نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌شناسی مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی مطالعه در کشورهای جنوب [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 116-125]
 • آموزش دو کارکرد اصلی کتابخانه‌های آینده: اطلاع‌رسانی و کمک به آموزش [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 104-109]
 • آموزش اهمیت و نقش کتابخانه‌های آموزشگاهی در آموزش [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 113-120]
 • آندره‌ گدار آندره‌گدار، معمار نخستین ساختمان کتابخانه ملی ایران [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 96-103]

ا

 • ابرپایگاه اطلاعاتی ابرپایگاه‌های اطلاعاتی در شبکه جهانی وب [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 95-103]
 • ابرداده چگونگی ابرداده: ایجاد و استانداردها [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 134-145]
 • ابزار ذخیره‌سازی لوح فشرده ویدئویی رقمی ابزار نوین ذخیره‌سازی داده‌ها [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 83-93]
 • اثربخشی معیارهای ارزیابی منابع اینترنتی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 62-73]
 • ایران ارزیابی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 12-19]
 • ایران بررسی وضعیت حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های ایران [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 30-53]
 • ایران میزان بهره‌مندی از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور در ایران [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 11-25]
 • ایران متون طب شیعه در تاریخ پزشکی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 52-61]
 • ایران هوشنگ ابرامی و کتابداری نوین ایران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 84-94]
 • ایرانی نیازهای اطلاعاتی موسیقی‌دانان ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 13-21]
 • ارتباطات مروری بر وضعیت کتابخانه‌های روستایی و ارائه طرح‌های پیشنهادی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 72-95]
 • ارتباطات دوربرد ارتباطات از راه دور و زیربنای فناوری اطلاعات در اطلاع‌رسانی الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 138-149]
 • ارزیابی ارزیابی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 12-19]
 • ارزشیابی ضعف زبان و اختلال در انتقال، مصرف و تولید اطلاعات: پژوهشی در زمینه دانش ترجمه مترجمان مقالات کتابداری [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 64-71]
 • ارزش‌های کاری ارزش‌های کاری در کتابداری [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 127-136]
 • استاندارد چگونگی ابرداده: ایجاد و استانداردها [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 134-145]
 • استاندارد ایزو استانداردهای فنی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 113-119]
 • استانداردها استانداردهای فنی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 113-119]
 • استفاده عوامل مؤثر در استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی: بررسی نگرش‌ها و عملکرد دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 54-71]
 • استفاده عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری مدیران اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استفاده یا عدم استفاده از اینترنت [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 63-73]
 • استفاده منصفانه سیری در قوانین حق مؤلف، استفاده منصفانه و دسترس‌پذیری از آغاز و تأثیر آن در استفاده از منابع الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 110-123]
 • اسناد برگزیده از ایلخانیگری قاجارها تا دولت قاجاریه [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 92-101]
 • اشاعه اطلاعات گزینشی کاربرد صفحه فشرده نمایه استنادی علوم در خدمات کتابسنجی، مطالعه استنادی، و اشاعه اطلاعات گزینشی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 137-145]
 • اطلاع‌رسانی مروری بر وضعیت کتابخانه‌های روستایی و ارائه طرح‌های پیشنهادی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 72-95]
 • اطلاع‌رسانی دو کارکرد اصلی کتابخانه‌های آینده: اطلاع‌رسانی و کمک به آموزش [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 104-109]
 • اطلاع‌رسانی الکترونیکی ارتباطات از راه دور و زیربنای فناوری اطلاعات در اطلاع‌رسانی الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 138-149]
 • ایلخانیگری قاجار از ایلخانیگری قاجارها تا دولت قاجاریه [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 92-101]
 • الگوهای شناختی دیدگاه‌های تعاملی در طراحی نظام‌های بازیابی اطلاعات [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 74-83]
 • الگوهای فرآیندگرا دیدگاه‌های تعاملی در طراحی نظام‌های بازیابی اطلاعات [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 74-83]
 • الگوهای کاربرگرا دیدگاه‌های تعاملی در طراحی نظام‌های بازیابی اطلاعات [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 74-83]
 • امکان‌سنجی امکان‌سنجی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 22-31]
 • اینترنت چگونگی ابرداده: ایجاد و استانداردها [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 134-145]
 • اینترنت ده دلیل بر این که اینترنت جانشین کتابخانه نمی‌شود [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 146-151]
 • اینترنت عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری مدیران اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استفاده یا عدم استفاده از اینترنت [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 63-73]
 • انتقال پیام ضعف زبان و اختلال در انتقال، مصرف و تولید اطلاعات: پژوهشی در زمینه دانش ترجمه مترجمان مقالات کتابداری [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 64-71]

ب

 • بازیابی اطلاعات تحلیل هزینه - سودمندی بازیابی اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی مدلاین [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 27-35]
 • بازیابی اطلاعات راهبرد کاوش نظام‌مند بازیابی اطلاعات در عصر نظام‌های جهانی اطلاعات [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 155-158]
 • براعت استهلال چکیده و براعت استهلال [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 102-109]
 • بیماران خودگردان نقش کتابدار بیمارستانی در خودیاری پزشکی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 152-162]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی منابع اطلاعاتی کتابخانه‌های کشور، راهکار اولیه حرکت به سمت منابع رقمی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 14-21]

پ

 • پایان‌نامه‌ها نحوه نمایه‌سازی پایان‌نامه‌ها در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 57-62]
 • پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد مجلات هسته خارجی در رشته روانشناسی تربیتی [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 37-45]
 • پایگاه اطلاعاتی چگونگی نمایه‌سازی در پایگاه‌های اطلاعاتی مراکز اطلاع‌رسانی تهران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 42-51]
 • پایگاه اطلاعاتی مدلاین تحلیل هزینه - سودمندی بازیابی اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی مدلاین [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 27-35]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی عوامل مؤثر در استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی: بررسی نگرش‌ها و عملکرد دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 54-71]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی نظریه دسترسی در مقابل مالکیت [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 105-112]
 • پژوهش اهمیت و نقش کتابخانه‌های آموزشگاهی در آموزش [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 113-120]
 • پست الکترونیکی خدمات مرجع پست الکترونیکی: مرور و تأملی درباره تجارب کتابخانه گلمان [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 150-153]

ت

 • تاریخ پزشکی متون طب شیعه در تاریخ پزشکی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 52-61]
 • تألیف پژوهش درباره کتاب‌های منتشر شده در موضوع موسیقی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 22-31]
 • تجارت الکترونیکی راهبردها و کاربردهای تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی ایران و ارائه راهکارهای مناسب [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 46-63]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 32-45]
 • تحلیل استنادی مجلات هسته خارجی در رشته روانشناسی تربیتی [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 37-45]
 • تحلیل استنادی کاربرد صفحه فشرده نمایه استنادی علوم در خدمات کتابسنجی، مطالعه استنادی، و اشاعه اطلاعات گزینشی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 137-145]
 • تحول تحول و تغییر در شیوه‌های آموزش: راهی برای ایجاد انگیزه استفاده از کتابخانه‌های تخصصی [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 75-81]
 • تدارک کتابخانه حق مؤلف، تدارک کتابخانه‌ و خواننده نابینا [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 129-137]
 • ترجمه پژوهش درباره کتاب‌های منتشر شده در موضوع موسیقی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 22-31]
 • ترجمه ضعف زبان و اختلال در انتقال، مصرف و تولید اطلاعات: پژوهشی در زمینه دانش ترجمه مترجمان مقالات کتابداری [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 64-71]
 • تصمیم‌گیری عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری مدیران اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استفاده یا عدم استفاده از اینترنت [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 63-73]
 • تصویربرداری رقمی "حفاظت درازمدت رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الکترونیکی" [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 139-153]
 • تعامل با کاربر دیدگاه‌های تعاملی در طراحی نظام‌های بازیابی اطلاعات [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 74-83]
 • تهران چگونگی نمایه‌سازی در پایگاه‌های اطلاعاتی مراکز اطلاع‌رسانی تهران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 42-51]
 • توسعه مروری بر وضعیت کتابخانه‌های روستایی و ارائه طرح‌های پیشنهادی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 72-95]

چ

 • چکیده چکیده و براعت استهلال [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 102-109]

ح

 • حفاظت بررسی وضعیت حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های ایران [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 30-53]
 • حفاظت رقمی "حفاظت درازمدت رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الکترونیکی" [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 139-153]
 • حق مؤلف سیری در قوانین حق مؤلف، استفاده منصفانه و دسترس‌پذیری از آغاز و تأثیر آن در استفاده از منابع الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 110-123]
 • حق مؤلف حق مؤلف، تدارک کتابخانه‌ و خواننده نابینا [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 129-137]

خ

 • خدمات تحویل مدرک خارجی میزان بهره‌مندی از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور در ایران [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 11-25]
 • خدمات مرجع خدمات مرجع پست الکترونیکی: مرور و تأملی درباره تجارب کتابخانه گلمان [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 150-153]

د

 • دانش‌آموزان دوره متوسطه مطالعات غیردرسی دانش‌آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از نظر دانش‌آموزان شهرضا [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 47-55]
 • دانشجویان بازرگانی ارزش‌های کاری در کتابداری [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 127-136]
 • دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی عوامل مؤثر در استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی: بررسی نگرش‌ها و عملکرد دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 54-71]
 • دانشجویان کتابداری ارزش‌های کاری در کتابداری [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 127-136]
 • دانشگاه آزاد مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دانشگاه‌ها [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 72-91]
 • دانشگاه‌های علوم پزشکی عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری مدیران اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استفاده یا عدم استفاده از اینترنت [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 63-73]
 • دیجیتالی کتابخانه ملی: دیجیتالی یا سنتی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 124-131]
 • دسترسی نظریه دسترسی در مقابل مالکیت [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 105-112]
 • دسترس‌پذیری سیری در قوانین حق مؤلف، استفاده منصفانه و دسترس‌پذیری از آغاز و تأثیر آن در استفاده از منابع الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 110-123]
 • دولت قاجاریه از ایلخانیگری قاجارها تا دولت قاجاریه [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 92-101]

ر

 • رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الکترونیکی "حفاظت درازمدت رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الکترونیکی" [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 139-153]
 • رضایت شغلی مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دانشگاه‌ها [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 72-91]
 • رفتار حرفه‌ای ارزش‌های کاری در کتابداری [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 127-136]
 • روابط کتابشناختی بررسی روابط کتابشناختی در فهرستنویسی کتابشناسی ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 20-29]
 • روانشناسی تربیتی مجلات هسته خارجی در رشته روانشناسی تربیتی [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 37-45]

ز

 • زبان مبدأ ضعف زبان و اختلال در انتقال، مصرف و تولید اطلاعات: پژوهشی در زمینه دانش ترجمه مترجمان مقالات کتابداری [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 64-71]
 • زبان مقصد ضعف زبان و اختلال در انتقال، مصرف و تولید اطلاعات: پژوهشی در زمینه دانش ترجمه مترجمان مقالات کتابداری [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 64-71]
 • زیربنای فناوری اطلاعات ارتباطات از راه دور و زیربنای فناوری اطلاعات در اطلاع‌رسانی الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 138-149]

س

 • سازگاری معیارهای ارزیابی منابع اینترنتی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 62-73]
 • سازمان پرورش استعدادهای درخشان امکان‌سنجی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 22-31]
 • سیاستگذاری چگونگی نمایه‌سازی در پایگاه‌های اطلاعاتی مراکز اطلاع‌رسانی تهران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 42-51]
 • سنتی کتابخانه ملی: دیجیتالی یا سنتی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 124-131]

ش

 • شبکه اطلاع‌رسانی امکان‌سنجی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 22-31]
 • شبکه جهانی وب ابرپایگاه‌های اطلاعاتی در شبکه جهانی وب [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 95-103]
 • شبکه‌سازی الکترونیکی فواید شبکه‌سازی انسانی در برابر شبکه‌سازی الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 154-157]
 • شبکه‌سازی انسانی فواید شبکه‌سازی انسانی در برابر شبکه‌سازی الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 154-157]
 • شبکه عصبی هوشمند شبیه‌سازی نظام اطلاع‌رسانی فارسی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز با استفاده از شبکه عصبی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 104-112]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی نظام اطلاع‌رسانی فارسی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز با استفاده از شبکه عصبی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 104-112]
 • شیعه متون طب شیعه در تاریخ پزشکی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 52-61]
 • شهرضا مطالعات غیردرسی دانش‌آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از نظر دانش‌آموزان شهرضا [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 47-55]
 • شیوه‌های آموزش تحول و تغییر در شیوه‌های آموزش: راهی برای ایجاد انگیزه استفاده از کتابخانه‌های تخصصی [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 75-81]

ص

 • صاحب بن عباد کتابخانه صاحب بن عباد [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 110-115]
 • صفحات وب ارزیابی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 12-19]
 • صفحه عنوان استانداردهای فنی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 113-119]
 • صفحه فشرده کاربرد صفحه فشرده نمایه استنادی علوم در خدمات کتابسنجی، مطالعه استنادی، و اشاعه اطلاعات گزینشی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 137-145]

ط

 • طب سنتی متون طب شیعه در تاریخ پزشکی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 52-61]
 • طراحی صفحات وب راهبردها و کاربردهای تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی ایران و ارائه راهکارهای مناسب [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 46-63]
 • طرح‌های روستایی مروری بر وضعیت کتابخانه‌های روستایی و ارائه طرح‌های پیشنهادی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 72-95]

ع

 • عدم استفاده عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری مدیران اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استفاده یا عدم استفاده از اینترنت [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 63-73]
 • علوم و فن‌آوری ابرپایگاه‌های اطلاعاتی در شبکه جهانی وب [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 95-103]
 • عنوان عطف استانداردهای فنی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 113-119]
 • عوامل مؤثر عوامل مؤثر در استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی: بررسی نگرش‌ها و عملکرد دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 54-71]
 • عوامل مؤثر عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری مدیران اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استفاده یا عدم استفاده از اینترنت [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 63-73]

ف

 • فراالگو شبیه‌سازی نظام اطلاع‌رسانی فارسی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز با استفاده از شبکه عصبی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 104-112]
 • فصلنامه کتاب تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 32-45]
 • فهرستنویسی بررسی روابط کتابشناختی در فهرستنویسی کتابشناسی ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 20-29]

ق

 • قانون برادفورد مجلات هسته خارجی در رشته روانشناسی تربیتی [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 37-45]

ک

 • کابخانه‌های روستایی مروری بر وضعیت کتابخانه‌های روستایی و ارائه طرح‌های پیشنهادی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 72-95]
 • کاربرپسندی معیارهای ارزیابی منابع اینترنتی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 62-73]
 • کاوش نظام‌مند راهبرد کاوش نظام‌مند بازیابی اطلاعات در عصر نظام‌های جهانی اطلاعات [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 155-158]
 • کتاب منابع خارجی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 32-41]
 • کتاب الکترونیکی کتابخانه ملی: دیجیتالی یا سنتی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 124-131]
 • کتابخانه کتابخانه صاحب بن عباد [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 110-115]
 • کتابخانه ده دلیل بر این که اینترنت جانشین کتابخانه نمی‌شود [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 146-151]
 • کتابخانه گلمان خدمات مرجع پست الکترونیکی: مرور و تأملی درباره تجارب کتابخانه گلمان [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 150-153]
 • کتابخانه مجازی ده دلیل بر این که اینترنت جانشین کتابخانه نمی‌شود [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 146-151]
 • کتابخانه ملی کتابخانه ملی: دیجیتالی یا سنتی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 124-131]
 • کتابخانه ملی آندره‌گدار، معمار نخستین ساختمان کتابخانه ملی ایران [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 96-103]
 • کتابخانه ملی منابع خارجی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 32-41]
 • کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز شبیه‌سازی نظام اطلاع‌رسانی فارسی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز با استفاده از شبکه عصبی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 104-112]
 • کتابخانه‌ها بررسی وضعیت حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های ایران [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 30-53]
 • کتابخانه‌ها بهینه‌سازی منابع اطلاعاتی کتابخانه‌های کشور، راهکار اولیه حرکت به سمت منابع رقمی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 14-21]
 • کتابخانه‌ها امکان‌سنجی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 22-31]
 • کتابخانه‌های آموزشگاهی اهمیت و نقش کتابخانه‌های آموزشگاهی در آموزش [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 113-120]
 • کتابخانه‌های آینده دو کارکرد اصلی کتابخانه‌های آینده: اطلاع‌رسانی و کمک به آموزش [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 104-109]
 • کتابخانه‌های تخصصی تحول و تغییر در شیوه‌های آموزش: راهی برای ایجاد انگیزه استفاده از کتابخانه‌های تخصصی [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 75-81]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی ارزیابی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 12-19]
 • کتابداری ارزش‌های کاری در کتابداری [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 127-136]
 • کتابداران مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دانشگاه‌ها [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 72-91]
 • کتابدار بیمارستانی نقش کتابدار بیمارستانی در خودیاری پزشکی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 152-162]
 • کتابداری نوین هوشنگ ابرامی و کتابداری نوین ایران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 84-94]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی استانداردهای فنی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 113-119]
 • کتابسنجی کاربرد صفحه فشرده نمایه استنادی علوم در خدمات کتابسنجی، مطالعه استنادی، و اشاعه اطلاعات گزینشی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 137-145]
 • کتابشناسی پژوهش درباره کتاب‌های منتشر شده در موضوع موسیقی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 22-31]
 • کتابشناسی ملی بررسی روابط کتابشناختی در فهرستنویسی کتابشناسی ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 20-29]
 • کشاورزی مروری بر وضعیت کتابخانه‌های روستایی و ارائه طرح‌های پیشنهادی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 72-95]
 • کشورهای اسلامی سیری در قوانین حق مؤلف، استفاده منصفانه و دسترس‌پذیری از آغاز و تأثیر آن در استفاده از منابع الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 110-123]
 • کشورهای جنوب مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی مطالعه در کشورهای جنوب [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 116-125]

ل

م

 • مالکیت نظریه دسترسی در مقابل مالکیت [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 105-112]
 • مبادله الکترونیکی اطلاعات راهبردها و کاربردهای تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی ایران و ارائه راهکارهای مناسب [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 46-63]
 • مجلات بهینه‌سازی منابع اطلاعاتی کتابخانه‌های کشور، راهکار اولیه حرکت به سمت منابع رقمی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 14-21]
 • مجلات هسته مجلات هسته خارجی در رشته روانشناسی تربیتی [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 37-45]
 • مدیران اجرایی عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری مدیران اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استفاده یا عدم استفاده از اینترنت [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 63-73]
 • مراکز استان‌ها مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دانشگاه‌ها [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 72-91]
 • مراکز اطلاع‌رسانی چگونگی نمایه‌سازی در پایگاه‌های اطلاعاتی مراکز اطلاع‌رسانی تهران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 42-51]
 • مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی راهبردها و کاربردهای تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی ایران و ارائه راهکارهای مناسب [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 46-63]
 • مراکز آموزشی امکان‌سنجی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 22-31]
 • مراکز تحقیقاتی میزان بهره‌مندی از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور در ایران [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 11-25]
 • مراکز دانشگاهی میزان بهره‌مندی از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور در ایران [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 11-25]
 • مرجع مجازی خدمات مرجع پست الکترونیکی: مرور و تأملی درباره تجارب کتابخانه گلمان [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 150-153]
 • مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران نحوه نمایه‌سازی پایان‌نامه‌ها در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 57-62]
 • مطالعه مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی مطالعه در کشورهای جنوب [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 116-125]
 • مطالعه اهمیت و نقش کتابخانه‌های آموزشگاهی در آموزش [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 113-120]
 • مطالعه غیردرسی مطالعات غیردرسی دانش‌آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از نظر دانش‌آموزان شهرضا [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 47-55]
 • مطالعه کتابشناختی رویکرد اجتماعی - فرهنگی و تاریخی در مطالعه کتابشناختی و منابع مرجع [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 95-104]
 • معیارهای ارزیابی معیارهای ارزیابی منابع اینترنتی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 62-73]
 • مقالات تألیفی تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 32-45]
 • مقالات کتابداری ضعف زبان و اختلال در انتقال، مصرف و تولید اطلاعات: پژوهشی در زمینه دانش ترجمه مترجمان مقالات کتابداری [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 64-71]
 • منابع اطلاعاتی بهینه‌سازی منابع اطلاعاتی کتابخانه‌های کشور، راهکار اولیه حرکت به سمت منابع رقمی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 14-21]
 • منابع اطلاعاتی ابرپایگاه‌های اطلاعاتی در شبکه جهانی وب [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 95-103]
 • منابع الکترونیکی سیری در قوانین حق مؤلف، استفاده منصفانه و دسترس‌پذیری از آغاز و تأثیر آن در استفاده از منابع الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 110-123]
 • منابع اینترنتی معیارهای ارزیابی منابع اینترنتی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 62-73]
 • منابع خارجی منابع خارجی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 32-41]
 • منابع رقمی بهینه‌سازی منابع اطلاعاتی کتابخانه‌های کشور، راهکار اولیه حرکت به سمت منابع رقمی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 14-21]
 • منابع مرجع رویکرد اجتماعی - فرهنگی و تاریخی در مطالعه کتابشناختی و منابع مرجع [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 95-104]
 • مواد کتابخانه‌ای بررسی وضعیت حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های ایران [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 30-53]
 • موتورهای کاوش چگونگی ابرداده: ایجاد و استانداردها [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 134-145]
 • موزه ایران باستان آندره‌گدار، معمار نخستین ساختمان کتابخانه ملی ایران [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 96-103]
 • موزه مردم‌شناسی آندره‌گدار، معمار نخستین ساختمان کتابخانه ملی ایران [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 96-103]
 • موسیقی پژوهش درباره کتاب‌های منتشر شده در موضوع موسیقی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 22-31]
 • موسیقی‌دانان نیازهای اطلاعاتی موسیقی‌دانان ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 13-21]

ن

 • نابینایان حق مؤلف، تدارک کتابخانه‌ و خواننده نابینا [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 129-137]
 • نیازهای اطلاعاتی نیازهای اطلاعاتی موسیقی‌دانان ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 13-21]
 • نسخه‌های خطی متون طب شیعه در تاریخ پزشکی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 52-61]
 • نظام اطلاع‌رسانی فارسی شبیه‌سازی نظام اطلاع‌رسانی فارسی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز با استفاده از شبکه عصبی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 104-112]
 • نظام‌های بازیابی اطلاعات دیدگاه‌های تعاملی در طراحی نظام‌های بازیابی اطلاعات [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 74-83]
 • نظام‌های جهانی اطلاعات راهبرد کاوش نظام‌مند بازیابی اطلاعات در عصر نظام‌های جهانی اطلاعات [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 155-158]
 • نقش اجتماعی و فرهنگی رویکرد اجتماعی - فرهنگی و تاریخی در مطالعه کتابشناختی و منابع مرجع [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 95-104]
 • نمایه استنادی علوم کاربرد صفحه فشرده نمایه استنادی علوم در خدمات کتابسنجی، مطالعه استنادی، و اشاعه اطلاعات گزینشی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 137-145]
 • نمایه‌سازی نحوه نمایه‌سازی پایان‌نامه‌ها در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 57-62]
 • نمایه‌سازی چگونگی نمایه‌سازی در پایگاه‌های اطلاعاتی مراکز اطلاع‌رسانی تهران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 42-51]

و

 • وب چگونگی ابرداده: ایجاد و استانداردها [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 134-145]
 • وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دانشگاه‌ها [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 72-91]

ه

 • هزینه - سومندی تحلیل هزینه - سودمندی بازیابی اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی مدلاین [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 27-35]
 • هوشنگ ابرامی هوشنگ ابرامی و کتابداری نوین ایران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 84-94]