کلیدواژه‌ها = سازماندهی اطلاعات
واکاوی عوامل موثر بر سازماندهی منابع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1402

10.30484/nastinfo.2023.3397.2206

محبوبه قربانی؛ طاهره یعقوب پور نرگسی؛ سهیلا فعال


واکاوی عوامل موثر بر سازماندهی منابع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402

10.30484/NASTINFO.2023.3397.2206

محبوبه قربانی؛ طاهره یعقوب پور نرگسی؛ سهیلا فعال


سازماندهی اطلاعات در کتابخانه‌های کودک و آموزشگاهی مقطع دبستان

دوره 33، شماره 3، آذر 1401، صفحه 3-24

10.30484/nastinfo.2022.3258.2165

سمیه جعفری باقی آبادی؛ مهدیه رمضان زاده؛ یگانه امینی؛ علیرضا نوروزی


بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 3-15

10.30484/nastinfo.2021.2762.2019

محبوبه فراشباشی آستانه؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی؛ بختیار شعبانی ورکی


سازماندهی اطلاعات حوزه میراث فرهنگی: پیشرفت‌های گذشته و مسائل پیش رو

دوره 29، شماره 3، آبان 1397، صفحه 61-91

10.30484/nastinfo.2018.2265

معصومه نیک نیا؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ داریوش علیمحمدی


درآمدی بر سیستم‌های مدیریت فراداده

دوره 20، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 65-80

یعقوب نوروزی


تحلیلی بر پیشرفت‌های چکیده‌نویسی خودکار

دوره 20، شماره 3، آذر 1388، صفحه 155-176

قاسم آزادی احمدآبادی


فرایند نمایه‌سازی و رویکردهای آن در سازماندهی اطلاعات

دوره 20، شماره 3، آذر 1388، صفحه 227-238

زهرا کاظم‌پور؛ حسن اشرفی‌ریزی