نویسنده = فائزه دلقندی
ساختار هستی‌نگاری حوزه کودکان و نوجوانان بر اساس اصطلاحنامه اصکا

دوره 33، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 88-104

10.30484/nastinfo.2022.3183.2148

آزیتا مالمیر؛ ثریا ضیایی؛ افشین موسوی چلک؛ فائزه دلقندی


اثربخشی مطالعات کتاب‌درمانی در حوزه کودکان و نوجوانان با روش فراتحلیل

دوره 29، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 51-75

10.30484/nastinfo.2018.2232

فائزه دلقندی؛ نصرت ریاحی‌نیا؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی