نویسنده = فریده عصاره
مقایسۀ شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های ملی جهان با ایزو 28118

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 40-51

10.30484/nastinfo.2019.2261.1870

الهه حسن زاده؛ فریده عصاره؛ فریبرز خسروی


مروری بر کارکردهای تحلیل هم‌واژگانی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 125-145

حمید احمدی؛ فریده عصاره


مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه‌های علمی و اجتماعی

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 92-108

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره


تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال‌های 1379-1386

دوره 21، شماره 3، آذر 1389، صفحه 104-127

فریده عصاره؛ محمدرضا قانع؛ مهرزاد رحمانی سفیدویه


کشورهای پیشرو علمی جهان اسلام در پایگاه وب آو ساینس

دوره 21، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 146-169

علی منصوری؛ فریده عصاره


کیفیت وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای: مروری بر معیارها و ابزارها

دوره 20، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 275-294

فریده عصاره؛ زینب پاپی


بررسی ارتباط میان خبرگزاری‌های ایرانی از طریق وب‌سایت‌های آنها

دوره 18، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 49-60

امیررضا اصنافی؛ فریده عصاره


اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا امروز

دوره 18، شماره 3، آذر 1386، صفحه 29-48

امیر ریسمانباف؛ فریده عصاره


وب‌سنجی: اصول و مبانی

دوره 18، شماره 3، آذر 1386، صفحه 189-212

محسن حاجی زین‌العابدینی؛ فریده عصاره


خدمات تحویل مدرک: مفهومی ناآشنا در کتابداری ایران

دوره 15، شماره 4، اسفند 1383، صفحه 72-80

فریده عصاره؛ غلام حیدری


شناخت امکانات پایگاه مرجع موجود در موتور کاوش Hot bot

دوره 14، شماره 1، خرداد 1382، صفحه 109-120

فریده عصاره؛ آتوسا کوچک


معیارهای ارزیابی منابع اینترنتی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1381، صفحه 62-73

فریده عصاره


تحلیل استنادی

دوره 9، شماره 3 و 4، اسفند 1377، صفحه 34-48

فریده عصاره


بررسی مختصر کتاب‌سنجی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1376، صفحه 90-97

فریده عصاره