نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرشیو آرشیوداری دیداری - شنیداری: حرفه‌ای متمایز از کتابداری و آرشیوداری [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 13-28]
 • آرشیو آرشیو و تاریخچه مختصری از آن در ترکیه [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 301-308]
 • آرشیودار آرشیوداری دیداری - شنیداری: حرفه‌ای متمایز از کتابداری و آرشیوداری [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 13-28]
 • آرشیوداری آرشیوداری دیداری - شنیداری: حرفه‌ای متمایز از کتابداری و آرشیوداری [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 13-28]
 • آرشیو ریاست جمهوری آرشیو و تاریخچه مختصری از آن در ترکیه [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 301-308]
 • آرشیو صدارت عظمای عثمانی آرشیو و تاریخچه مختصری از آن در ترکیه [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 301-308]
 • آموزش کتابداران پزشکی در عصر حاضر: نقش آموزشی و پژوهشی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 171-180]
 • آموزش نیازسنجی آموزشی استادان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ارتباط با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 185-214]
 • آموزش سواد اطلاعاتی سواد اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 277-282]
 • آنکارا آرشیو و تاریخچه مختصری از آن در ترکیه [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 301-308]

ا

 • ابرموتور جست‌وجو مقایسه هشت ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی منابع رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 221-240]
 • ابزارهای جست‌وجوی وب مقایسه توانایی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی رشته‌های کامپیوتر و کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در استفاده از ابزارهای جست‌و‌جوی وب [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 197-214]
 • ابزار و منابع منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 163-184]
 • اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 65-72]
 • ایران بررسی میزان حضور ایران در وب [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 53-62]
 • ایران بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی کارکنان متخصص راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وابسته به راه‌آهن [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 57-84]
 • ایران تحلیل محتوایی وب‌سایت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 261-276]
 • ایران جنبش ساختمان کتابخانه‌های دانشگاهی در ایران با توجه ویژه به جنبه‌های معماری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-47]
 • ایران رقومی از نقشه‌های کاداستر تا نقشه‌های دیجیتالی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]
 • ارزیابی مجلات تبیین فرایند ارزیابی مجلات در مؤسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی.) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 141-160]
 • ارزیابی نیروی انسانی ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاه رازی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 29-40]
 • اِی.سی.آر.ال رهنمودهای انتخاب و انتقال منابع از مجموعه عمومی به مجموعه‌های خاص [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 223-228]
 • استادان نیازسنجی آموزشی استادان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ارتباط با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 185-214]
 • استان اصفهان بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های تخصصی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 49-64]
 • استانبول آرشیو و تاریخچه مختصری از آن در ترکیه [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 301-308]
 • استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه رازی، علوم پزشکی، و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و مقایسه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 39-50]
 • استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاه رازی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 29-40]
 • استفاده‌کنندگان میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 187-204]
 • استفاده‌کنندگان بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 29-38]
 • استفاده منصفانه حق مؤلف: استفاده منصفانه، در جهانی که برای هر استفاده‌ای باید بها پرداخت [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 309-320]
 • استفاده منصفانه حق مؤلف در اینترنت [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 99-108]
 • استفاده منصفانه و اینترنت حق مؤلف در اینترنت [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 99-108]
 • استناد تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-88]
 • اسلام‌شناسی بازیابی اطلاعات احادیث با روش‌های فهرستنویسی و نمایه‌سازی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-51]
 • اشاعه گزینشی اطلاعات قابلیت‌های وب در اشاعه گزینشی اطلاعات [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 161-170]
 • اصفهان بررسی چگونگی بهره‌گیری از رایانه در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 41-56]
 • اصفهان پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 65-72]
 • اصول نظری آرشیوداری دیداری - شنیداری: حرفه‌ای متمایز از کتابداری و آرشیوداری [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 13-28]
 • اطلاعات دیجیتال مقدمه‌ای بر کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 241-250]
 • اطلاع‌رسانی بازیابی اطلاعات احادیث با روش‌های فهرستنویسی و نمایه‌سازی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-51]
 • اطلاع‌رسانی شیوه‌های اطلاع‌رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • اعضای هیئت علمی مطالعه تطبیقی میزان رضایت اعضا هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شبکه‌های اطلاع‌رسانی این دانشگاه‌ها [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 201-220]
 • اقتصاد عصر طلایی کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 283-292]
 • الگوی اطلاع‌یابی نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • الگوی شیء - عمل در رابط کاربر ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 251-268]
 • انتخاب منابع بررسی وضعیت مجموعه‌های کتابخانه‌های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته‌های مختلف تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 97-114]
 • اینترنت کتابخانه‌های دیجیتالی: توسعه و چالش [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 247-257]
 • اینترنت فناوری‌های جدید و محیط‌های یادگیری [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 133-148]
 • اینترنت مشکلات جست‌و‌جو و بازیابی اطلاعات به زبان فارسی در اینترنت، مطالعه موردی: کاربران مرکز اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 179-196]
 • اینترنت مقایسه هشت ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی منابع رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 221-240]
 • اینترنت حق مؤلف در اینترنت [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 99-108]
 • اینترنت نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • انتقال منابع رهنمودهای انتخاب و انتقال منابع از مجموعه عمومی به مجموعه‌های خاص [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 223-228]
 • اهداف سازمانی برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) برای استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 51-60]

ب

 • بازیابی اطلاعات بازیابی اطلاعات احادیث با روش‌های فهرستنویسی و نمایه‌سازی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-51]
 • بازیابی اطلاعات مشکلات جست‌و‌جو و بازیابی اطلاعات به زبان فارسی در اینترنت، مطالعه موردی: کاربران مرکز اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 179-196]
 • بازیابی اطلاعات مقایسه هشت ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی منابع رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 221-240]
 • بازیابی پیوسته سرعنوان‌های موضوعی پزشکی (مش) و کاربرد آن در بازیابی پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 109-128]
 • بازنگری لزوم بازنگری در برنامه‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی با توجه به نیازهای مهارتی جدید کتابداران و اطلاع‌رسانان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 143-162]
 • بررسی ویراستاری نشریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی [نحوه] ویراستاری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 293-312]
 • برنامه درسی منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 163-184]
 • برنامه‌ریزی راهبردی برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) برای استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 51-60]
 • برنامه‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی لزوم بازنگری در برنامه‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی با توجه به نیازهای مهارتی جدید کتابداران و اطلاع‌رسانان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 143-162]
 • برنامه‌های توسعه‌ای ایران نقش کتابخانه‌های عمومی در تحقق اهداف فرهنگی برنامه‌های توسعه‌ای ایران 1368-1383 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 269-290]
 • بهره‌گیری بررسی میزان آشنایی و بهره‌گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از کتابخانه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-48]
 • بودجه کتابخانه‌های دیجیتالی: توسعه و چالش [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 247-257]

پ

 • پایان‌نامه تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-88]
 • پایگاه اطلاعاتی ارزیابی میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در ذخیره و بازیابی نسخ خطی در کتابخانه‌های ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 13-28]
 • پایگاه اطلاعاتی بررسی و مقایسه نسخه‌های رایگان Infotrieve و PubMed با نسخه‌های تجاری Ebsco و FirstSearch یایگاه اطلاعاتی مدلاین [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 63-78]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن دسترسی به اطلاعات علمی و فنی: خدمات تحویل مدرک به صورت تجاری و پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 235-246]
 • پراکندگی موضوعی پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق (ع) و میزان استفاده از آن به تفکیک رده‌های موضوعی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 61-74]
 • پروژه‌محوری فناوری‌های جدید و محیط‌های یادگیری [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 133-148]
 • پرونده‌های نشریه نشریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی [نحوه] ویراستاری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 293-312]
 • پژوهش کتابداران پزشکی در عصر حاضر: نقش آموزشی و پژوهشی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 171-180]
 • پژوهشکده مهندسی بررسی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-36]
 • پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-88]
 • پژوهشگران بررسی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-36]
 • پژوهش‌ها مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران: بررسی کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، و پژوهش‌های حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده‌بندی) [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 141-158]
 • پست الکترونیکی مرجع مجازی زنده: پدیده‌ای نو در عصر حاضر [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 169-178]

ت

 • تأثیر فناوری اطلاعات لزوم بازنگری در برنامه‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی با توجه به نیازهای مهارتی جدید کتابداران و اطلاع‌رسانان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 143-162]
 • تاریخچه از نقشه‌های کاداستر تا نقشه‌های دیجیتالی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]
 • تبادل داده‌های الکترونیکی کتابخانه‌های دیجیتالی: توسعه و چالش [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 247-257]
 • تحصیلات تکمیلی نقش کتابخانه‌های دانشگاه شیراز در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 219-234]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-88]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (1351-1381) [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 89-102]
 • تحلیل محتوا نگاهی به کارنامه نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحلیل محتوای مقالات آن (از آغاز تا دوره تخصصی شدن) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 291-300]
 • تحلیل محتوایی تحلیل محتوایی وب‌سایت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 261-276]
 • ترکیه آرشیو و تاریخچه مختصری از آن در ترکیه [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 301-308]
 • تعامل انسان با رابانه ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 251-268]
 • تهیه منابع بررسی وضعیت مجموعه‌های کتابخانه‌های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته‌های مختلف تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 97-114]
 • توسعه کتابخانه‌ها ورّاقان و نقش آنها در توسعه کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 239-248]
 • توسعه منابع اطلاعاتی الکترونیکی بررسی روش‌های توسعه منابع اطلاعاتی الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 85-96]

ج

 • جایگاه اجتماعی جایگاه اجتماعی کتابداران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 73-90]
 • جامعه اطلاعاتی سواد اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 277-282]
 • جست‌وجو مشکلات جست‌و‌جو و بازیابی اطلاعات به زبان فارسی در اینترنت، مطالعه موردی: کاربران مرکز اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 179-196]
 • جست‌وجوی اطلاعات فرایند اطلاع‌جویی و مدل‌های آن [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 123-142]

چ

 • چاپ سنگی حق طبع در کتب چاپ سنگی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 91-98]
 • چندرسانه‌ای‌ها فناوری‌های جدید و محیط‌های یادگیری [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 133-148]

ح

 • حدیث بازیابی اطلاعات احادیث با روش‌های فهرستنویسی و نمایه‌سازی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-51]
 • حرفه آرشیوداری دیداری - شنیداری: حرفه‌ای متمایز از کتابداری و آرشیوداری [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 13-28]
 • حفاظت از مواد دیجیتالی عصر طلایی کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 283-292]
 • حق مؤلف حق مؤلف: استفاده منصفانه، در جهانی که برای هر استفاده‌ای باید بها پرداخت [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 309-320]
 • حق مؤلف حق طبع در کتب چاپ سنگی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 91-98]
 • حق مؤلف حق مؤلف در اینترنت [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 99-108]
 • حق مؤلف و اینترنت حق مؤلف در اینترنت [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 99-108]

خ

 • خدمات میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 187-204]
 • خدمات بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 29-38]
 • خدمات کتابخانه‌های عمومی آینده [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 149-160]
 • خدمات اطلاع‌رسانی جایگاه اجتماعی کتابداران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 73-90]
 • خدمات تحویل مدرک به صورت تجاری دسترسی به اطلاعات علمی و فنی: خدمات تحویل مدرک به صورت تجاری و پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 235-246]
 • خدمات علمی - پژوهشی منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 163-184]
 • خدمات کتابخانه سنجش خوبی خدمات کتابخانه: چارچوب کلی برای مقیاس‌های کمّی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 229-250]
 • خدمات مرجع ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 13-22]
 • خدمت‌رسانی افراد خاص در کتابخانه هیچ کس نمی‌خواهد آنها را ببیند: برآوردن نیازهای اطلاعاتی معلولان در جامعه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 249-260]
 • خط فارسی مشکلات جست‌و‌جو و بازیابی اطلاعات به زبان فارسی در اینترنت، مطالعه موردی: کاربران مرکز اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 179-196]

د

 • دانشجویان نقش کتابخانه‌های دانشگاه شیراز در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 219-234]
 • دانشجویان بررسی میزان آشنایی و بهره‌گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از کتابخانه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-48]
 • دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی کامپیوتر و کتابداری و اطلاع‌رسانی مقایسه توانایی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی رشته‌های کامپیوتر و کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در استفاده از ابزارهای جست‌و‌جوی وب [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 197-214]
 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی نگاهی به کارنامه نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحلیل محتوای مقالات آن (از آغاز تا دوره تخصصی شدن) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 291-300]
 • دانشگاه منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 163-184]
 • دانشگاه آزاد اسلامی قم چگونگی بهره‌گیری و میزان رضایتمندی دانشجویان از کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 79-94]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بررسی میزان آشنایی و بهره‌گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از کتابخانه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-48]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر مشکلات جست‌و‌جو و بازیابی اطلاعات به زبان فارسی در اینترنت، مطالعه موردی: کاربران مرکز اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 179-196]
 • دانشگاه امام صادق (ع) پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق (ع) و میزان استفاده از آن به تفکیک رده‌های موضوعی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 61-74]
 • دانشگاه رازی ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاه رازی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 29-40]
 • دانشگاه شیراز نقش کتابخانه‌های دانشگاه شیراز در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 219-234]
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان نگاهی به کارنامه نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحلیل محتوای مقالات آن (از آغاز تا دوره تخصصی شدن) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 291-300]
 • دانشگاه‌ها مطالعه تطبیقی میزان رضایت اعضا هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شبکه‌های اطلاع‌رسانی این دانشگاه‌ها [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 201-220]
 • دانشگاه‌های دولتی تهران بررسی هزینه - سودمندی مجموعه‌های نشریات الکترونیکی موجود در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 2003 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 129-140]
 • دانشگاه‌های منطقه شمال غرب کشور چگونگی وجین مجموعه ک تاب‌ها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های منطقه شمال غرب کشور [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 95-108]
 • دیداری - شنیداری آرشیوداری دیداری - شنیداری: حرفه‌ای متمایز از کتابداری و آرشیوداری [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 13-28]
 • درگاه "درگاه" دریچه‌ای به منابع اینترنتی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 103-122]
 • درگاه کتابخانه‌ای "درگاه" دریچه‌ای به منابع اینترنتی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 103-122]
 • دستیابی به اطلاعات بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی کارکنان متخصص راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وابسته به راه‌آهن [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 57-84]
 • دسترسی به اطلاعات دسترسی به اطلاعات علمی و فنی: خدمات تحویل مدرک به صورت تجاری و پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 235-246]
 • دستنامه‌ها مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران: بررسی کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، و پژوهش‌های حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده‌بندی) [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 141-158]

ذ

 • ذخیره و بازیابی اطلاعات ارزیابی میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در ذخیره و بازیابی نسخ خطی در کتابخانه‌های ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 13-28]

ر

 • رایانه بررسی چگونگی بهره‌گیری از رایانه در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 41-56]
 • رابط کاربر بررسی و مقایسه نسخه‌های رایگان Infotrieve و PubMed با نسخه‌های تجاری Ebsco و FirstSearch یایگاه اطلاعاتی مدلاین [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 63-78]
 • رابط کاربر ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 251-268]
 • راه‌آهن بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی کارکنان متخصص راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وابسته به راه‌آهن [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 57-84]
 • رده‌بندی مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران: بررسی کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، و پژوهش‌های حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده‌بندی) [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 141-158]
 • رده‌های موضوعی پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق (ع) و میزان استفاده از آن به تفکیک رده‌های موضوعی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 61-74]
 • رضایت میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 187-204]
 • رضایت میزان مطالعه و سطح رضایت و بهره‌مندی کتابداران از مجله‌های علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی داخلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 205-218]
 • رضایت نقش کتابخانه‌های دانشگاه شیراز در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 219-234]
 • رضایت بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 29-38]
 • رضایت‌مندی چگونگی بهره‌گیری و میزان رضایتمندی دانشجویان از کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 79-94]
 • رفتار اطلاع‌یابی بررسی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-36]
 • رفتار اطلاع‌یابی نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • رفتار اطلاعاتی نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • رفتارهای اطلاع‌یابی بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی کارکنان متخصص راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وابسته به راه‌آهن [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 57-84]

ز

 • زبان و ادبیات فارسی منشی نِول‌کشور: احیاگر کتب فارسی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 215-222]
 • زمین رقومی از نقشه‌های کاداستر تا نقشه‌های دیجیتالی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]

س

 • ساختمان کتابخانه جنبش ساختمان کتابخانه‌های دانشگاهی در ایران با توجه ویژه به جنبه‌های معماری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-47]
 • ساختمان‌های کتابخانه‌های ایران جنبش ساختمان کتابخانه‌های دانشگاهی در ایران با توجه ویژه به جنبه‌های معماری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-47]
 • سیدحسن محسن افندی آرشیو و تاریخچه مختصری از آن در ترکیه [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 301-308]
 • سرعنوان‌های موضوعی پزشکی سرعنوان‌های موضوعی پزشکی (مش) و کاربرد آن در بازیابی پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 109-128]
 • سرو کوآل لایب کوآل ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات کتابخانه [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 161-168]
 • سنجش سنجش خوبی خدمات کتابخانه: چارچوب کلی برای مقیاس‌های کمّی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 229-250]
 • سواد سواد اطلاعاتی نگاهی به تحول مفهوم سواد در عصر اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 109-122]
 • سواد اطلاعاتی سواد اطلاعاتی نگاهی به تحول مفهوم سواد در عصر اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 109-122]
 • سواد اطلاعاتی سواد اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 277-282]
 • سواد رایانه‌ای سواد اطلاعاتی نگاهی به تحول مفهوم سواد در عصر اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 109-122]
 • سواد رسانه‌ای سواد اطلاعاتی نگاهی به تحول مفهوم سواد در عصر اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 109-122]
 • سواد شبکه‌ای سواد اطلاعاتی نگاهی به تحول مفهوم سواد در عصر اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 109-122]
 • سواد کتابخانه‌ای سواد اطلاعاتی نگاهی به تحول مفهوم سواد در عصر اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 109-122]

ش

 • شاخص‌های ارزیابی تبیین فرایند ارزیابی مجلات در مؤسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی.) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 141-160]
 • شبکه اطلاع‌رسانی مطالعه تطبیقی میزان رضایت اعضا هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شبکه‌های اطلاع‌رسانی این دانشگاه‌ها [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 201-220]
 • شهرداری اصفهان پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 65-72]

ف

 • فرایند یاددهی و یادگیری فناوری‌های جدید و محیط‌های یادگیری [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 133-148]
 • فرایند جست‌وجوی اطلاعات فرایند اطلاع‌جویی و مدل‌های آن [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 123-142]
 • فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (1351-1381) [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 89-102]
 • فلسفه آرشیوداری دیداری - شنیداری: حرفه‌ای متمایز از کتابداری و آرشیوداری [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 13-28]
 • فناوری اطلاعات ارزیابی میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در ذخیره و بازیابی نسخ خطی در کتابخانه‌های ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 13-28]
 • فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) برای استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 51-60]
 • فناوری اطلاعات نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازسنجی آموزشی استادان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ارتباط با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 185-214]
 • فناوری اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های دیجیتالی: توسعه و چالش [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 247-257]
 • فهرستنویسی بازیابی اطلاعات احادیث با روش‌های فهرستنویسی و نمایه‌سازی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-51]
 • فهرستنویسی مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران: بررسی کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، و پژوهش‌های حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده‌بندی) [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 141-158]

ق

 • قانون بردفورد تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-88]

ک

 • کارآفرینان شیوه‌های اطلاع‌رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • کاربرد بررسی چگونگی بهره‌گیری از رایانه در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 41-56]
 • کارتوگرافی از نقشه‌های کاداستر تا نقشه‌های دیجیتالی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]
 • کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی زیرساخت‌های ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 13-28]
 • کارکنان متخصص بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی کارکنان متخصص راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وابسته به راه‌آهن [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 57-84]
 • کتاب حق طبع در کتب چاپ سنگی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 91-98]
 • کتابخانه ارزیابی میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در ذخیره و بازیابی نسخ خطی در کتابخانه‌های ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 13-28]
 • کتابخانه نقش کتابخانه‌های دانشگاه شیراز در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 219-234]
 • کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 187-204]
 • کتابخانه دانشگاهی چگونگی بهره‌گیری و میزان رضایتمندی دانشجویان از کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 79-94]
 • کتابخانه دانشگاهی بررسی چگونگی بهره‌گیری از رایانه در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 41-56]
 • کتابخانه دانشگاهی جنبش ساختمان کتابخانه‌های دانشگاهی در ایران با توجه ویژه به جنبه‌های معماری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-47]
 • کتابخانه عمومی نقش کتابخانه‌های عمومی در تحقق اهداف فرهنگی برنامه‌های توسعه‌ای ایران 1368-1383 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 269-290]
 • کتابخانه مرکزی دانشگاهی چگونگی وجین مجموعه ک تاب‌ها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های منطقه شمال غرب کشور [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 95-108]
 • کتابخانه‌ها گسترش استفاده از مجلات الکترونیکی غیررایگان و رایگان در جوامع دانشگاهی: مروری بر نوشتار [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 129-140]
 • کتابخانه‌ها برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) برای استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 51-60]
 • کتابخانه‌های آموزشگاهی بررسی وضعیت مجموعه‌های کتابخانه‌های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته‌های مختلف تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 97-114]
 • کتابخانه‌های بدون دیوار مقدمه‌ای بر کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 241-250]
 • کتابخانه‌های بدون کاغذ مقدمه‌ای بر کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 241-250]
 • کتابخانه‌های بیمارستانی افراد خاص در کتابخانه هیچ کس نمی‌خواهد آنها را ببیند: برآوردن نیازهای اطلاعاتی معلولان در جامعه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 249-260]
 • کتابخانه‌های پزشکی کتابداران پزشکی در عصر حاضر: نقش آموزشی و پژوهشی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 171-180]
 • کتابخانه‌های تخصصی بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی کارکنان متخصص راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وابسته به راه‌آهن [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 57-84]
 • کتابخانه‌های تخصصی بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های تخصصی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 49-64]
 • کتابخانه‌های دانشکده‌ای بررسی میزان آشنایی و بهره‌گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از کتابخانه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-48]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی مقایسه عملکرد مدیران واجد و فاقد مدرک کتابداری در تعدادی از کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 173-186]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی دسترسی به اطلاعات علمی و فنی: خدمات تحویل مدرک به صورت تجاری و پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 235-246]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه رازی، علوم پزشکی، و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و مقایسه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 39-50]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق (ع) و میزان استفاده از آن به تفکیک رده‌های موضوعی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 61-74]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاه رازی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 29-40]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی وضعیت مدیریت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 115-128]
 • کتابخانه‌های دیجیتال مقدمه‌ای بر کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 241-250]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی کتابخانه‌های دیجیتالی: توسعه و چالش [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 247-257]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی بررسی روش‌های توسعه منابع اطلاعاتی الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 85-96]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی عصر طلایی کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 283-292]
 • کتابخانه‌های سیار افراد خاص در کتابخانه هیچ کس نمی‌خواهد آنها را ببیند: برآوردن نیازهای اطلاعاتی معلولان در جامعه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 249-260]
 • کتابخانه‌های سنتی مقدمه‌ای بر کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 241-250]
 • کتابخانه‌های سنتی ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 13-22]
 • کتابخانه‌های عمومی کتابخانه‌های عمومی آینده [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 149-160]
 • کتابخانه‌های عمومی پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 65-72]
 • کتابخانه‌های عمومی نیازسنجی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 215-238]
 • کتابخانه‌های عمومی کرمان بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 29-38]
 • کتابداران میزان مطالعه و سطح رضایت و بهره‌مندی کتابداران از مجله‌های علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی داخلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 205-218]
 • کتابداران جایگاه اجتماعی کتابداران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 73-90]
 • کتابداران عصر طلایی کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 283-292]
 • کتابداران پزشکی کتابداران پزشکی در عصر حاضر: نقش آموزشی و پژوهشی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 171-180]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی گردهمایی‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی از آغاز تا خرداد 1385 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 181-200]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی نیازسنجی آموزشی استادان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ارتباط با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 185-214]
 • کتاب‌های عربی منشی نِول‌کشور: احیاگر کتب فارسی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 215-222]
 • کتاب‌های فارسی منشی نِول‌کشور: احیاگر کتب فارسی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 215-222]
 • کرمانشاه بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه رازی، علوم پزشکی، و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و مقایسه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 39-50]
 • کشورهای پیشرفته شیوه‌های اطلاع‌رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • کشورهای در حال توسعه کتابخانه‌های دیجیتالی: توسعه و چالش [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 247-257]
 • کیفیت خدمات لایب کوآل ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات کتابخانه [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 161-168]
 • کیفیت خدمات سنجش خوبی خدمات کتابخانه: چارچوب کلی برای مقیاس‌های کمّی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 229-250]

گ

 • گردهمایی‌ها گردهمایی‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی از آغاز تا خرداد 1385 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 181-200]

ل

 • لایب کوآل لایب کوآل ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات کتابخانه [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 161-168]

م

 • مبانی آرشیوداری دیداری - شنیداری: حرفه‌ای متمایز از کتابداری و آرشیوداری [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 13-28]
 • مجلات گسترش استفاده از مجلات الکترونیکی غیررایگان و رایگان در جوامع دانشگاهی: مروری بر نوشتار [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 129-140]
 • مجلات الکترونیکی رایگان گسترش استفاده از مجلات الکترونیکی غیررایگان و رایگان در جوامع دانشگاهی: مروری بر نوشتار [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 129-140]
 • مجلات علمی تبیین فرایند ارزیابی مجلات در مؤسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی.) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 141-160]
 • مجله‌های علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی میزان مطالعه و سطح رضایت و بهره‌مندی کتابداران از مجله‌های علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی داخلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 205-218]
 • مجموعه‌سازی معیارهای انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و مؤسسات پژوهشی ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 159-172]
 • مجموعه‌سازی بررسی روش‌های توسعه منابع اطلاعاتی الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 85-96]
 • مجموعه‌ها بررسی وضعیت مجموعه‌های کتابخانه‌های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته‌های مختلف تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 97-114]
 • مجموعه‌های خاص رهنمودهای انتخاب و انتقال منابع از مجموعه عمومی به مجموعه‌های خاص [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 223-228]
 • محیط الکترونیک ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 13-22]
 • محیط‌های یادگیری فناوری‌های جدید و محیط‌های یادگیری [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 133-148]
 • محمود کمال اینال آرشیو و تاریخچه مختصری از آن در ترکیه [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 301-308]
 • مخزن اوراق آرشیو و تاریخچه مختصری از آن در ترکیه [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 301-308]
 • مدیران مقایسه عملکرد مدیران واجد و فاقد مدرک کتابداری در تعدادی از کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 173-186]
 • مدیران بررسی وضعیت مدیریت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 115-128]
 • مدیریت مقایسه عملکرد مدیران واجد و فاقد مدرک کتابداری در تعدادی از کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 173-186]
 • مدیریت بررسی وضعیت مدیریت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 115-128]
 • مدلاین بررسی و مقایسه نسخه‌های رایگان Infotrieve و PubMed با نسخه‌های تجاری Ebsco و FirstSearch یایگاه اطلاعاتی مدلاین [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 63-78]
 • مدلاین سرعنوان‌های موضوعی پزشکی (مش) و کاربرد آن در بازیابی پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 109-128]
 • مدل تحلیل شکاف لایب کوآل ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات کتابخانه [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 161-168]
 • مدل‌ها فرایند اطلاع‌جویی و مدل‌های آن [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 123-142]
 • مراجعان چگونگی بهره‌گیری و میزان رضایتمندی دانشجویان از کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 79-94]
 • مراکز اطلاع‌رسانی گسترش استفاده از مجلات الکترونیکی غیررایگان و رایگان در جوامع دانشگاهی: مروری بر نوشتار [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 129-140]
 • مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی کتابداران پزشکی در عصر حاضر: نقش آموزشی و پژوهشی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 171-180]
 • مراکز پیش‌دانشگاهی بررسی وضعیت مجموعه‌های کتابخانه‌های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته‌های مختلف تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 97-114]
 • مرجع مجازی مرجع مجازی زنده: پدیده‌ای نو در عصر حاضر [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 169-178]
 • مرجع مجازی زنده مرجع مجازی زنده: پدیده‌ای نو در عصر حاضر [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 169-178]
 • مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - 1351-1381 تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (1351-1381) [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 89-102]
 • میزان استفاده پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق (ع) و میزان استفاده از آن به تفکیک رده‌های موضوعی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 61-74]
 • میزان اسنفاده بررسی هزینه - سودمندی مجموعه‌های نشریات الکترونیکی موجود در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 2003 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 129-140]
 • مش سرعنوان‌های موضوعی پزشکی (مش) و کاربرد آن در بازیابی پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 109-128]
 • مصاحبه مرجع ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 13-22]
 • مطالعه میزان مطالعه و سطح رضایت و بهره‌مندی کتابداران از مجله‌های علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی داخلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 205-218]
 • مطالعه نشریه نشریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی [نحوه] ویراستاری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 293-312]
 • معیارهای ارزیابی معیارهای انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و مؤسسات پژوهشی ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 159-172]
 • معیارهای انتخاب معیارهای انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و مؤسسات پژوهشی ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 159-172]
 • معلولان افراد خاص در کتابخانه هیچ کس نمی‌خواهد آنها را ببیند: برآوردن نیازهای اطلاعاتی معلولان در جامعه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 249-260]
 • معماری کتابخانه جنبش ساختمان کتابخانه‌های دانشگاهی در ایران با توجه ویژه به جنبه‌های معماری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-47]
 • مغازه‌های وراقان ورّاقان و نقش آنها در توسعه کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 239-248]
 • مقیاس‌های کمّی سنجش خوبی خدمات کتابخانه: چارچوب کلی برای مقیاس‌های کمّی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 229-250]
 • مقالات تألیفی تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (1351-1381) [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 89-102]
 • مقالات علمی تبیین فرایند ارزیابی مجلات در مؤسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی.) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 141-160]
 • مقاله نگاهی به کارنامه نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحلیل محتوای مقالات آن (از آغاز تا دوره تخصصی شدن) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 291-300]
 • منابع اطلاعاتی استان اردبیل نیازسنجی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 215-238]
 • منابع الکترونیکی بررسی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-36]
 • منابع چاپی بررسی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-36]
 • منابع کمیاب رهنمودهای انتخاب و انتقال منابع از مجموعه عمومی به مجموعه‌های خاص [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 223-228]
 • منشی نول کشور منشی نِول‌کشور: احیاگر کتب فارسی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 215-222]
 • مهارت تخصصی مقایسه عملکرد مدیران واجد و فاقد مدرک کتابداری در تعدادی از کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 173-186]
 • مواد درسی بررسی وضعیت مجموعه‌های کتابخانه‌های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته‌های مختلف تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 97-114]
 • موتورهای کاوش بررسی میزان حضور ایران در وب [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 53-62]
 • مؤسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی.) تبیین فرایند ارزیابی مجلات در مؤسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی.) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 141-160]

ن

 • نیاز اطلاعاتی نقش کتابخانه‌های دانشگاه شیراز در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 219-234]
 • نیازسنجی برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) برای استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 51-60]
 • نیازسنجی نیازسنجی آموزشی استادان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ارتباط با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 185-214]
 • نیازسنجی اطلاعات نیازسنجی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 215-238]
 • نیازهای اطلاعاتی بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی کارکنان متخصص راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وابسته به راه‌آهن [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 57-84]
 • نیازهای اطلاعاتی افراد خاص در کتابخانه هیچ کس نمی‌خواهد آنها را ببیند: برآوردن نیازهای اطلاعاتی معلولان در جامعه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 249-260]
 • نیازهای اطلاعاتی نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • نیازهای مهارتی کتابداران لزوم بازنگری در برنامه‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی با توجه به نیازهای مهارتی جدید کتابداران و اطلاع‌رسانان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 143-162]
 • نسخه خطی ارزیابی میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در ذخیره و بازیابی نسخ خطی در کتابخانه‌های ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 13-28]
 • نشریات الکترونیک معیارهای انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و مؤسسات پژوهشی ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 159-172]
 • نشریات الکترونیکی بررسی هزینه - سودمندی مجموعه‌های نشریات الکترونیکی موجود در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 2003 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 129-140]
 • نشریات کتابداری و اطلاع‌رسانی نشریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی [نحوه] ویراستاری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 293-312]
 • نشریه نگاهی به کارنامه نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحلیل محتوای مقالات آن (از آغاز تا دوره تخصصی شدن) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 291-300]
 • نظام‌نامه خزینه اوراق آرشیو و تاریخچه مختصری از آن در ترکیه [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 301-308]
 • نظام‌های اطلاعاتی ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 251-268]
 • نظام‌های پرس‌وجو قابلیت‌های وب در اشاعه گزینشی اطلاعات [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 161-170]
 • نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات عصر طلایی کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 283-292]
 • نظام‌های رایانه‌ای ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 251-268]
 • نقش رایانه‌ها در آموزش فناوری‌های جدید و محیط‌های یادگیری [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 133-148]
 • نقشه از نقشه‌های کاداستر تا نقشه‌های دیجیتالی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]
 • نقشه‌های سماوی از نقشه‌های کاداستر تا نقشه‌های دیجیتالی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]
 • نمایه بازیابی اطلاعات احادیث با روش‌های فهرستنویسی و نمایه‌سازی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-51]
 • نمایه‌سازی وب بررسی میزان حضور ایران در وب [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 53-62]
 • نیم‌عمر تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-88]

و

 • و Vivisimo مقایسه هشت ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی منابع رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 221-240]
 • وب قابلیت‌های وب در اشاعه گزینشی اطلاعات [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 161-170]
 • وب‌سایت "درگاه" دریچه‌ای به منابع اینترنتی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 103-122]
 • وب‌سایت تحقیقاتی تحلیل محتوایی وب‌سایت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 261-276]
 • وب‌سایت دانشگاهی تحلیل محتوایی وب‌سایت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 261-276]
 • وب‌سنجی بررسی میزان حضور ایران در وب [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 53-62]
 • وبگاه بررسی میزان حضور ایران در وب [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 53-62]
 • وجین مجموعه کتاب‌ها چگونگی وجین مجموعه ک تاب‌ها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های منطقه شمال غرب کشور [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 95-108]
 • ورّاقان ورّاقان و نقش آنها در توسعه کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 239-248]
 • ورّاقان دانشمند ورّاقان و نقش آنها در توسعه کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 239-248]
 • وراقت ورّاقان و نقش آنها در توسعه کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 239-248]
 • ورتال "درگاه" دریچه‌ای به منابع اینترنتی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 103-122]

ه

 • هزینه - سودمندی بررسی هزینه - سودمندی مجموعه‌های نشریات الکترونیکی موجود در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 2003 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 129-140]
 • همکاری بین کتابخانه‌ای جایگاه اجتماعی کتابداران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 73-90]
 • هند منشی نِول‌کشور: احیاگر کتب فارسی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 215-222]

ی

 • یادگیری مادام‌العمر منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 163-184]
 • یادگیرنده مادام‌العمر منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 163-184]