کلیدواژه‌ها = وب‌سنجی
وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 61-70

امیررضا اصنافی؛ امیرحسین رجب‌زاده عصارها؛ سعیده جهانگیری؛ مریم پاکدامن نائینی


کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 148-163

فرامرز سهیلی؛ فرشید دانش؛ رحمت‌الله فتاحی


رؤیت‌پذیری، تأثیر وبی ، همکاری میان وب‌سایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 140-153

فرشید دانش؛ فرامرز سهیلی؛ فائزه مصری‌نژاد؛ علیرضا اسفندیاری مقدم


بررسی ارتباط میان خبرگزاری‌های ایرانی از طریق وب‌سایت‌های آنها

دوره 18، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 49-60

امیررضا اصنافی؛ فریده عصاره


وب‌سنجی: اصول و مبانی

دوره 18، شماره 3، آذر 1386، صفحه 189-212

محسن حاجی زین‌العابدینی؛ فریده عصاره


بررسی میزان حضور ایران در وب

دوره 17، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 53-62

علیرضا نوروزی


وب‌سنجی و ارتباط علمی: بررسی مروری

دوره 15، شماره 4، اسفند 1383، صفحه 7-16

کیوان کوشا