نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آر.دی.اف هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 189-194]
 • آر.دی.اف میان‌کنش‌پذیری ابرداده‌ای در شبکه جهانی وب: مقدمه‌ای بر چارچوب توصیف منبع آر.دی.اف [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 75-88]
 • آر.دی.اف.اس هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 189-194]
 • آموزش تأثیر آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 53-58]
 • آموزش از دور آموزش از دور و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 13-20]
 • آموزش از دور کالیس: یادگیری جستجوی اطلاعات با رایانه [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 149-158]
 • آموزش از دور نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 157-166]
 • آموزش عالی سواد اطلاعاتی در آموزش عالی چین [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 193-198]
 • آموزش کتابداری کتابداری نوین و چالش‌های آن [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 137-144]
 • آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی برنامه درسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 25-32]
 • آموزش مبتنی بر فناوری یاددهی و یادگیری مهارت‌های فناوری اطلاعات در برنامه درسی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 173-184]
 • آموزش مؤثر نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 157-166]
 • آموزش و پرورش جایگاه کتابخانه‌های آموزشگاهی در عصر اطلاعات [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 49-58]

ا

 • ابرداده میان‌کنش‌پذیری ابرداده‌ای در شبکه جهانی وب: مقدمه‌ای بر چارچوب توصیف منبع آر.دی.اف [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 75-88]
 • اختلاف املایی تأثیر اختلاف املایی انگلیسی امریکایی و بریتانیایی بر میزان جامعیت بازیابی اطلاعات [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 59-66]
 • اخلاق حرفه‌ای ارزش‌های اخلاقی از نظر متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 13-24]
 • اخلاق حرفه‌ای قوانین اخلاقی کتابداران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 199-200]
 • ایران کتابداری نوین و چالش‌های آن [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 137-144]
 • ایران‌شناسی پایان‌نامه‌های دکترای مرتبط با اسلام و ایران در بخش ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 45-52]
 • ارتباط شبکه‌ای طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی برای کتابخانه‌های مراکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 79-98]
 • ارزیابی ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]
 • ارزیابی کاربردپذیری صفحات وب دانشگاه‌های صنعتی کشور [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 107-136]
 • ارزشیابی برنامه درسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 25-32]
 • ارزش‌های اخلاقی ارزش‌های اخلاقی از نظر متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 13-24]
 • استاندارد ایزو 1996-999 لزوم استانداردسازی نمایه‌ها با نگاهی به نمایه‌های انتهای کتاب براساس استاندارد ایزو 1996-999 [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 105-110]
 • استانداردهای سواد اطلاعاتی یاددهی و یادگیری مهارت‌های فناوری اطلاعات در برنامه درسی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 173-184]
 • استانداردهای کتابخانه‌ای لزوم استانداردسازی نمایه‌ها با نگاهی به نمایه‌های انتهای کتاب براساس استاندارد ایزو 1996-999 [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 105-110]
 • استانداردهای نمایه‌سازی لزوم استانداردسازی نمایه‌ها با نگاهی به نمایه‌های انتهای کتاب براساس استاندارد ایزو 1996-999 [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 105-110]
 • استخراج کلیدواژه شیوه جداسازی کلیدواژه‌ها از مدارک فرامتنی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 169-174]
 • استفاده‌کنندگان میران استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه مرکزی این دانشگاه [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 89-102]
 • استناد جایگاه استناد در فعالیت‌های علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 87-96]
 • استناد نادرست جایگاه استناد در فعالیت‌های علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 87-96]
 • اس.جی.ام.ال اس.جی.ام.ال و تحول فهرستنویسی ماشین‌خوان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 21-30]
 • اسلام‌شناسی پایان‌نامه‌های دکترای مرتبط با اسلام و ایران در بخش ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 45-52]
 • اصطلاحات غیرمرجع ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]
 • اصطلاحنامه اصطلاحنامه [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 33-42]
 • اصطلاحنامه ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه‌ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه‌ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت‌های هستی‌شناسی‌ها در مقایسه با آن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 79-92]
 • اصطلاحنامه ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 157-168]
 • اصطلاحنامه چینی ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 157-168]
 • اصطلاحنامه رده‌بندی شده چینی ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 157-168]
 • اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) بررسی تطبیقی رده تاریخ در اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) و رده DSR (تاریخ ایران) و رده‌بندی دهدهی دیویی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 43-60]
 • اصطلاحنامه کب ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]
 • اصطلاحنامه‌ها از اصطلاحنامه تا هستی‌شناسی‌ها: مطالعه کوتاه موردی در حوزه ایمنی غذا که نشان می‌دهد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاحنامه‌ها توانمندترند؛ از اصطلاحنامه‌ها تا زبان وب هستی‌شناسی و چارچوب‌های توصیف منابع [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 145-150]
 • اطلاعات بررسی تطبیقی رده تاریخ در اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) و رده DSR (تاریخ ایران) و رده‌بندی دهدهی دیویی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 43-60]
 • اطلاعات اطلاعات چیست؟ مفهوم "اطلاعات" در مراجع تخصصی و از دیدگاه برخی صاحب‌نظران کتابداری [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 29-34]
 • اعضای هیئت علمی بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 39-52]
 • اعضای هیئت علمی استفاده اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مؤسسات آموزش عالی جهاد کشاورزی تهران از اینترنت [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 13-28]
 • الگوی اطلاع‌یابی نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 123-132]
 • الگوی فراگیر خط‌مشی و گسترش مجموعه [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 53-62]
 • امانت بین‌کتابخانه‌ای امانت بین‌کتابخانه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور: چالش‌ها و عوامل مؤثر [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 35-44]
 • اینترنت میزان دقت موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 111-122]
 • اینترنت نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 123-132]
 • اینترنت استفاده اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مؤسسات آموزش عالی جهاد کشاورزی تهران از اینترنت [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 13-28]
 • اینترنت وبلاگ، ارمغان جدید اینترنت به کتابخانه‌ها [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 167-172]
 • اینترنت تحلیل محتوای وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای انگلیسی زبان [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 185-192]
 • انتشارات علمی ایرانیان انتشارات علمی ایرانیان: مشارکت، رشد و توسعه از 1985-1999 [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 131-144]
 • انجمن کتابداران فرانسه قوانین اخلاقی کتابداران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 199-200]
 • انگلیسی امریکایی تأثیر اختلاف املایی انگلیسی امریکایی و بریتانیایی بر میزان جامعیت بازیابی اطلاعات [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 59-66]
 • انگلیسی بریتانیایی تأثیر اختلاف املایی انگلیسی امریکایی و بریتانیایی بر میزان جامعیت بازیابی اطلاعات [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 59-66]

ب

 • باب‌بندی مقدمه‌ای بر تحول و تطور فهرستنویسی در متون کهن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 117-128]
 • بازیابی اطلاعات اصطلاحنامه [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 33-42]
 • بازیابی اطلاعات ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه‌ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه‌ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت‌های هستی‌شناسی‌ها در مقایسه با آن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 79-92]
 • بازیابی اطلاعات نمایه‌سازی معنایی پنهان [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 129-144]
 • بازیابی اطلاعات شیوه جداسازی کلیدواژه‌ها از مدارک فرامتنی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 169-174]
 • بازیابی اطلاعات نمایه‌سازی براساس احتمالات یا نمایه‌سازی توزینی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 175-182]
 • بازیابی اطلاعات تأثیر اختلاف املایی انگلیسی امریکایی و بریتانیایی بر میزان جامعیت بازیابی اطلاعات [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 59-66]
 • بازیابی اطلاعات میزان دقت موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 111-122]
 • بازیابی اطلاعات کالیس: یادگیری جستجوی اطلاعات با رایانه [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 149-158]
 • بازیابی اطلاعات تحلیل محتوای وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای انگلیسی زبان [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 185-192]
 • بازیابی تصویر رقمی مروری بر نمایه‌سازی متنی، محتوایی و فازی تصاویر رقمی: نظام بازیابی تصاویر رقمی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 111-116]
 • بازده کار میزان تأثیر به‌کارگیری بانک‌های اطلاعاتی کتابشناسی بر کارآیی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 103-116]
 • بانک تجارت نیازهای اطلاعاتی کارشناسان بانک تجارت در تهران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 159-166]
 • بانک‌های اطلاعاتی میران استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه مرکزی این دانشگاه [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 89-102]
 • بانک‌های اطلاعاتی میزان تأثیر به‌کارگیری بانک‌های اطلاعاتی کتابشناسی بر کارآیی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 103-116]
 • براعت استهلاک مقدمه‌ای بر تحول و تطور فهرستنویسی در متون کهن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 117-128]
 • برنامه درسی برنامه درسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 25-32]
 • برنامه درسی یاددهی و یادگیری مهارت‌های فناوری اطلاعات در برنامه درسی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 173-184]
 • برون‌سپاری تحلیلی مدیریتی بر برون‌سپاری خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 67-74]
 • بینامتنی جایگاه استناد در فعالیت‌های علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 87-96]

پ

 • پایان‌نامه‌های دکترا تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 33-48]
 • پایان‌نامه‌های دکترا پایان‌نامه‌های دکترای مرتبط با اسلام و ایران در بخش ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 45-52]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 123-132]
 • پروتژه از اصطلاحنامه تا هستی‌شناسی‌ها: مطالعه کوتاه موردی در حوزه ایمنی غذا که نشان می‌دهد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاحنامه‌ها توانمندترند؛ از اصطلاحنامه‌ها تا زبان وب هستی‌شناسی و چارچوب‌های توصیف منابع [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 145-150]
 • پژوهشگران استفاده اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مؤسسات آموزش عالی جهاد کشاورزی تهران از اینترنت [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 13-28]
 • پیشینه کتابشناختی اس.جی.ام.ال و تحول فهرستنویسی ماشین‌خوان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 21-30]

ت

 • تاریخچه چاپ سنگی و دلایل رواج آن در ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 59-66]
 • تجزیه مقادیر منفرد نمایه‌سازی معنایی پنهان [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 129-144]
 • تحصیلات تکمیلی برنامه درسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 25-32]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 33-48]
 • تخصیص خودکار توصیفگرها به سوی نمایه‌سازی مفهومی با استفاده از تخصیص خودکار توصیفگرها [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 151-156]
 • تعداد روابط ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]

ث

 • ثبات رنگ کاربرد میکروفیلم رنگی برای حفظ و نگهدار اسناد [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 201-206]

ج

 • جامعیت تأثیر اختلاف املایی انگلیسی امریکایی و بریتانیایی بر میزان جامعیت بازیابی اطلاعات [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 59-66]
 • جامعه اطلاعاتی جایگاه کتابخانه‌های آموزشگاهی در عصر اطلاعات [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 49-58]
 • جستجوی اطلاعات کالیس: یادگیری جستجوی اطلاعات با رایانه [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 149-158]
 • جستجوی تمام متن به سوی نمایه‌سازی مفهومی با استفاده از تخصیص خودکار توصیفگرها [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 151-156]
 • جستجو و بازیابی اطلاعات الگویی برای دسترسی عموم به فهرست پیوسته کتابخانه‌های ایران [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 31-38]
 • جستجو و بازیابی اطلاعات تدوین مدل اطلاع‌یابی کاربران در محیط وب پنهان: مراحل مقدماتی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 75-86]
 • جهاد کشاورزی استفاده اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مؤسسات آموزش عالی جهاد کشاورزی تهران از اینترنت [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 13-28]

چ

 • چاپ سربی چاپ سنگی و دلایل رواج آن در ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 59-66]
 • چاپ سنگی چاپ سنگی و دلایل رواج آن در ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 59-66]
 • چاپ سنگی مصور چاپ سنگی و دلایل رواج آن در ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 59-66]
 • چارچوب توصیف منابع از اصطلاحنامه تا هستی‌شناسی‌ها: مطالعه کوتاه موردی در حوزه ایمنی غذا که نشان می‌دهد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاحنامه‌ها توانمندترند؛ از اصطلاحنامه‌ها تا زبان وب هستی‌شناسی و چارچوب‌های توصیف منابع [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 145-150]
 • چارچوب توصیف منبع میان‌کنش‌پذیری ابرداده‌ای در شبکه جهانی وب: مقدمه‌ای بر چارچوب توصیف منبع آر.دی.اف [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 75-88]
 • چکیده فهرست مقدمه‌ای بر تحول و تطور فهرستنویسی در متون کهن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 117-128]
 • چکیده‌نویسی چکیده ساختاری و نقش آن در فشرده‌سازی اطلاعات علوم پزشکی و بهداشتی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 73-78]
 • چکیده‌ها چکیده ساختاری و نقش آن در فشرده‌سازی اطلاعات علوم پزشکی و بهداشتی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 73-78]
 • چین سواد اطلاعاتی در آموزش عالی چین [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 193-198]

ح

 • حاشیه‌نویسی مقدمه‌ای بر تحول و تطور فهرستنویسی در متون کهن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 117-128]

خ

 • خدمات کتابخانه‌ای وبلاگ، ارمغان جدید اینترنت به کتابخانه‌ها [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 167-172]
 • خدمات کتابداری تحلیلی مدیریتی بر برون‌سپاری خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 67-74]
 • خدمات مرجع میز مرجع و کاربرد آن [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 9-16]
 • خط‌مشی‌نویسی خط‌مشی و گسترش مجموعه [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 53-62]

د

 • دابلین کور میان‌کنش‌پذیری ابرداده‌ای در شبکه جهانی وب: مقدمه‌ای بر چارچوب توصیف منبع آر.دی.اف [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 75-88]
 • داده اطلاعات چیست؟ مفهوم "اطلاعات" در مراجع تخصصی و از دیدگاه برخی صاحب‌نظران کتابداری [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 29-34]
 • دانشجویان تأثیر آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 53-58]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی میران استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه مرکزی این دانشگاه [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 89-102]
 • دانشکده هنرهای زیبا تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 33-48]
 • دانشگاه شهید چمران اهواز میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی اهواز [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 145-158]
 • دانشگاه صنعتی اصفهان میران استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه مرکزی این دانشگاه [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 89-102]
 • دانشگاه علوم پزشکی اهواز میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی اهواز [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 145-158]
 • دانشگاه‌های علوم پزشکی امانت بین‌کتابخانه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور: چالش‌ها و عوامل مؤثر [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 35-44]
 • در محیط وب تدوین مدل اطلاع‌یابی کاربران در محیط وب پنهان: مراحل مقدماتی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 75-86]
 • دسترسی به اطلاعات نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایندگان دوره ششم مجلس [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 117-130]
 • دستنامه قواعد فهرستنویسی انگلوآمریکن فروست در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 67-74]
 • دقت میزان دقت موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 111-122]
 • دقت بازیابی نمایه‌سازی براساس احتمالات یا نمایه‌سازی توزینی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 175-182]
 • دلایل استناد جایگاه استناد در فعالیت‌های علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 87-96]

ذ

ر

 • ربط نمایه‌سازی براساس احتمالات یا نمایه‌سازی توزینی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 175-182]
 • رده DSR (تاریخ ایران) بررسی تطبیقی رده تاریخ در اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) و رده DSR (تاریخ ایران) و رده‌بندی دهدهی دیویی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 43-60]
 • رده‌بندی دهدهی دیویی بررسی تطبیقی رده تاریخ در اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) و رده DSR (تاریخ ایران) و رده‌بندی دهدهی دیویی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 43-60]
 • رضایت شغلی رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 63-78]
 • رضایت مراجعان میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی اهواز [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 145-158]
 • رضایتمندی میران استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه مرکزی این دانشگاه [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 89-102]
 • رضایتمندی میزان تأثیر به‌کارگیری بانک‌های اطلاعاتی کتابشناسی بر کارآیی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 103-116]
 • رفتار اطلاع‌یابی بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 39-52]
 • رفتار اطلاع‌یابی تأثیر آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 53-58]
 • رفتار اطلاع‌یابی نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 123-132]
 • رفتار اطلاع‌یابی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایندگان دوره ششم مجلس [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 117-130]
 • رفتار اطلاعاتی نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 123-132]
 • رکابه‌نویسی مقدمه‌ای بر تحول و تطور فهرستنویسی در متون کهن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 117-128]
 • رنگ‌های کروماتیک کاربرد میکروفیلم رنگی برای حفظ و نگهدار اسناد [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 201-206]
 • روابط اخص ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]
 • روابط اصطلاحنامه‌ای ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]
 • روابط اعم ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]
 • روابط معنایی ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه‌ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه‌ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت‌های هستی‌شناسی‌ها در مقایسه با آن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 79-92]
 • روابط وابسته ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]

ز

 • زبان چینی ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 157-168]
 • زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر میان‌کنش‌پذیری ابرداده‌ای در شبکه جهانی وب: مقدمه‌ای بر چارچوب توصیف منبع آر.دی.اف [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 75-88]
 • زبان وب هستی‌شناسی از اصطلاحنامه تا هستی‌شناسی‌ها: مطالعه کوتاه موردی در حوزه ایمنی غذا که نشان می‌دهد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاحنامه‌ها توانمندترند؛ از اصطلاحنامه‌ها تا زبان وب هستی‌شناسی و چارچوب‌های توصیف منابع [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 145-150]

س

 • سازماندهی منابع وب هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 189-194]
 • سواد اطلاعاتی تأثیر آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 53-58]
 • سواد اطلاعاتی جایگاه کتابخانه‌های آموزشگاهی در عصر اطلاعات [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 49-58]
 • سواد اطلاعاتی یاددهی و یادگیری مهارت‌های فناوری اطلاعات در برنامه درسی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 173-184]
 • سواد اطلاعاتی سواد اطلاعاتی در آموزش عالی چین [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 193-198]
 • سواد رایانه‌ای یاددهی و یادگیری مهارت‌های فناوری اطلاعات در برنامه درسی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 173-184]

ش

 • شبکه اصطلاحات ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]
 • شبکه اطلاع‌رسانی میران استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه مرکزی این دانشگاه [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 89-102]
 • شبکه اطلاع‌رسانی طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی برای کتابخانه‌های مراکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 79-98]
 • شش مهارت اصلی تأثیر آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 53-58]
 • شمار روابط ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]
 • شهرسازی تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 33-48]

ص

 • صفحات وب کاربردپذیری صفحات وب دانشگاه‌های صنعتی کشور [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 107-136]

ط

 • طرح پیشنهادی طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی برای کتابخانه‌های مراکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 79-98]

ع

 • علم رجال علم رجال و کتابشناسی علم رجال [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 99-106]
 • علوم پزشکی و بهداشتی چکیده ساختاری و نقش آن در فشرده‌سازی اطلاعات علوم پزشکی و بهداشتی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 73-78]
 • عوامل اجتماعی بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 39-52]
 • عوامل اقتصادی بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 39-52]
 • عوامل فردی بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 39-52]
 • عوامل فرهنگی بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 39-52]
 • عوامل محیطی بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 39-52]

ف

 • فرامتن شیوه جداسازی کلیدواژه‌ها از مدارک فرامتنی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 169-174]
 • فرایند یاددهی و یادیگری یاددهی و یادگیری مهارت‌های فناوری اطلاعات در برنامه درسی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 173-184]
 • فروست فروست در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 67-74]
 • فصل‌بندی مقدمه‌ای بر تحول و تطور فهرستنویسی در متون کهن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 117-128]
 • فیلم‌های سیبا کروم کاربرد میکروفیلم رنگی برای حفظ و نگهدار اسناد [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 201-206]
 • فناوری اطلاعات نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 123-132]
 • فناوری اطلاعات کتابدار رقومی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 207-210]
 • فناوری اطلاعاتی وبلاگ، ارمغان جدید اینترنت به کتابخانه‌ها [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 167-172]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات یاددهی و یادگیری مهارت‌های فناوری اطلاعات در برنامه درسی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 173-184]
 • فهرست پیوسته کتابخانه‌های ایران الگویی برای دسترسی عموم به فهرست پیوسته کتابخانه‌های ایران [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 31-38]
 • فهرستنویسی فهرستنویسی کتاب‌های الکترونیکی براساس قالب مارک [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 145-156]
 • فهرستنویسی ماشین‌خوان فهرستنویسی کتاب‌های الکترونیکی براساس قالب مارک [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 145-156]
 • فهرست‌های پیوسته (اپک) الگویی برای دسترسی عموم به فهرست پیوسته کتابخانه‌های ایران [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 31-38]

ق

 • قانون برادفورد تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 33-48]

ک

 • کاربردپذیری کاربردپذیری صفحات وب دانشگاه‌های صنعتی کشور [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 107-136]
 • کاربرد فناوری در آموزش نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 157-166]
 • کارشناسان نیازهای اطلاعاتی کارشناسان بانک تجارت در تهران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 159-166]
 • کالیس کالیس: یادگیری جستجوی اطلاعات با رایانه [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 149-158]
 • کانون از اصطلاحنامه تا هستی‌شناسی‌ها: مطالعه کوتاه موردی در حوزه ایمنی غذا که نشان می‌دهد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاحنامه‌ها توانمندترند؛ از اصطلاحنامه‌ها تا زبان وب هستی‌شناسی و چارچوب‌های توصیف منابع [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 145-150]
 • کتابخانه امانت بین‌کتابخانه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور: چالش‌ها و عوامل مؤثر [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 35-44]
 • کتابخانه رقومی کتابخانه رقومی چیست؟ اصطلاحی رایج با مفهومی ابهام‌برانگیز [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 97-110]
 • کتابخانه مرکزی میران استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه مرکزی این دانشگاه [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 89-102]
 • کتابخانه مرکزی میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی اهواز [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 145-158]
 • کتابخانه ملی میزان تأثیر به‌کارگیری بانک‌های اطلاعاتی کتابشناسی بر کارآیی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 103-116]
 • کتابخانه ملی ایران پایان‌نامه‌های دکترای مرتبط با اسلام و ایران در بخش ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 45-52]
 • کتابخانه ملی ایران رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 63-78]
 • کتابخانه‌ها یادگیری الکترونیکی چیست و جایگاه کتابخانه‌های مجازی در این فرایند کجاست؟ [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 133-148]
 • کتابخانه‌ها خط‌مشی و گسترش مجموعه [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 53-62]
 • کتابخانه‌ها طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی برای کتابخانه‌های مراکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 79-98]
 • کتابخانه‌های الکترونیکی یادگیری الکترونیکی چیست و جایگاه کتابخانه‌های مجازی در این فرایند کجاست؟ [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 133-148]
 • کتابخانه‌های آموزشگاهی جایگاه کتابخانه‌های آموزشگاهی در عصر اطلاعات [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 49-58]
 • کتابخانه‌های تخصصی نیازهای اطلاعاتی کارشناسان بانک تجارت در تهران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 159-166]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی آموزش از دور و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 13-20]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی کالیس: یادگیری جستجوی اطلاعات با رایانه [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 149-158]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی اهواز [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 145-158]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی تحلیل محتوای وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای انگلیسی زبان [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 185-192]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی ایران الگویی برای دسترسی عموم به فهرست پیوسته کتابخانه‌های ایران [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 31-38]
 • کتابخانه‌های رقومی آموزش از دور و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 13-20]
 • کتابخانه‌های مجازی یادگیری الکترونیکی چیست و جایگاه کتابخانه‌های مجازی در این فرایند کجاست؟ [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 133-148]
 • کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی تحلیلی مدیریتی بر برون‌سپاری خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 67-74]
 • کتابدار آموزشگاهی جایگاه کتابخانه‌های آموزشگاهی در عصر اطلاعات [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 49-58]
 • کتابداران رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 63-78]
 • کتابداران سواد اطلاعاتی در آموزش عالی چین [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 193-198]
 • کتابداران قوانین اخلاقی کتابداران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 199-200]
 • کتابدار دانشگاهی کتابدار رقومی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 207-210]
 • کتابدار رقومی کتابدار رقومی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 207-210]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی میزان دقت موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 111-122]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی وبلاگ، ارمغان جدید اینترنت به کتابخانه‌ها [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 167-172]
 • کتابشناسی علم رجال علم رجال و کتابشناسی علم رجال [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 99-106]
 • کتابشناسی ملی ایران فروست در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 67-74]
 • کتاب‌های الکترونیکی فهرستنویسی کتاب‌های الکترونیکی براساس قالب مارک [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 145-156]
 • کتاب‌های رجالی علم رجال و کتابشناسی علم رجال [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 99-106]
 • کتاب‌های رقومی فهرستنویسی کتاب‌های الکترونیکی براساس قالب مارک [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 145-156]
 • کنترل فرایند آماری کنترل کیفیت فرایند نمایه‌سازی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 93-103]
 • کنترل کیفیت کنترل کیفیت فرایند نمایه‌سازی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 93-103]

گ

م

 • مارک اس.جی.ام.ال و تحول فهرستنویسی ماشین‌خوان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 21-30]
 • مارک فهرستنویسی کتاب‌های الکترونیکی براساس قالب مارک [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 145-156]
 • مارک ایران فروست در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 67-74]
 • ماشین چاپ سنگی چاپ سنگی و دلایل رواج آن در ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 59-66]
 • میان‌کنش‌پذیری ابرداده‌ای میان‌کنش‌پذیری ابرداده‌ای در شبکه جهانی وب: مقدمه‌ای بر چارچوب توصیف منبع آر.دی.اف [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 75-88]
 • متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی ارزش‌های اخلاقی از نظر متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 13-24]
 • مجلات هسته کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانه رقومی چیست؟ اصطلاحی رایج با مفهومی ابهام‌برانگیز [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 97-110]
 • مجلس شورای اسلامی ایران نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایندگان دوره ششم مجلس [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 117-130]
 • مجموعه‌سازی خط‌مشی و گسترش مجموعه [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 53-62]
 • مدل‌های اطلاع‌یابی در وب تدوین مدل اطلاع‌یابی کاربران در محیط وب پنهان: مراحل مقدماتی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 75-86]
 • مراکز آموزش عالی طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی برای کتابخانه‌های مراکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 79-98]
 • مراکز پژوهشی بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 39-52]
 • مرجع مجازی میز مرجع و کاربرد آن [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 9-16]
 • مرز اشیاء جایگاه استناد در فعالیت‌های علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 87-96]
 • مرکز آموزش عالی کشاورزی - اطلاع‌رسانی استفاده اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مؤسسات آموزش عالی جهاد کشاورزی تهران از اینترنت [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 13-28]
 • میز مرجع میز مرجع و کاربرد آن [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 9-16]
 • معماری تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 33-48]
 • مفاهیم ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه‌ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه‌ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت‌های هستی‌شناسی‌ها در مقایسه با آن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 79-92]
 • میکروفیلم کاربرد میکروفیلم رنگی برای حفظ و نگهدار اسناد [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 201-206]
 • موتورهای کاوش میزان دقت موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 111-122]
 • مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی استفاده اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مؤسسات آموزش عالی جهاد کشاورزی تهران از اینترنت [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 13-28]

ن

 • نیاز اطلاعاتی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایندگان دوره ششم مجلس [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 117-130]
 • نیازسنجی نیازهای اطلاعاتی کارشناسان بانک تجارت در تهران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 159-166]
 • نیازهای اطلاعاتی نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 123-132]
 • نیازهای اطلاعاتی نیازهای اطلاعاتی کارشناسان بانک تجارت در تهران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 159-166]
 • نشانه‌گذاری اس.جی.ام.ال و تحول فهرستنویسی ماشین‌خوان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 21-30]
 • نظام‌های سازماندهی دانش ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه‌ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه‌ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت‌های هستی‌شناسی‌ها در مقایسه با آن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 79-92]
 • نظریه‌های حقیقت جایگاه استناد در فعالیت‌های علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 87-96]
 • نمایندگان مجلس نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایندگان دوره ششم مجلس [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 117-130]
 • نمایه استنادی علوم انتشارات علمی ایرانیان: مشارکت، رشد و توسعه از 1985-1999 [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 131-144]
 • نمایه جایگشتی بهبود روش محاسبه مدخل‌ها در نمایه گردان جایگشتی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 61-72]
 • نمایه‌سازی بهبود روش محاسبه مدخل‌ها در نمایه گردان جایگشتی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 61-72]
 • نمایه‌سازی کنترل کیفیت فرایند نمایه‌سازی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 93-103]
 • نمایه‌سازی نمایه‌سازی معنایی: مورد پژوهی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 183-188]
 • نمایه‌سازی تأثیر اختلاف املایی انگلیسی امریکایی و بریتانیایی بر میزان جامعیت بازیابی اطلاعات [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 59-66]
 • نمایه‌سازی احتمالی نمایه‌سازی براساس احتمالات یا نمایه‌سازی توزینی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 175-182]
 • نمایه‌سازی پنهان نمایه‌سازی معنایی پنهان [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 129-144]
 • نمایه‌سازی توزینی نمایه‌سازی براساس احتمالات یا نمایه‌سازی توزینی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 175-182]
 • نمایه‌سازی فازی مروری بر نمایه‌سازی متنی، محتوایی و فازی تصاویر رقمی: نظام بازیابی تصاویر رقمی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 111-116]
 • نمایه‌ساز فیزیک با انرژی بالا به سوی نمایه‌سازی مفهومی با استفاده از تخصیص خودکار توصیفگرها [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 151-156]
 • نمایه‌سازی متنی مروری بر نمایه‌سازی متنی، محتوایی و فازی تصاویر رقمی: نظام بازیابی تصاویر رقمی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 111-116]
 • نمایه‌سازی محتوایی مروری بر نمایه‌سازی متنی، محتوایی و فازی تصاویر رقمی: نظام بازیابی تصاویر رقمی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 111-116]
 • نمایه‌سازی معنایی نمایه‌سازی معنایی پنهان [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 129-144]
 • نمایه‌سازی معنایی نمایه‌سازی معنایی: مورد پژوهی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 183-188]
 • نمایه‌سازی مفهومی به سوی نمایه‌سازی مفهومی با استفاده از تخصیص خودکار توصیفگرها [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 151-156]
 • نمایه‌سازی موضوعی ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 157-168]
 • نمایه‌های انتهای کتاب لزوم استانداردسازی نمایه‌ها با نگاهی به نمایه‌های انتهای کتاب براساس استاندارد ایزو 1996-999 [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 105-110]
 • نیم عمر منابع تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 33-48]

و

 • واژه‌های نیمه مجاز بهبود روش محاسبه مدخل‌ها در نمایه گردان جایگشتی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 61-72]
 • وب نمایه‌سازی معنایی: مورد پژوهی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 183-188]
 • وب پنهان تدوین مدل اطلاع‌یابی کاربران در محیط وب پنهان: مراحل مقدماتی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 75-86]
 • وب‌سایت تحلیل محتوای وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای انگلیسی زبان [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 185-192]
 • وب عمیق تدوین مدل اطلاع‌یابی کاربران در محیط وب پنهان: مراحل مقدماتی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 75-86]
 • وب‌کاوی شیوه جداسازی کلیدواژه‌ها از مدارک فرامتنی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 169-174]
 • وبلاگ وبلاگ، ارمغان جدید اینترنت به کتابخانه‌ها [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 167-172]
 • وب معنایی نمایه‌سازی معنایی: مورد پژوهی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 183-188]
 • وب معنایی هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 189-194]
 • وب نامرئی تدوین مدل اطلاع‌یابی کاربران در محیط وب پنهان: مراحل مقدماتی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 75-86]
 • وزارت جهاد کشاورزی طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی برای کتابخانه‌های مراکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 79-98]

ه

 • هستی‌شناسی ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه‌ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه‌ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت‌های هستی‌شناسی‌ها در مقایسه با آن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 79-92]
 • هستی‌شناسی هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 189-194]
 • هستی‌شناسی‌ها از اصطلاحنامه تا هستی‌شناسی‌ها: مطالعه کوتاه موردی در حوزه ایمنی غذا که نشان می‌دهد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاحنامه‌ها توانمندترند؛ از اصطلاحنامه‌ها تا زبان وب هستی‌شناسی و چارچوب‌های توصیف منابع [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 145-150]

ی

 • یادگیری یادگیری الکترونیکی چیست و جایگاه کتابخانه‌های مجازی در این فرایند کجاست؟ [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 133-148]
 • یادگیری الکترونیکی یادگیری الکترونیکی چیست و جایگاه کتابخانه‌های مجازی در این فرایند کجاست؟ [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 133-148]
 • یادگیری رایانه‌ای جستجوی اطلاعات کالیس: یادگیری جستجوی اطلاعات با رایانه [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 149-158]
 • یونی‌مارک فروست در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 67-74]