نویسنده = رسول زوارقی
عوامل مؤثر بر نگرش دختران دانش‌آموز مدارس استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن

دوره 31، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 44-56

10.30484/nastinfo.2020.2125.1952

هاله پاشایی؛ رسول زوارقی؛ افشین حمدی پور؛ شهروز نعمتی


ساختار فکری دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تحلیلی کیفی برمبنای دیدگاه متخصصان موضوعی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 43-62

10.30484/nastinfo.2019.2307

رضا مختارپور؛ غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ علی‌اکبر خاصه


ساختار فکری علم اطلاعات و دانش‌شناسی: از نظر "دیداری‌سازی حوزه دانش"

دوره 29، شماره 3، آبان 1397، صفحه 39-60

10.30484/nastinfo.2018.2254

غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ رضا مختارپور؛ علی اکبر خاصه


بررسی مقوله ارتباط در فرایند اطلاع‌یابی در فضای مجازی براساس نظریه تغییر بنیادین

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 55-74

رسول زوارقی؛ افشین حمدی‌پور؛ سمیرا مرادی؛ شهروز نعمتی


کتابخانه‌های عمومی آینده

دوره 17، شماره 3، آذر 1385، صفحه 149-160

رسول زوارقی


نمایه‌سازی معنایی پنهان

دوره 16، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 129-144

رسول زوارقی