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 56-68

صدیقه محمداسماعیل؛ سمیه کاظمی کوهبنانی


پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007

دوره 20، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 175-200

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن‌زاده؛ حمزه‌علی نورمحمدی؛ علی اعتمادی‌فرد