کلیدواژه‌ها = علم‌سنجی
تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397)

دوره 31، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 38-50

10.30484/nastinfo.2020.2465.1931

علی اکبر خاصه؛ حمید قاضی زاده؛ بنفشه فلاح اسطلخ جانی؛ حیدر مختاری


اثربخشی پژوهش‌های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 123-140

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سید محمدباقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


مطالعه زمانی شبکه همکاری‌های بین‌المللی پژوهشگران ایرانی در تولید علم

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 141-160

محمدامین عرفان‌منش؛ الهام اعرابی؛ امیررضا اصنافی


مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه‌های علمی و اجتماعی

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 92-108

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره


تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال‌های 1379-1386

دوره 21، شماره 3، آذر 1389، صفحه 104-127

فریده عصاره؛ محمدرضا قانع؛ مهرزاد رحمانی سفیدویه


کشورهای پیشرو علمی جهان اسلام در پایگاه وب آو ساینس

دوره 21، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 146-169

علی منصوری؛ فریده عصاره


شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری

دوره 18، شماره 3، آذر 1386، صفحه 91-106

نرگس خالقی


شاخص هرش (h)، رویکردی نو در ارزیابی برون‌داد علمی محققان

دوره 18، شماره 3، آذر 1386، صفحه 107-114

عباس میرزایی؛ حیدر مختاری


ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی

دوره 18، شماره 3، آذر 1386، صفحه 249-254

نوشته علی اوزُن؛ ترجمه فرشید دانش؛ مریم ریاضی‌پور