نویسنده = زهرا کاظم‌پور
فرایند نمایه‌سازی و رویکردهای آن در سازماندهی اطلاعات

دوره 20، شماره 3، آذر 1388، صفحه 227-238

زهرا کاظم‌پور؛ حسن اشرفی‌ریزی


بازاریابی خدمات و محصولات اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

دوره 19، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 41-52

حسن اشرفی ریزی؛ زهرا کاظم‌پور


مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 197-214

حسن اشرفی ریزی؛ زهرا کاظم‌پور


کنترل کیفیت فرایند نمایه‌سازی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 93-103

سیروس علیدوستی؛ حسن عصاره؛ زهرا کاظم‌پور