نویسنده = ترجمه نازنین قائم مقامی فراهانی
آموزش بهره‌گیری از کتابخانه به هر یک از استفاده‌کنندگان: آیا آموزش باید در پرسش و پاسخهای مرجع گنجانیده شود؟

دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، اسفند 1371، صفحه 42-56

نوشته جیمز رایس؛ ترجمه نازنین قائم مقامی فراهانی


صنعت نشر در شوروی: نتایج گلسنوست

دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، اسفند 1370، صفحه 229-244

نوشته نادیا زیلپر؛ ترجمه نازنین قائم مقامی فراهانی


آموزش درون سازمانی تکنولوژی اطلاعات

دوره 1، شماره 1، خرداد 1369، صفحه 68-83

نوشته رابین فردریک گای؛ ترجمه نازنین قائم مقامی فراهانی