کلیدواژه‌ها = مرور نظام‌مند
شاخص‌های شبکه‌های ایگومحور: مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.30484/nastinfo.2023.3479.2239

زهرا نعمت اللهی؛ شهناز خادمی زاده؛ فرشید دانش؛ رقیه قضاوی


توقف جست‌وجوی اطلاعات: مروری نظام‌مند

دوره 33، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 17-37

10.30484/nastinfo.2022.3253.2163

زهره هنرجویان؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ طاهره جوکار


شناسایی عوامل مؤثر در کسب خوش‌اقبالانه اطلاعات: مرور نظام‌مند

دوره 33، شماره 3، آذر 1401، صفحه 52-75

10.30484/nastinfo.2022.3233.2160

صبا سیامکی؛ شهناز خادمی زاده؛ منصور کوهی رستمی؛ بهرام پیمان‌نیا


شناسایی عوامل مؤثر در فرمول‌بندی عبارت جست‌وجو: مروری نظام‌مند

دوره 33، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 37-53

10.30484/nastinfo.2022.3135.2131

الناز پارسایی؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده


مرور نظام‌مند پژوهش‌های داده‌های پیوندی

دوره 32، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 105-123

10.30484/nastinfo.2021.2821.2034

رقیه قربانی بوساری؛ میترا قیاسی؛ علی اصغر رضوی