کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دانشگاهی
ساخت و اعتباریابی ابزار سرریز اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.30484/nastinfo.2023.3384.2204

علی محمد رمضان پور مرزی؛ میترا قیاسی؛ صفیه طهماسبی لیمونی


«اعتباریابی مدل برندسازی کتابخانه‌های دانشگاهی»

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 31-70

10.30484/nastinfo.2023.3418.2213

فرزانه سهلی؛ سیروس علیدوستی


ساخت و اعتباریابی ابزار سرریز اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 84-117

10.30484/NASTINFO.2023.3384.2204

علی‌محمد رمضان‌پور مرزی؛ میترا قیاسی؛ صفیه طهماسبی لیمونی


سنجش رضایت شغلی کتابداران در دوران دورکاری کووید-19

دوره 33، شماره 3، آذر 1401، صفحه 25-36

10.30484/nastinfo.2022.3284.2178

احمد شعبانی؛ سمانه فاضلی؛ سعید رجایی پور؛ مریم کشوری


مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 20-39

10.30484/nastinfo.2022.3125.2126

ناهید سلیمانی؛ علی منصوری؛ احمد شعبانی؛ سید علی سیادت


نقش مدیریت دانش در برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 65-77

اورانوس تاج‌الدینی؛ علی سادات ‌موسوی


نظرسنجی در مورد استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی.) در کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 140-153

حوریه ناجی اصفهانی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ فاطمه نادری خراجی


استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 6-23

مظفر چشمه‌سهرابی؛ مریم اکبری؛ اعظم افخم‌نیا


خدمات مرجع در کتابخانة مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی

دوره 21، شماره 3، آذر 1389، صفحه 128-150

فاطمه زندیان؛ امیر متقی دادگر


توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر

دوره 21، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 110-131

محمدجواد هاشم‌زاده؛ شیوا یاری