نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار بررسی مکتب تاریخ‌نگاری جنگ‌های صلیب: کتابشناسی و نقد و بررسی منابع تاریخی جنگ‌های صلیبی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 34-47]
 • آثار تألیفی بررسی کتاب‌های فارسی هنرهای تجسمی از 1355 تا 1381 [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 57-71]
 • آثار هنری بررسی کتاب‌های فارسی هنرهای تجسمی از 1355 تا 1381 [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 57-71]
 • آثار وابسته میزان دسترسی به شناسه‌های اصل اثر در فهرستنویسی آثار وابسته (شروح) معرفی شده در فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران (1343-1379) [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 122-128]
 • آرشیوهای رقومی آرشیوهای رقومی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 13-24]
 • آرشیوهای شنیداری وضعیت سازماندهی منابع شنیداری موسیقی در آرشیوهای موسیقی تهران [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 169-187]
 • آرشیوهای موسیقی وضعیت سازماندهی منابع شنیداری موسیقی در آرشیوهای موسیقی تهران [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 169-187]
 • آزادی علمی مشکلات دسترسی به اطلاعات علمی در جهان شبکه‌ها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 115-121]
 • آزمون کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی سؤالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و عدم تطابق آن با واحدهای درسی دوره کارشناسی این رشته [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 13-24]
 • آسیب‌پذیری راهبردی پایگاه دانش: تلاش در ایجاد تعامل میان مدیریت دانش و نوآوری [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 24-36]
 • آسیب‌شناسی جامعه اطلاع‌رسانی و تأثیر آن بر هویت فرهنگی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 25-33]
 • آق قویونلو جایگاه کتاب در مناسبات فرهنگی تیموریان [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 54-59]
 • آموزش مدیریت منابع انسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 161-166]
 • آموزش کتابخانه‌ای یادگیری فعال و آموزش کتابخانه‌ای [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 220-228]
 • آموزش کتابداری چگونه یک کتابدار رقومی تربیت کنیم: بررسی تطبیقی برنامه‌های درسی امریکایی - اروپایی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 123-131]
 • آموزش کتابداری آموزش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: گذشته، حال، آینده [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 25-41]

ا

 • ابزارهای سازماندهی دانش الگوهای داده‌ای برای ابزارهای سازماندهی دانش: تحولات و چشم‌اندازها [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 137-144]
 • ایران خدمات تحویل مدرک: مفهومی ناآشنا در کتابداری ایران [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 72-80]
 • ایران جریان جهانی اطلاعات و چشم‌انداز ملی ما [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 83-95]
 • ایران گرایش‌های موضوعی کتاب‌های داستانی کودکان [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 107-114]
 • ایران رفتار اطلاع‌یابی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: تجربه طرح امانت بین کتابخانه‌ای [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 9-16]
 • ایران آموزش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: گذشته، حال، آینده [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 25-41]
 • ایران انطباق چکیده مقاله‌های مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی با دستورالعمل‌های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 42-52]
 • ایران ماجرای دزدی از کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان (تهران، 1325ق.) [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 178-186]
 • ا.سی.آر.ال ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز براساس استانداردهای مرتبط [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 13-28]
 • استاندارد ایزو 12606 مراقبت، حفظ و نگهداری نوارهای صوتی مغناطیسی تصاویر متحرک و تلویزیون: استاندارد منتشر شده از سوی سازمان جهانی استاندارد ، ایزو 12606 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 187-196]
 • استاندارد ایزو 214 انطباق چکیده مقاله‌های مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی با دستورالعمل‌های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 42-52]
 • استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز براساس استانداردهای مرتبط [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 13-28]
 • استانداردها مدیریت نشریات ادواری در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 79-98]
 • استخدام مدیریت منابع انسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 161-166]
 • استفاده از قضاوت شخصی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و احساس استقلال و موفقیت مدیران زن و مرد در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 115-126]
 • استفاده از کتابخانه مروری بر اضطراب کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 109-114]
 • استقلال ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و احساس استقلال و موفقیت مدیران زن و مرد در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 115-126]
 • اصفهان بررسی میزان پویایی کتابخانه‌های مدارس دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 72-82]
 • اضطراب کتابخانه‌ای مروری بر اضطراب کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 109-114]
 • اطلاعات از داده تا دانش و از مدیریت داده تا مدیریت دانش: مروری بر متون [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 13-23]
 • اطلاعات آموزش بازاریابی و مدیریت کیفیت در دانشکده‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: امریکای شمالی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 127-136]
 • اطلاع‌رسانی اطلاع‌رسانی و تأثیر آن بر هویت فرهنگی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 25-33]
 • اطلاع‌رسانی فناوری اطلاعات، تحول نقش‌ها، ضرورت مدیریت دانش [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 44-50]
 • اطلس نقشه و اطلس در کتابخانه ملی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 139-147]
 • ایکس.ام.ال مروری بر قالب‌بندی ایکس ام.ال. و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 81-87]
 • ایکس.ام.ال ایکس.ام.ال. چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه دارد؟ [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 37-44]
 • الکترونیکی کردن الکترونیکی کردن پایان‌نامه‌ها: راهی برای دستیابی بهتر [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 29-36]
 • الگوهای جریان اطلاعات جریان جهانی اطلاعات و چشم‌انداز ملی ما [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 83-95]
 • امریکای شمالی آموزش بازاریابی و مدیریت کیفیت در دانشکده‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: امریکای شمالی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 127-136]
 • امیرکبیر دارالفنون [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 81-87]
 • امنیت مبانی و اصول مدیریت امنیت در کتابخانه‌ها [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 51-62]
 • اینترنت ارزیابی کیفی وب‌سایت‌ها: معیارها و ابزارها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 188-193]
 • انتشارات دانشگاه تهران بررسی کتاب‌های فارسی هنرهای تجسمی از 1355 تا 1381 [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 57-71]
 • انواع کتابشناسی درآمدی بر علم کتابشناسی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 165-177]
 • اهدای کتاب جایگاه کتاب در مناسبات فرهنگی تیموریان [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 54-59]

ب

 • بازیابی اطلاعات مروری بر قالب‌بندی ایکس ام.ال. و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 81-87]
 • بازاریابی آموزش بازاریابی و مدیریت کیفیت در دانشکده‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: امریکای شمالی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 127-136]
 • بایگانی مراقبت، حفظ و نگهداری نوارهای صوتی مغناطیسی تصاویر متحرک و تلویزیون: استاندارد منتشر شده از سوی سازمان جهانی استاندارد ، ایزو 12606 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 187-196]
 • بحران هویت اطلاع‌رسانی و تأثیر آن بر هویت فرهنگی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 25-33]
 • بخش نشریات ادواری مدیریت نشریات ادواری در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 79-98]
 • بررسی وضعیت مدیریت نشریات ادواری در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 79-98]
 • بررسی وضعیت بررسی میزان پویایی کتابخانه‌های مدارس دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 72-82]
 • بررسی وضعیت گرایش‌های موضوعی کتاب‌های داستانی کودکان [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 107-114]
 • بررسی وضعیت نقشه و اطلس در کتابخانه ملی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 139-147]
 • بررسی وضعیت وضعیت سازماندهی منابع شنیداری موسیقی در آرشیوهای موسیقی تهران [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 169-187]
 • بررسی وضعیت خدمات و منابع برای معلولان در کتابخانه‌های عمومی تهران [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 69-80]
 • بررسی وضعیت وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی (مقطع متوسطه) استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 145-153]
 • برنامه‌های درسی کتابداری چگونه یک کتابدار رقومی تربیت کنیم: بررسی تطبیقی برنامه‌های درسی امریکایی - اروپایی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 123-131]

پ

 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد تأثیر همکاری مشاور اطلاعاتی بر چگونگی اجرای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پرستاری [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 59-68]
 • پایان‌نامه‌ها الکترونیکی کردن پایان‌نامه‌ها: راهی برای دستیابی بهتر [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 29-36]
 • پایان‌نامه‌های الکترونیکی الکترونیکی کردن پایان‌نامه‌ها: راهی برای دستیابی بهتر [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 29-36]
 • پایگاه دانش پایگاه دانش: تلاش در ایجاد تعامل میان مدیریت دانش و نوآوری [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 24-36]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی فراهم‌آوری و مدیریت مجلات الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 145-150]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی مشکلات و نقاط ضعف شبکه رزنت از دیدگاه کاربران دانشگاه شهید باهنر [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 115-122]
 • پیایندها مدیریت نشریات ادواری در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 79-98]
 • پیایندها شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 96-106]
 • پراکندگی موضوعی بررسی آثار موجود در کتابشناسی ملی ایران درباره زنان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 53-58]
 • پروتکل زد 50/39 کتابخانه مجازی براساس پروتکل "زد 50/39" [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 194-199]
 • پژوهش آموزش فرایند پژوهش برای اکتشاف و رشد فردی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 114-122]
 • پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 129-138]
 • پیشینه آموزش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: گذشته، حال، آینده [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 25-41]

ت

 • تألیف بررسی آثار موجود در کتابشناسی ملی ایران درباره زنان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 53-58]
 • تألیفات دارالفنون [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 81-87]
 • تبریز میران رضایتمندی دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی تبریز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 123-135]
 • تجارت الکترونیکی کتابداران و تجارت الکترونیک: وادار کنید تجارت الکترونیک در خدمت شما باشد [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 132-136]
 • تجهیزات کتابخانه‌ای میران رضایتمندی دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی تبریز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 123-135]
 • تحلیل پیوند وب‌سنجی و ارتباط علمی: بررسی مروری [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 7-16]
 • تحلیل ریسک پایگاه دانش: تلاش در ایجاد تعامل میان مدیریت دانش و نوآوری [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 24-36]
 • تحول سازمانی مدیریت منابع انسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 161-166]
 • ترجمه بررسی کتاب‌های فارسی هنرهای تجسمی از 1355 تا 1381 [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 57-71]
 • ترجمه بررسی آثار موجود در کتابشناسی ملی ایران درباره زنان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 53-58]
 • ترجمه‌ها دارالفنون [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 81-87]
 • تیموریان جایگاه کتاب در مناسبات فرهنگی تیموریان [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 54-59]
 • تنش‌های شغلی تنش در کتابخانه [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 48-53]
 • تهران بررسی چگونگی ارائه خدمات فنی قراردادی به کتابخانه‌ها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 45-56]
 • تهران تأثیر همکاری مشاور اطلاعاتی بر چگونگی اجرای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پرستاری [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 59-68]
 • تهران خدمات و منابع برای معلولان در کتابخانه‌های عمومی تهران [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 69-80]
 • تهران رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 88-96]

ث

 • ثبات شیمیایی مراقبت، حفظ و نگهداری نوارهای صوتی مغناطیسی تصاویر متحرک و تلویزیون: استاندارد منتشر شده از سوی سازمان جهانی استاندارد ، ایزو 12606 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 187-196]

ج

 • جامعه اطلاعاتی مشکلات دسترسی به اطلاعات علمی در جهان شبکه‌ها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 115-121]
 • جریان بین‌المللی اطلاعات جریان جهانی اطلاعات و چشم‌انداز ملی ما [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 83-95]
 • جریان ملی اطلاعات جریان جهانی اطلاعات و چشم‌انداز ملی ما [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 83-95]
 • جستجوی اطلاعات تأثیر همکاری مشاور اطلاعاتی بر چگونگی اجرای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پرستاری [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 59-68]
 • جستجوی اطلاعات رفتار اطلاع‌یابی متخصصان شاغل در ادارات شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب - اهواز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 97-108]
 • جنسیت بررسی آثار موجود در کتابشناسی ملی ایران درباره زنان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 53-58]
 • جنگ‌های صلیبی بررسی مکتب تاریخ‌نگاری جنگ‌های صلیب: کتابشناسی و نقد و بررسی منابع تاریخی جنگ‌های صلیبی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 34-47]
 • جهانی شدن اطلاع‌رسانی و تأثیر آن بر هویت فرهنگی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 25-33]

چ

 • چاپخانه سنگی دارالفنون [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 81-87]
 • چکیده‌ها انطباق چکیده مقاله‌های مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی با دستورالعمل‌های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 42-52]

ح

 • حجم کار ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و احساس استقلال و موفقیت مدیران زن و مرد در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 115-126]
 • حرفه اطلاع‌رسانی مدیریت دانش؛ کتابداری نوین؟ از نگهبانان تاریخ تا دروازه‌بانان آینده [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 151-160]
 • حفاظت مبانی و اصول مدیریت امنیت در کتابخانه‌ها [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 51-62]
 • حفاظت مراقبت، حفظ و نگهداری نوارهای صوتی مغناطیسی تصاویر متحرک و تلویزیون: استاندارد منتشر شده از سوی سازمان جهانی استاندارد ، ایزو 12606 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 187-196]
 • حفاظت منابع الکترونیکی مدیریت مجموعه منابع الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 70-78]
 • حفاظت و نگهداری حفاظت و نگهداری منابع رقومی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 60-71]

خ

 • خدمات نقشه و اطلس در کتابخانه ملی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 139-147]
 • خدمات خدمات و منابع برای معلولان در کتابخانه‌های عمومی تهران [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 69-80]
 • خدمات تحویل مدرک خدمات تحویل مدرک: مفهومی ناآشنا در کتابداری ایران [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 72-80]
 • خدمات رایانه‌ای میران رضایتمندی دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی تبریز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 123-135]
 • خدمات عمومی میران رضایتمندی دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی تبریز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 123-135]
 • خدمات فنی بررسی چگونگی ارائه خدمات فنی قراردادی به کتابخانه‌ها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 45-56]
 • خدمات قراردادی بررسی چگونگی ارائه خدمات فنی قراردادی به کتابخانه‌ها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 45-56]
 • خدمات کتابخانه میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 129-138]
 • خدمات مرجع همایش ویدئویی و خدمات مرجع در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 103-113]
 • خواندن مدل‌های خواندن [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 200-219]

د

 • داده از داده تا دانش و از مدیریت داده تا مدیریت دانش: مروری بر متون [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 13-23]
 • دارالفنون دارالفنون [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 81-87]
 • دانش از داده تا دانش و از مدیریت داده تا مدیریت دانش: مروری بر متون [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 13-23]
 • دانش‌آموزان آموزش فرایند پژوهش برای اکتشاف و رشد فردی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 114-122]
 • دانشجویان مروری بر اضطراب کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 109-114]
 • دانشجویان میران رضایتمندی دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی تبریز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 123-135]
 • دانشجویان نقش کتابدار و مرکز رسانه‌های کتابخانه در بهبود یادگیری دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 4-8]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 88-102]
 • دانشجویان کارشناسی ارشد رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 88-96]
 • دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری تأثیر همکاری مشاور اطلاعاتی بر چگونگی اجرای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پرستاری [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 59-68]
 • دانش صریح پایگاه دانش: تلاش در ایجاد تعامل میان مدیریت دانش و نوآوری [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 24-36]
 • دانش ضمنی پایگاه دانش: تلاش در ایجاد تعامل میان مدیریت دانش و نوآوری [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 24-36]
 • دانشگاه شیراز نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 88-102]
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان مشکلات و نقاط ضعف شبکه رزنت از دیدگاه کاربران دانشگاه شهید باهنر [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 115-122]
 • دانشگاه شهید چمران اهواز ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز براساس استانداردهای مرتبط [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 13-28]
 • دانشگاه‌ها وب‌سنجی و ارتباط علمی: بررسی مروری [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 7-16]
 • دانشگاه‌های دولتی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 88-96]
 • دیدگاه‌ها و راهکارها جریان جهانی اطلاعات و چشم‌انداز ملی ما [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 83-95]
 • دروس تخصصی دوره کارشناسی کتابداری آسیب‌شناسی سؤالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و عدم تطابق آن با واحدهای درسی دوره کارشناسی این رشته [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 13-24]
 • دستیابی الکترونیکی کردن پایان‌نامه‌ها: راهی برای دستیابی بهتر [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 29-36]
 • دستیابی ایکس.ام.ال. چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه دارد؟ [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 37-44]
 • دستیابی کاربران به منابع مدیریت مجموعه منابع الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 70-78]
 • دسترسی به اطلاعات مشکلات دسترسی به اطلاعات علمی در جهان شبکه‌ها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 115-121]
 • دسترسی به اطلاعات مشکلات و نقاط ضعف شبکه رزنت از دیدگاه کاربران دانشگاه شهید باهنر [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 115-122]
 • دما مراقبت، حفظ و نگهداری نوارهای صوتی مغناطیسی تصاویر متحرک و تلویزیون: استاندارد منتشر شده از سوی سازمان جهانی استاندارد ، ایزو 12606 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 187-196]

ر

 • رده‌بندی دیوئی پیش درآمدی بر ویرایش 22 رده‌بندی دیوئی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 154-164]
 • رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی آسیب‌شناسی سؤالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و عدم تطابق آن با واحدهای درسی دوره کارشناسی این رشته [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 13-24]
 • رشته‌های درسی دارالفنون [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 81-87]
 • رضایتمندی میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 129-138]
 • رضایتمندی میران رضایتمندی دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی تبریز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 123-135]
 • رطوبت مراقبت، حفظ و نگهداری نوارهای صوتی مغناطیسی تصاویر متحرک و تلویزیون: استاندارد منتشر شده از سوی سازمان جهانی استاندارد ، ایزو 12606 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 187-196]
 • رفتار اطلاع‌یابی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 88-102]
 • رفتار اطلاع‌یابی رفتار اطلاع‌یابی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: تجربه طرح امانت بین کتابخانه‌ای [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 9-16]
 • رفتار اطلاع‌یابی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 88-96]
 • رفتار اطلاع‌یابی رفتار اطلاع‌یابی متخصصان شاغل در ادارات شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب - اهواز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 97-108]
 • رفتار سازمانی مدیریت منابع انسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 161-166]
 • رقومی‌سازی آرشیوهای رقومی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 13-24]
 • رقومی کردن حفاظت و نگهداری منابع رقومی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 60-71]
 • روابط فرهنگی جایگاه کتاب در مناسبات فرهنگی تیموریان [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 54-59]

ز

 • زبان بررسی آثار موجود در کتابشناسی ملی ایران درباره زنان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 53-58]
 • زبان نشانه‌گذاری متن ایکس.ام.ال. چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه دارد؟ [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 37-44]
 • زمینه‌یابی نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان در مدیریت دانش سازمان‌ها (با نگاهی به سرفصل‌های مقاطع سه‌گانه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران) [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 101-114]
 • زنان ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و احساس استقلال و موفقیت مدیران زن و مرد در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 115-126]
 • زنان بررسی آثار موجود در کتابشناسی ملی ایران درباره زنان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 53-58]

س

 • سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 148-168]
 • سازماندهی نقشه و اطلس در کتابخانه ملی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 139-147]
 • سازماندهی وضعیت سازماندهی منابع شنیداری موسیقی در آرشیوهای موسیقی تهران [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 169-187]
 • سازماندهی دانش الگوهای داده‌ای برای ابزارهای سازماندهی دانش: تحولات و چشم‌اندازها [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 137-144]
 • سرفصل‌های دروس نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان در مدیریت دانش سازمان‌ها (با نگاهی به سرفصل‌های مقاطع سه‌گانه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران) [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 101-114]
 • سرقت نسخ خطی ماجرای دزدی از کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان (تهران، 1325ق.) [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 178-186]
 • سواد اطلاعاتی یادگیری فعال و آموزش کتابخانه‌ای [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 220-228]

ش

 • شبکه دئویی پیش درآمدی بر ویرایش 22 رده‌بندی دیوئی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 154-164]
 • شبکه رزنت مشکلات و نقاط ضعف شبکه رزنت از دیدگاه کاربران دانشگاه شهید باهنر [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 115-122]
 • شبکه‌های اطلاع‌رسانی مشکلات دسترسی به اطلاعات علمی در جهان شبکه‌ها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 115-121]
 • شرح شغل شرح وظایف: ضرورتی برای مدیریت منابع انسانی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 37-43]
 • شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب - اهواز رفتار اطلاع‌یابی متخصصان شاغل در ادارات شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب - اهواز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 97-108]
 • شکاف دانش پایگاه دانش: تلاش در ایجاد تعامل میان مدیریت دانش و نوآوری [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 24-36]
 • شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها (شاپا) [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 96-106]

ص

 • صفحات وب ارزیابی کیفی وب‌سایت‌ها: معیارها و ابزارها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 188-193]

ط

 • طرح غدیر رفتار اطلاع‌یابی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: تجربه طرح امانت بین کتابخانه‌ای [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 9-16]

ع

ف

 • فشارهای روانی - عصبی تنش در کتابخانه [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 48-53]
 • فناوری اطلاعات آرشیوهای رقومی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 13-24]
 • فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات، تحول نقش‌ها، ضرورت مدیریت دانش [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 44-50]
 • فهرست پیوسته فراهم‌آوری و مدیریت مجلات الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 145-150]
 • فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی میزان دسترسی به شناسه‌های اصل اثر در فهرستنویسی آثار وابسته (شروح) معرفی شده در فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران (1343-1379) [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 122-128]
 • فهرستنویسی آثار وابسته میزان دسترسی به شناسه‌های اصل اثر در فهرستنویسی آثار وابسته (شروح) معرفی شده در فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران (1343-1379) [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 122-128]
 • فهرستنویسی شروح میزان دسترسی به شناسه‌های اصل اثر در فهرستنویسی آثار وابسته (شروح) معرفی شده در فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران (1343-1379) [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 122-128]
 • فهرست‌های نسخ خطی نسخه‌های خطی اسلامی در جهان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 136-144]

ق

 • قالب‌بندی مروری بر قالب‌بندی ایکس ام.ال. و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 81-87]
 • قوانین دارالفنون [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 81-87]
 • قوانین و مقررات مدیریت منابع انسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 161-166]

ک

 • کاخ گلستان ماجرای دزدی از کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان (تهران، 1325ق.) [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 178-186]
 • کاربران مشکلات و نقاط ضعف شبکه رزنت از دیدگاه کاربران دانشگاه شهید باهنر [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 115-122]
 • کاربران کتابخانه‌ها مروری بر اضطراب کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 109-114]
 • کارشناسان بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 148-168]
 • کارکنان رفتار اطلاع‌یابی متخصصان شاغل در ادارات شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب - اهواز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 97-108]
 • کتابخانه آموزشگاهی آموزش فرایند پژوهش برای اکتشاف و رشد فردی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 114-122]
 • کتابخانه رقومی چگونه یک کتابدار رقومی تربیت کنیم: بررسی تطبیقی برنامه‌های درسی امریکایی - اروپایی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 123-131]
 • کتابخانه سلطنتی ماجرای دزدی از کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان (تهران، 1325ق.) [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 178-186]
 • کتابخانه مجازی کتابخانه مجازی براساس پروتکل "زد 50/39" [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 194-199]
 • کتابخانه ملی ایران نقشه و اطلس در کتابخانه ملی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 139-147]
 • کتابخانه‌ها حفاظت و نگهداری منابع رقومی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 60-71]
 • کتابخانه‌ها کتابداران و تجارت الکترونیک: وادار کنید تجارت الکترونیک در خدمت شما باشد [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 132-136]
 • کتابخانه‌ها از داده تا دانش و از مدیریت داده تا مدیریت دانش: مروری بر متون [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 13-23]
 • کتابخانه‌ها مبانی و اصول مدیریت امنیت در کتابخانه‌ها [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 51-62]
 • کتابخانه‌ها آموزش بازاریابی و مدیریت کیفیت در دانشکده‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: امریکای شمالی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 127-136]
 • کتابخانه‌ها مدیریت منابع انسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 161-166]
 • کتابخانه‌ها بررسی چگونگی ارائه خدمات فنی قراردادی به کتابخانه‌ها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 45-56]
 • کتابخانه‌ها نسخه‌های خطی اسلامی در جهان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 136-144]
 • کتابخانه‌های آموزشگاهی بررسی میزان پویایی کتابخانه‌های مدارس دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 72-82]
 • کتابخانه‌های آموزشگاهی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی (مقطع متوسطه) استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 145-153]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی تنش در کتابخانه [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 48-53]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی مدیریت نشریات ادواری در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 79-98]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز براساس استانداردهای مرتبط [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 13-28]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی یادگیری فعال و آموزش کتابخانه‌ای [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 220-228]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی رفتار اطلاع‌یابی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: تجربه طرح امانت بین کتابخانه‌ای [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 9-16]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی مروری بر اضطراب کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 109-114]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی میران رضایتمندی دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی تبریز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 123-135]
 • کتابخانه‌های عمومی خدمات و منابع برای معلولان در کتابخانه‌های عمومی تهران [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 69-80]
 • کتابخانه‌های ملی نسخه‌های خطی اسلامی در جهان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 136-144]
 • کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی شرح وظایف: ضرورتی برای مدیریت منابع انسانی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 37-43]
 • کتابداری آموزش بازاریابی و مدیریت کیفیت در دانشکده‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: امریکای شمالی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 127-136]
 • کتابداران تنش در کتابخانه [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 48-53]
 • کتابداران کتابداران و تجارت الکترونیک: وادار کنید تجارت الکترونیک در خدمت شما باشد [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 132-136]
 • کتابداران شرح وظایف: ضرورتی برای مدیریت منابع انسانی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 37-43]
 • کتابداران مدیریت دانش؛ کتابداری نوین؟ از نگهبانان تاریخ تا دروازه‌بانان آینده [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 151-160]
 • کتابداران نقش کتابدار و مرکز رسانه‌های کتابخانه در بهبود یادگیری دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 4-8]
 • کتابداران و اطلاع‌رسانان نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان در مدیریت دانش سازمان‌ها (با نگاهی به سرفصل‌های مقاطع سه‌گانه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران) [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 101-114]
 • کتابدار رقومی چگونه یک کتابدار رقومی تربیت کنیم: بررسی تطبیقی برنامه‌های درسی امریکایی - اروپایی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 123-131]
 • کتابدار مرجع همایش ویدئویی و خدمات مرجع در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 103-113]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی مدیریت دانش و چون و چرایی درباره آن [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 63-69]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 88-96]
 • کتابشناسی بررسی مکتب تاریخ‌نگاری جنگ‌های صلیب: کتابشناسی و نقد و بررسی منابع تاریخی جنگ‌های صلیبی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 34-47]
 • کتابشناسی درآمدی بر علم کتابشناسی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 165-177]
 • کتابشناسی ملی بررسی آثار موجود در کتابشناسی ملی ایران درباره زنان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 53-58]
 • کتابشناسی ملی درآمدی بر علم کتابشناسی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 165-177]
 • کتاب‌های داستانی گرایش‌های موضوعی کتاب‌های داستانی کودکان [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 107-114]
 • کتاب‌های کودکان گرایش‌های موضوعی کتاب‌های داستانی کودکان [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 107-114]
 • کلیات جامی جایگاه کتاب در مناسبات فرهنگی تیموریان [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 54-59]
 • کلاس درس مجازی همایش ویدئویی و خدمات مرجع در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 103-113]
 • کهگیلویه و بویراحمد وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی (مقطع متوسطه) استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 145-153]

گ

 • گرایش موضوعی گرایش‌های موضوعی کتاب‌های داستانی کودکان [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 107-114]
 • گروه ونکوور انطباق چکیده مقاله‌های مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی با دستورالعمل‌های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 42-52]

ل

 • لسان‌الدوله ماجرای دزدی از کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان (تهران، 1325ق.) [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 178-186]

م

 • مجلات الکترونیکی فراهم‌آوری و مدیریت مجلات الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 145-150]
 • مجلات علمی - پژوهشی انطباق چکیده مقاله‌های مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی با دستورالعمل‌های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 42-52]
 • مجموعه ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز براساس استانداردهای مرتبط [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 13-28]
 • مجموعه‌سازی ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز براساس استانداردهای مرتبط [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 13-28]
 • مجموعه‌سازی نقشه و اطلس در کتابخانه ملی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 139-147]
 • مجموعه‌سازی الکترونیکی مدیریت مجموعه منابع الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 70-78]
 • مجموعه کتابخانه مبانی و اصول مدیریت امنیت در کتابخانه‌ها [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 51-62]
 • محیط کتابخانه تنش در کتابخانه [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 48-53]
 • مدارس راهنمایی بررسی میزان پویایی کتابخانه‌های مدارس دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 72-82]
 • مدارس کتابداری چگونه یک کتابدار رقومی تربیت کنیم: بررسی تطبیقی برنامه‌های درسی امریکایی - اروپایی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 123-131]
 • مدارس متوسطه بررسی میزان پویایی کتابخانه‌های مدارس دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 72-82]
 • مدیران بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 148-168]
 • مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و احساس استقلال و موفقیت مدیران زن و مرد در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 115-126]
 • مدیریت مبانی و اصول مدیریت امنیت در کتابخانه‌ها [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 51-62]
 • مدیریت مدیریت مجموعه منابع الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 70-78]
 • مدیریت مدیریت نشریات ادواری در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 79-98]
 • مدیریت آموزش بازاریابی و مدیریت کیفیت در دانشکده‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: امریکای شمالی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 127-136]
 • مدیریت اطلاعات مدیریت دانش و چون و چرایی درباره آن [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 63-69]
 • مدیریت دانش از داده تا دانش و از مدیریت داده تا مدیریت دانش: مروری بر متون [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 13-23]
 • مدیریت دانش پایگاه دانش: تلاش در ایجاد تعامل میان مدیریت دانش و نوآوری [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 24-36]
 • مدیریت دانش فناوری اطلاعات، تحول نقش‌ها، ضرورت مدیریت دانش [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 44-50]
 • مدیریت دانش مدیریت دانش و چون و چرایی درباره آن [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 63-69]
 • مدیریت دانش نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان در مدیریت دانش سازمان‌ها (با نگاهی به سرفصل‌های مقاطع سه‌گانه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران) [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 101-114]
 • مدیریت دانش الگوهای داده‌ای برای ابزارهای سازماندهی دانش: تحولات و چشم‌اندازها [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 137-144]
 • مدیریت دانش مدیریت دانش؛ کتابداری نوین؟ از نگهبانان تاریخ تا دروازه‌بانان آینده [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 151-160]
 • مدیریت سازمان فناوری اطلاعات، تحول نقش‌ها، ضرورت مدیریت دانش [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 44-50]
 • مدیریت منابع انسانی شرح وظایف: ضرورتی برای مدیریت منابع انسانی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 37-43]
 • مدیریت نیروی انسانی مدیریت منابع انسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 161-166]
 • مدل‌های خواندن مدل‌های خواندن [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 200-219]
 • مرکز رسانه‌ای کتابخانه نقش کتابدار و مرکز رسانه‌های کتابخانه در بهبود یادگیری دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 4-8]
 • مشاور اطلاعاتی تأثیر همکاری مشاور اطلاعاتی بر چگونگی اجرای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پرستاری [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 59-68]
 • معیارهای ارزیابی ارزیابی کیفی وب‌سایت‌ها: معیارها و ابزارها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 188-193]
 • معلمان دارالفنون [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 81-87]
 • معلولان خدمات و منابع برای معلولان در کتابخانه‌های عمومی تهران [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 69-80]
 • مقاله‌ها انطباق چکیده مقاله‌های مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی با دستورالعمل‌های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 42-52]
 • مقررات کتابخانه میران رضایتمندی دانشجویان از خدمات کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی تبریز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 123-135]
 • مقطع متوسطه وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی (مقطع متوسطه) استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 145-153]
 • منابع خدمات و منابع برای معلولان در کتابخانه‌های عمومی تهران [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 69-80]
 • منابع الکترونیکی مدیریت مجموعه منابع الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 70-78]
 • منابع الکترونیکی فراهم‌آوری و مدیریت مجلات الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 145-150]
 • منابع الکترونیکی ایکس.ام.ال. چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه دارد؟ [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 37-44]
 • منابع رقومی حفاظت و نگهداری منابع رقومی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 60-71]
 • منابع شنیداری وضعیت سازماندهی منابع شنیداری موسیقی در آرشیوهای موسیقی تهران [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 169-187]
 • منابع موسیقی وضعیت سازماندهی منابع شنیداری موسیقی در آرشیوهای موسیقی تهران [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 169-187]
 • منابع هنری بررسی کتاب‌های فارسی هنرهای تجسمی از 1355 تا 1381 [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 57-71]
 • مواد آرشیوی آرشیوهای رقومی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 13-24]
 • مواد دیداری - شنیداری مراقبت، حفظ و نگهداری نوارهای صوتی مغناطیسی تصاویر متحرک و تلویزیون: استاندارد منتشر شده از سوی سازمان جهانی استاندارد ، ایزو 12606 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 187-196]
 • موتور جستجو مروری بر قالب‌بندی ایکس ام.ال. و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 81-87]
 • موفقیت ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و احساس استقلال و موفقیت مدیران زن و مرد در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 115-126]

ن

 • نابینایان خدمات و منابع برای معلولان در کتابخانه‌های عمومی تهران [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 69-80]
 • نیاز اطلاعاتی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 88-102]
 • نیازهای اطلاعاتی بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 148-168]
 • ناشر بررسی کتاب‌های فارسی هنرهای تجسمی از 1355 تا 1381 [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 57-71]
 • نسخه‌های خطی اسلامی نسخه‌های خطی اسلامی در جهان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 136-144]
 • نشریات وب‌سنجی و ارتباط علمی: بررسی مروری [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 7-16]
 • نشریات دارالفنون [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 81-87]
 • نشریات ادواری مدیریت نشریات ادواری در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 79-98]
 • نشریات ادواری پزشکی انطباق چکیده مقاله‌های مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی با دستورالعمل‌های گروه ونکوور و استاندارد ایزو 214 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 42-52]
 • نقد و بررسی میزان دسترسی به شناسه‌های اصل اثر در فهرستنویسی آثار وابسته (شروح) معرفی شده در فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران (1343-1379) [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 122-128]
 • نقشه نقشه و اطلس در کتابخانه ملی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 139-147]
 • نوارهای صوتی مغناطیسی مراقبت، حفظ و نگهداری نوارهای صوتی مغناطیسی تصاویر متحرک و تلویزیون: استاندارد منتشر شده از سوی سازمان جهانی استاندارد ، ایزو 12606 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 187-196]

و

 • وب الگوهای داده‌ای برای ابزارهای سازماندهی دانش: تحولات و چشم‌اندازها [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 137-144]
 • وب فراهم‌آوری و مدیریت مجلات الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 145-150]
 • وب‌سایت‌ها وب‌سنجی و ارتباط علمی: بررسی مروری [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 7-16]
 • وب‌سنجی وب‌سنجی و ارتباط علمی: بررسی مروری [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 7-16]
 • ویرایش 22 رده‌بندی دیوئی پیش درآمدی بر ویرایش 22 رده‌بندی دیوئی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 154-164]
 • ویژگی‌های جمعیت‌شناختی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و احساس استقلال و موفقیت مدیران زن و مرد در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 115-126]

ه

 • هزینه اطلاعات مشکلات دسترسی به اطلاعات علمی در جهان شبکه‌ها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 115-121]
 • همایش ویدئویی همایش ویدئویی و خدمات مرجع در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 103-113]
 • هنرهای تجسمی بررسی کتاب‌های فارسی هنرهای تجسمی از 1355 تا 1381 [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 57-71]
 • هویت فرهنگی اطلاع‌رسانی و تأثیر آن بر هویت فرهنگی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 25-33]

ی

 • یادگیری آموزش فرایند پژوهش برای اکتشاف و رشد فردی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 114-122]
 • یادگیری نقش کتابدار و مرکز رسانه‌های کتابخانه در بهبود یادگیری دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 4-8]
 • یادگیری فعال یادگیری فعال و آموزش کتابخانه‌ای [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 220-228]