کلیدواژه‌ها = عامل تأثیرگذار وب
وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 61-70

امیررضا اصنافی؛ امیرحسین رجب‌زاده عصارها؛ سعیده جهانگیری؛ مریم پاکدامن نائینی


کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 148-163

فرامرز سهیلی؛ فرشید دانش؛ رحمت‌الله فتاحی


وب‌سنجی: اصول و مبانی

دوره 18، شماره 3، آذر 1386، صفحه 189-212

محسن حاجی زین‌العابدینی؛ فریده عصاره