نویسنده = محبوبه قربانی
واکاوی عوامل موثر بر سازماندهی منابع در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402

10.30484/nastinfo.2023.3397.2206

محبوبه قربانی؛ طاهره یعقوب پور نرگسی؛ سهیلا فعال


شاخص‌های مدیریت پایدار برای کتابخانه‌های سبز: پژوهش کیفی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 29-45

محبوبه قربانی؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ فاطمه نوشین‌فرد


چالش‌های تحلیل موضوعی کتاب از نظر متخصصان مستندسازی

دوره 27، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 41-58

محبوبه قربانی؛ فهیمه باب‌الحوائجی