نویسنده = محمد حسن‌زاده
نیازهای اطلاعاتی کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه‌ها در تأمین آنها: مرور نظام‌مند

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 150-165

حسن صیامیان؛ محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ نجلا حریری


بررسی دسترس‌پذیری وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 53-70

محمد حسن‌زاده؛ فاطمه نویدی؛ فاطمه زندیان


پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007

دوره 20، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 175-200

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن‌زاده؛ حمزه‌علی نورمحمدی؛ علی اعتمادی‌فرد


گرین‌استون: نرم‌افزار کد منبع باز برای راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال

دوره 20، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 233-252

محمد حسن‌زاده؛ آزاد پاک‌نژاد