کلیدواژه‌ها = میزان رؤیت
کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 148-163

فرامرز سهیلی؛ فرشید دانش؛ رحمت‌الله فتاحی