نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسه‌آن شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 91-106]
 • آموزش کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 315-328]
 • آموزش از راه دور امکان‌سنجی آموزش از راه دور در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 33-48]
 • آموزش از راه دور تعامل دو سویه یادگیری و یاددهی در نظام آموزش از راه دور با رویکردی کوتاه در حوزه آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 69-84]
 • آموزش الکترونیکی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 217-228]
 • آموزش بزرگسالان نقش کتابخانه‌های عمومی در عدم بازگشت نوسوادان به دوران بی‌سوادی و تقویت سواد آنها [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 167-184]
 • آموزش ضمن خدمت آموزش ضمن خدمت برای کتابداران در عصر نوین [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 13-24]
 • آموزش عالی تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • آموزش عالی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی: نسل جدید مدارک علمی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 85-100]
 • آموزش عالی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 217-228]
 • آموزش کاربران کتابخانه تاریخچه آموزش کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های غرب [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 231-250]
 • آموزش کتابداران آموزش ضمن خدمت برای کتابداران در عصر نوین [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 13-24]
 • آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی از راه دور تعامل دو سویه یادگیری و یاددهی در نظام آموزش از راه دور با رویکردی کوتاه در حوزه آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 69-84]

ا

 • ای.اس.آی قدرت‌های علمی جهان اسلام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 125-140]
 • ابزار کاوش مقایسه راهنماهای یاهو، اینفوماین، و لی از نظر ویژگی‌های اقلام بازیابی شده در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 253-268]
 • ابزارهای جایگزین محدودیت‌ها و ملاحظات در کاربرد عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 141-156]
 • ابزارهای جست‌و‌جو وضعیت استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات و راهبردهای جست‌و‌جوی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 205-216]
 • ابزارهای کتابسنجی عامل تأثیر: کاستی‌های کاربرد و راهکارهای مکمل [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 115-124]
 • ابزارهای مکمل محدودیت‌ها و ملاحظات در کاربرد عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 141-156]
 • اپک سیمرغ ارزیابی وب اپک سیمرغ براساس دو عامل نمایش و رابط کاربری [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 41-52]
 • اپک وب بنیاد ارزیابی وب اپک سیمرغ براساس دو عامل نمایش و رابط کاربری [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 41-52]
 • اثبات‌گرایی اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا امروز [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 29-48]
 • اداره و پیشرفت کتابخانه‌ها نقش معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه هشت در اداره و پیشرفت کتابخانه‌ها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 269-284]
 • ایران آرشیو الکترونیکی مقالات آماده چاپ: رویکردی رو به رشد در نظام ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 13-32]
 • ایران تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی) [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 71-90]
 • ارتباطات علمی آرشیو الکترونیکی مقالات آماده چاپ: رویکردی رو به رشد در نظام ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 13-32]
 • ارتباطات علمی مجلات الکترونیکی و ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 201-212]
 • ارزیابی ارزیابی کیفیت طرح‌ها و مقاله‌های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 15-28]
 • ارزیابی ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 25-40]
 • ارزیابی مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 197-214]
 • ارزیابی استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 229-242]
 • ارزیابی فرضیه معیارهایی برای ارائه و ارزیابی فرضیه‌ها در پژوهش‌های کتابداری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]
 • ارزیابی مجلات محدودیت‌ها و ملاحظات در کاربرد عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 141-156]
 • ایزو 7144 بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 7144 در پایان‌نامه‌ها [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 53-68]
 • استاندارد کتابخانه منطقه‌ای: پیدایش، استانداردها، و خدمات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 119-130]
 • استاندارد استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 229-242]
 • استانداردسازی بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 7144 در پایان‌نامه‌ها [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 53-68]
 • استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 25-40]
 • استفاده از منابع هزینه - سودمندی و میزان استفاده از کتاب‌های لاتین تهیه شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 285-298]
 • استفاده منصفانه حق مولف در محیط دیجیتال [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 137-164]
 • استناد عامل تأثیر: کاستی‌های کاربرد و راهکارهای مکمل [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 115-124]
 • استناد قدرت‌های علمی جهان اسلام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 125-140]
 • استناد محدودیت‌ها و ملاحظات در کاربرد عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 141-156]
 • استناد نگرشی نو بر عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 255-272]
 • استناد بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 41-50]
 • استنادهای آی.اس.آی همپوشانی میان استنادی آی.اس.آی. و گوگل اسکالار: مقایسه میان چهار رشته از علوم [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 213-234]
 • استنادهای گوگل اسکالار همپوشانی میان استنادی آی.اس.آی. و گوگل اسکالار: مقایسه میان چهار رشته از علوم [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 213-234]
 • استناد وبی همپوشانی میان استنادی آی.اس.آی. و گوگل اسکالار: مقایسه میان چهار رشته از علوم [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 213-234]
 • اصطلاحنامه ایجاد هستی‌شناسی فارسی از طریق بازمهندسی اصطلاحنامه برای سازماندهی کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 19-36]
 • اطلاعات علمی میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 215-230]
 • اطلاع‌سنجی اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا امروز [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 29-48]
 • اعضای هیئت علمی میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 215-230]
 • اعضای هیئت علمی وضعیت استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات و راهبردهای جست‌و‌جوی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 205-216]
 • اقتصاد اطلاعات تعامل مدیریت دانش و اقتصاد اطلاعات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 85-92]
 • اقتصاد دانش تعامل مدیریت دانش و اقتصاد اطلاعات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 85-92]
 • اقتصاد شبکه تعامل مدیریت دانش و اقتصاد اطلاعات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 85-92]
 • الگوها (پژوهش) الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 243-268]
 • الگوهای همکاری علمی همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 235-248]
 • امکانات رایانه‌ای میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه‌های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 153-166]
 • امکان‌سنجی امکان‌سنجی آموزش از راه دور در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 33-48]
 • اینترنت امکان‌سنجی آموزش از راه دور در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 33-48]
 • اینترنت بازیابی مؤثر و سودمند اطلاعات در محیط اینترنت [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 13-40]
 • اندازه‌گیری ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 25-40]
 • انگیزه شغلی آموزش ضمن خدمت برای کتابداران در عصر نوین [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 13-24]
 • انگیزه‌های پیوند وب‌سنجی: اصول و مبانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 189-212]

ب

 • بازبینی اطلاعات ایجاد هستی‌شناسی فارسی از طریق بازمهندسی اصطلاحنامه برای سازماندهی کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 19-36]
 • بازنویسی اصطلاحنامه ایجاد هستی‌شناسی فارسی از طریق بازمهندسی اصطلاحنامه برای سازماندهی کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 19-36]
 • برون‌داد علمی شاخص هرش (h)، رویکردی نو در ارزیابی برون‌داد علمی محققان [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 107-114]

پ

 • پایان‌نامه تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • پایان‌نامه بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 7144 در پایان‌نامه‌ها [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 53-68]
 • پایان‌نامه الکترونیکی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی: نسل جدید مدارک علمی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 85-100]
 • پایگاه اطلاعاتی نما هم‌پوشانی مقالات مجلات پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه و مقالات فرهنگی فارسی (نما) در سال 1384 [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 299-308]
 • پایگاه‌ اطلاعاتی نمایه هم‌پوشانی مقالات مجلات پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه و مقالات فرهنگی فارسی (نما) در سال 1384 [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 299-308]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی مقایسه رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب‌مدار بین‌المللی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 233-252]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی هم‌پوشانی مقالات مجلات پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه و مقالات فرهنگی فارسی (نما) در سال 1384 [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 299-308]
 • پدیدآورندگی ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 249-254]
 • پزشکان شیوه‌های دست‌یابی پزشکان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز به منابع اطلاعات دارویی و میزان استفاده از آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 157-174]
 • پژوهش ارزیابی کیفیت طرح‌ها و مقاله‌های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 15-28]
 • پژوهش "وب‌نگاشت‌سنجی" افقی نوین در پژوهش‌های علم اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 273-278]
 • پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی هزینه - سودمندی و میزان استفاده از کتاب‌های لاتین تهیه شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 285-298]
 • پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (1374-1383) [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 125-136]
 • پژوهشگران نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران مرکز تحقیقات، مطالعات، و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 193-204]
 • پوزیتیویسم اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا امروز [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 29-48]
 • پیوندها وب‌سنجی: اصول و مبانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 189-212]

ت

 • تأثیر استنادی ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 249-254]
 • تاریخ نگاهی به مرو و کتابخانه‌های آن در دوره اسلامی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 185-192]
 • تألیف مشترک همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 235-248]
 • تبادل فردی دانش تعیین راهبرد مدیریت دانش سازمانی: تدوین دانش یا تبادل فردی دانش [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 93-106]
 • تجهیزات شبکه‌ای بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 69-84]
 • تحصیلات تکمیلی تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی: نسل جدید مدارک علمی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 85-100]
 • تحقیق کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 315-328]
 • تحقیقات کشاورزی ایران تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]
 • تحقیق کتابخانه‌ای تاریخچه آموزش کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های غرب [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 231-250]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سال‌های 1374-1384 [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 109-124]
 • تحلیل استنادی خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (1374-1383) [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 125-136]
 • تحلیل استنادی مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون‌داده‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 157-176]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی (1375-1382) [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 101-122]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]
 • تحلیل اطلاعات تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • تحلیل و ارزیابی اطلاعات بازیابی مؤثر و سودمند اطلاعات در محیط اینترنت [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 13-40]
 • تحولات فناوری عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندی کاربران کتابخانه‌ها با تأکید بر کتابخانه‌های تخصصی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 179-196]
 • تدوین دانش تعیین راهبرد مدیریت دانش سازمانی: تدوین دانش یا تبادل فردی دانش [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 93-106]
 • تصمیم‌گیری تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی بر فناوری اطلاعات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 20-34]
 • تغییر نام عوامل مؤثر بر گرایش به رشتة کتابداری و اطلاع‌رسانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 107-118]
 • تمدن اسلامی نگاهی به مرو و کتابخانه‌های آن در دوره اسلامی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 185-192]
 • تورش نگرشی نو بر عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 255-272]
 • تولید اطلاعات میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 215-230]
 • تولید علم تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی) [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 71-90]
 • تولید علم قدرت‌های علمی جهان اسلام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 125-140]
 • تولید علم همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 235-248]

ج

 • جست‌جوی اطلاعات بازیابی مؤثر و سودمند اطلاعات در محیط اینترنت [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 13-40]
 • جست‌و‌جوی اطلاعات الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 243-268]
 • جهان اسلام قدرت‌های علمی جهان اسلام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 125-140]

ح

 • حفاظت و نگهداری تأملی بر میراث ملی دیجیتالی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 93-108]
 • حق مؤلف حق مولف در محیط دیجیتال [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 137-164]
 • حق مؤلف در ایران حق مولف در محیط دیجیتال [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 137-164]
 • حق مؤلف در اینترنت حق مولف در محیط دیجیتال [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 137-164]
 • حوزه علوم همپوشانی میان استنادی آی.اس.آی. و گوگل اسکالار: مقایسه میان چهار رشته از علوم [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 213-234]

خ

 • خبرگزاری‌های ایرانی بررسی ارتباط میان خبرگزاری‌های ایرانی از طریق وب‌سایت‌های آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 49-60]
 • خدمات ارائه خدمات به سالمندان [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 309-314]
 • خدمات ویژه معلولان کتابخانه منطقه‌ای: پیدایش، استانداردها، و خدمات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 119-130]
 • خرید منابع هزینه - سودمندی و میزان استفاده از کتاب‌های لاتین تهیه شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 285-298]
 • خوداستنادی خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (1374-1383) [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 125-136]
 • خوشه‌بندی وب‌سنجی: اصول و مبانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 189-212]

د

 • داده‌های کتابسنجی محدودیت‌ها و ملاحظات در کاربرد عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 141-156]
 • دانشجویان کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 315-328]
 • دانشجویان استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 229-242]
 • دانش‌سنجی عامل تأثیر: کاستی‌های کاربرد و راهکارهای مکمل [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 115-124]
 • دانش‌شناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی: در جست‌و‌جوی هویتی نو [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 175-192]
 • دانش کشاورزی تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]
 • دانشگاه آزاد اسلامی امکان‌سنجی آموزش از راه دور در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 33-48]
 • دانشگاه آزاد اسلامی نقش معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه هشت در اداره و پیشرفت کتابخانه‌ها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 269-284]
 • دانشگاه تبریز تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]
 • دانشگاه زابل میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 215-230]
 • دانشگاه شیراز تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]
 • دانشگاه شهید چمران اهواز تعیین پرپیوندترین مجلات الکترونیکی رایگان رشته‌های علوم انسانی موجود در دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 123-133]
 • دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وضعیت استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات و راهبردهای جست‌و‌جوی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 205-216]
 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز شیوه‌های دست‌یابی پزشکان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز به منابع اطلاعات دارویی و میزان استفاده از آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 157-174]
 • دانشگاه مالایا کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 315-328]
 • دانشگاه‌های ایران بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 7144 در پایان‌نامه‌ها [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 53-68]
 • داوری همکاران مجلات الکترونیکی و ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 201-212]
 • دستیابی به اطلاعات میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه‌های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 153-166]
 • دستیابی به اطلاعات نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران مرکز تحقیقات، مطالعات، و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 193-204]
 • دسترسی رایگان تعیین پرپیوندترین مجلات الکترونیکی رایگان رشته‌های علوم انسانی موجود در دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 123-133]

ذ

ر

 • رابط کاربر مقایسه رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب‌مدار بین‌المللی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 233-252]
 • رابط کاربر ارزیابی وب اپک سیمرغ براساس دو عامل نمایش و رابط کاربری [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 41-52]
 • راهبرد جست‌و‌جو وضعیت استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات و راهبردهای جست‌و‌جوی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 205-216]
 • راهبرد مدیریت دانش تعیین راهبرد مدیریت دانش سازمانی: تدوین دانش یا تبادل فردی دانش [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 93-106]
 • راهنمای موضوعی وضعیت استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات و راهبردهای جست‌و‌جوی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 205-216]
 • راهنماهای تجاری مقایسه راهنماهای یاهو، اینفوماین، و لی از نظر ویژگی‌های اقلام بازیابی شده در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 253-268]
 • راهنماهای دانشگاهی مقایسه راهنماهای یاهو، اینفوماین، و لی از نظر ویژگی‌های اقلام بازیابی شده در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 253-268]
 • راهنماهای موضوعی مقایسه راهنماهای یاهو، اینفوماین، و لی از نظر ویژگی‌های اقلام بازیابی شده در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 253-268]
 • رساله تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • رساله الکترونیکی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی: نسل جدید مدارک علمی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 85-100]
 • رضایتمندی عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندی کاربران کتابخانه‌ها با تأکید بر کتابخانه‌های تخصصی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 179-196]
 • رضایتمندی میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه‌های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 153-166]
 • رفتار اطلاع‌یابی الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 243-268]
 • رفتار اطلاعاتی الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 243-268]
 • رهیافت شناختی درآمدی بر فلسفه کتابداری با تأکید بر رهیافت‌های فرانظریه‌ای شناختی و متافیزیکی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 165-178]
 • رهیافت متافیزیکی درآمدی بر فلسفه کتابداری با تأکید بر رهیافت‌های فرانظریه‌ای شناختی و متافیزیکی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 165-178]
 • روش‌های کمی در علم اطلاعات اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا امروز [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 29-48]
 • رویکرد کاربرمدار عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندی کاربران کتابخانه‌ها با تأکید بر کتابخانه‌های تخصصی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 179-196]

س

 • سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 7144 در پایان‌نامه‌ها [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 53-68]
 • سازمان‌دهی سازمان‌دهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 137-156]
 • سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 91-106]
 • سالمندان ارائه خدمات به سالمندان [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 309-314]
 • سروکوآل ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 25-40]
 • سواد نقش کتابخانه‌های عمومی در عدم بازگشت نوسوادان به دوران بی‌سوادی و تقویت سواد آنها [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 167-184]
 • سواد اطلاعاتی کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 315-328]
 • سواد اطلاعاتی استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 229-242]
 • سوادآموزی نقش کتابخانه‌های عمومی در عدم بازگشت نوسوادان به دوران بی‌سوادی و تقویت سواد آنها [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 167-184]

ش

 • شاخص h شاخص هرش (h)، رویکردی نو در ارزیابی برون‌داد علمی محققان [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 107-114]
 • شاخص جی/ شاخص وای مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون‌داده‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 157-176]
 • شاخص زد لگاریتمی مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون‌داده‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 157-176]
 • شاخص کراون مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون‌داده‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 157-176]
 • شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 91-106]
 • شاخص‌های علم‌سنجی مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون‌داده‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 157-176]
 • شاخص‌های کتابسنجی مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون‌داده‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 157-176]
 • شاخص هرش مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون‌داده‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 157-176]

ص

 • صفحات خانگی بررسی وضعیت صفحات خانگی کتابخانه‌های دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 61-78]

ط

 • طبقه‌بندی کتابداری و اطلاع‌رسانی: در جست‌و‌جوی هویتی نو [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 175-192]
 • طراحی آموزشی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 217-228]
 • طراحی پرس‌و‌جو بازیابی مؤثر و سودمند اطلاعات در محیط اینترنت [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 13-40]
 • طلایه‌داران علم قدرت‌های علمی جهان اسلام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 125-140]

ع

 • عامل تأثیر عامل تأثیر: کاستی‌های کاربرد و راهکارهای مکمل [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 115-124]
 • عامل تأثیر محدودیت‌ها و ملاحظات در کاربرد عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 141-156]
 • عامل تأثیر مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون‌داده‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 157-176]
 • عامل تأثیر نگرشی نو بر عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 255-272]
 • عامل تأثیرگذار وب وب‌سنجی: اصول و مبانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 189-212]
 • عامل نمایش ارزیابی وب اپک سیمرغ براساس دو عامل نمایش و رابط کاربری [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 41-52]
 • علم اطلاع‌رسانی "وب‌نگاشت‌سنجی" افقی نوین در پژوهش‌های علم اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 273-278]
 • علم‌سنجی شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 91-106]
 • علم‌سنجی شاخص هرش (h)، رویکردی نو در ارزیابی برون‌داد علمی محققان [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 107-114]
 • علم‌سنجی ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 249-254]
 • علوم کتابداری و اطلاعات اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا امروز [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 29-48]
 • علوم کشاورزی تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]

ف

 • فراتحلیل تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • فرضیه معیارهایی برای ارائه و ارزیابی فرضیه‌ها در پژوهش‌های کتابداری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]
 • فرضیه در کتابداری معیارهایی برای ارائه و ارزیابی فرضیه‌ها در پژوهش‌های کتابداری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]
 • فرهنگ نگاهی به مرو و کتابخانه‌های آن در دوره اسلامی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 185-192]
 • فرهنگ سازمانی تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی بر فناوری اطلاعات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 20-34]
 • فرهنگ ملی تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی بر فناوری اطلاعات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 20-34]
 • فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (1374-1383) [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 125-136]
 • فصلنامه کتاب خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (1374-1383) [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 125-136]
 • فلسفه کتابداری و اطلاع‌رسانی: در جست‌و‌جوی هویتی نو [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 175-192]
 • فلسفه درآمدی بر فلسفه کتابداری با تأکید بر رهیافت‌های فرانظریه‌ای شناختی و متافیزیکی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 165-178]
 • فلسفه علم کتابداری و اطلاع‌رسانی: در جست‌و‌جوی هویتی نو [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 175-192]
 • فناوری اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی: نسل جدید مدارک علمی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 85-100]
 • فناوری اطلاعات تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی بر فناوری اطلاعات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 20-34]
 • فناوری اطلاعات عوامل مؤثر بر گرایش به رشتة کتابداری و اطلاع‌رسانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 107-118]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 217-228]
 • فنون کاوش بازیابی مؤثر و سودمند اطلاعات در محیط اینترنت [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 13-40]
 • فهرستنویسی تحلیلی سازمان‌دهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 137-156]
 • فهرستنویسی توصیفی سازمان‌دهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 137-156]
 • فهرست‌های رایانه‌ای ارزیابی وب اپک سیمرغ براساس دو عامل نمایش و رابط کاربری [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 41-52]

ق

 • قانون بردفورد تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]
 • قواعد انگلو آمریکن سازمان‌دهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 137-156]

ک

 • کاربران مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 197-214]
 • کارکنان کتابخانه‌ها بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 69-84]
 • کپی رایت حق مولف در محیط دیجیتال [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 137-164]
 • کتاب الکترونیکی مقایسه رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب‌مدار بین‌المللی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 233-252]
 • کتابخانه ارائه خدمات به سالمندان [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 309-314]
 • کتابخانه نگاهی به مرو و کتابخانه‌های آن در دوره اسلامی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 185-192]
 • کتابخانه دانشگاهی مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 197-214]
 • کتابخانه دانشگاهی تاریخچه آموزش کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های غرب [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 231-250]
 • کتابخانه دانشگاهی میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه‌های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 153-166]
 • کتابخانه دیجیتالی مقایسه رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب‌مدار بین‌المللی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 233-252]
 • کتابخانه دیجیتالی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی: نسل جدید مدارک علمی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 85-100]
 • کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 25-40]
 • کتابخانه ملی ایران سازمان‌دهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 137-156]
 • کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (1374-1383) [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 125-136]
 • کتابخانه منطقه‌ای کتابخانه منطقه‌ای: پیدایش، استانداردها، و خدمات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 119-130]
 • کتابخانه‌های آموزشگاهی پیش به سوی احداث و توسعه مراکز مواد آموزشی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-92]
 • کتابخانه‌های تحقیقاتی بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 69-84]
 • کتابخانه‌های تخصصی عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندی کاربران کتابخانه‌ها با تأکید بر کتابخانه‌های تخصصی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 179-196]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی وضعیت صفحات خانگی کتابخانه‌های دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 61-78]
 • کتابخانه‌های عمومی نقش کتابخانه‌های عمومی در عدم بازگشت نوسوادان به دوران بی‌سوادی و تقویت سواد آنها [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 167-184]
 • کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 69-84]
 • کتابداری درآمدی بر فلسفه کتابداری با تأکید بر رهیافت‌های فرانظریه‌ای شناختی و متافیزیکی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 165-178]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی امکان‌سنجی آموزش از راه دور در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 33-48]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابداری و اطلاع‌رسانی: در جست‌و‌جوی هویتی نو [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 175-192]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی ارزیابی کیفیت طرح‌ها و مقاله‌های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 15-28]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی جایگاه نقد در اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 251-262]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 41-50]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی عوامل مؤثر بر گرایش به رشتة کتابداری و اطلاع‌رسانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 107-118]
 • کتاب‌درمانی کتاب‌درمانی: اصول و روش‌ها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 193-200]
 • کتابسنجی تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • کتابسنجی ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 249-254]
 • کشاورزی تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]
 • کشورهای اسلامی قدرت‌های علمی جهان اسلام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 125-140]
 • کیفیت ارزیابی کیفیت طرح‌ها و مقاله‌های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 15-28]
 • کیفیت خدمات ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 25-40]
 • کیفیت خدمات مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 197-214]
 • کیفیت خدمت عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندی کاربران کتابخانه‌ها با تأکید بر کتابخانه‌های تخصصی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 179-196]
 • کیفیت مجله عامل تأثیر: کاستی‌های کاربرد و راهکارهای مکمل [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 115-124]

گ

 • گرایش عوامل مؤثر بر گرایش به رشتة کتابداری و اطلاع‌رسانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 107-118]
 • گزارش استنادی نشریات قدرت‌های علمی جهان اسلام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 125-140]
 • گزارش‌های پژوهش ارزیابی کیفیت طرح‌ها و مقاله‌های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 15-28]
 • گواهینامه بین‌المللی سواد اطلاعاتی کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 315-328]

م

 • مجلات الکترونیکی مجلات الکترونیکی و ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 201-212]
 • مجلات الکترونیکی رایگان تعیین پرپیوندترین مجلات الکترونیکی رایگان رشته‌های علوم انسانی موجود در دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 123-133]
 • مجلات الکترونیکی رایگان پرپیوند تعیین پرپیوندترین مجلات الکترونیکی رایگان رشته‌های علوم انسانی موجود در دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 123-133]
 • مجلات علمی مجلات الکترونیکی و ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 201-212]
 • مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی (1375-1382) [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 101-122]
 • مجلات هسته تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]
 • مجلات هسته و ماورای هسته تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سال‌های 1374-1384 [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 109-124]
 • مجله‌های علمی - پژوهشی آرشیو الکترونیکی مقالات آماده چاپ: رویکردی رو به رشد در نظام ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 13-32]
 • مدیران کتابخانه‌ها بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 69-84]
 • مدیریت تأملی بر میراث ملی دیجیتالی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 93-108]
 • مدیریت دانش تعامل مدیریت دانش و اقتصاد اطلاعات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 85-92]
 • مدیریت دانش تعیین راهبرد مدیریت دانش سازمانی: تدوین دانش یا تبادل فردی دانش [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 93-106]
 • مدل سرو کوآل مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 197-214]
 • مدل لایب کوآل مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 197-214]
 • میراث ملی دیجیتالی تأملی بر میراث ملی دیجیتالی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 93-108]
 • مراکز چندرسانه‌ای پیش به سوی احداث و توسعه مراکز مواد آموزشی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-92]
 • مراکز رسانه‌ها پیش به سوی احداث و توسعه مراکز مواد آموزشی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-92]
 • مراکز منابع پیش به سوی احداث و توسعه مراکز مواد آموزشی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-92]
 • مراکز منابع یادگیری پیش به سوی احداث و توسعه مراکز مواد آموزشی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-92]
 • مراکز مواد آموزشی پیش به سوی احداث و توسعه مراکز مواد آموزشی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-92]
 • مرکز تحقیقات صدا و سیما نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران مرکز تحقیقات، مطالعات، و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 193-204]
 • مرو نگاهی به مرو و کتابخانه‌های آن در دوره اسلامی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 185-192]
 • مرئی بودن وب‌سایت‌ها بررسی ارتباط میان خبرگزاری‌های ایرانی از طریق وب‌سایت‌های آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 49-60]
 • میزان استفاده شیوه‌های دست‌یابی پزشکان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز به منابع اطلاعات دارویی و میزان استفاده از آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 157-174]
 • مصورسازی اطلاعات مصورسازی اطلاعات [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 213-232]
 • مصورسازی جغرافیایی مصورسازی اطلاعات [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 213-232]
 • مصورسازی وب‌مدار مصورسازی اطلاعات [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 213-232]
 • مطالعه کاربران عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندی کاربران کتابخانه‌ها با تأکید بر کتابخانه‌های تخصصی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 179-196]
 • معیارهای ارزیابی فرضیه‌ها معیارهایی برای ارائه و ارزیابی فرضیه‌ها در پژوهش‌های کتابداری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]
 • معاونان پژوهشی نقش معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه هشت در اداره و پیشرفت کتابخانه‌ها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 269-284]
 • مقالات آماده چاپ آرشیو الکترونیکی مقالات آماده چاپ: رویکردی رو به رشد در نظام ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 13-32]
 • مقالات فارسی بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 41-50]
 • مقالات هنری تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سال‌های 1374-1384 [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 109-124]
 • مقاله تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی (1375-1382) [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 101-122]
 • مقاله‌ها ارزیابی کیفیت طرح‌ها و مقاله‌های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 15-28]
 • منابع اطلاعاتی نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران مرکز تحقیقات، مطالعات، و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 193-204]
 • منابع اطلاعات دارویی شیوه‌های دست‌یابی پزشکان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز به منابع اطلاعات دارویی و میزان استفاده از آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 157-174]
 • منابع اینترنتی بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 41-50]
 • منابع غیرکتابی سازمان‌دهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 137-156]
 • منتقد اطلاع‌رسانی جایگاه نقد در اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 251-262]
 • مهارت استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 229-242]
 • مهارت کتابخانه‌ای تاریخچه آموزش کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های غرب [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 231-250]
 • مهارت‌های اطلاع‌یابی کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 315-328]
 • مهارت‌های حرفه‌ای آموزش ضمن خدمت برای کتابداران در عصر نوین [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 13-24]
 • موتور جست‌و‌جو وضعیت استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات و راهبردهای جست‌و‌جوی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 205-216]
 • موتورهای کاوش وب‌سنجی: اصول و مبانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 189-212]
 • موسسه اطلاعات علمی تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی) [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 71-90]
 • مؤسسه تحقیقات صنعتی ایران بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 7144 در پایان‌نامه‌ها [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 53-68]

ن

 • نیازهای اطلاعاتی نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران مرکز تحقیقات، مطالعات، و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 193-204]
 • ناشران مطالعه تطبیقی نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت 4 الی 8 اکتبر 2006 و مقایسه آن با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 1385 [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 131-152]
 • نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ارزیابی وب اپک سیمرغ براساس دو عامل نمایش و رابط کاربری [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 41-52]
 • نشریه هنرهای زیبا تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سال‌های 1374-1384 [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 109-124]
 • نظام امتیازدهی مجلات الکترونیکی و ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 201-212]
 • نظام‌های سازماندهی دانش جایگاه نقد در اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 251-262]
 • نظریه معیارهایی برای ارائه و ارزیابی فرضیه‌ها در پژوهش‌های کتابداری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]
 • نقد جایگاه نقد در اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 251-262]
 • نقش رایانه‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهی میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه‌های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 153-166]
 • نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هزینه - سودمندی و میزان استفاده از کتاب‌های لاتین تهیه شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 285-298]
 • نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مطالعه تطبیقی نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت 4 الی 8 اکتبر 2006 و مقایسه آن با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 1385 [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 131-152]
 • نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت مطالعه تطبیقی نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت 4 الی 8 اکتبر 2006 و مقایسه آن با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 1385 [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 131-152]
 • نمایشگاه‌های کتاب مطالعه تطبیقی نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت 4 الی 8 اکتبر 2006 و مقایسه آن با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 1385 [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 131-152]
 • نمایه‌نامه استنادی علوم تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی) [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 71-90]
 • نمایه‌نامه استنادی علوم اجتماعی تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی) [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 71-90]
 • نمایه‌نامه استنادی هنر و علوم انسانی تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی) [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 71-90]
 • نمایه‌های استنادی مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون‌داده‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 157-176]
 • نوسوادان نقش کتابخانه‌های عمومی در عدم بازگشت نوسوادان به دوران بی‌سوادی و تقویت سواد آنها [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 167-184]

و

 • واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]
 • واژگان عنوان ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 249-254]
 • وب بازیابی مؤثر و سودمند اطلاعات در محیط اینترنت [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 13-40]
 • وب وضعیت استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات و راهبردهای جست‌و‌جوی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 205-216]
 • وب آوساینس تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی) [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 71-90]
 • وب جهان‌گستر "وب‌نگاشت‌سنجی" افقی نوین در پژوهش‌های علم اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 273-278]
 • وب‌سایت بررسی وضعیت صفحات خانگی کتابخانه‌های دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 61-78]
 • وب‌سایت‌های خبرگزاری‌های ایرانی بررسی ارتباط میان خبرگزاری‌های ایرانی از طریق وب‌سایت‌های آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 49-60]
 • وب‌سایت‌های هسته وب‌سنجی: اصول و مبانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 189-212]
 • وب‌سنجی بررسی ارتباط میان خبرگزاری‌های ایرانی از طریق وب‌سایت‌های آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 49-60]
 • وب‌سنجی وب‌سنجی: اصول و مبانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 189-212]
 • وب‌سنجی تعیین پرپیوندترین مجلات الکترونیکی رایگان رشته‌های علوم انسانی موجود در دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 123-133]

ه

 • هزینه - سودمندی هزینه - سودمندی و میزان استفاده از کتاب‌های لاتین تهیه شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 285-298]
 • هستی‌شناسی ایجاد هستی‌شناسی فارسی از طریق بازمهندسی اصطلاحنامه برای سازماندهی کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 19-36]
 • هم‌پوشانی هم‌پوشانی مقالات مجلات پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه و مقالات فرهنگی فارسی (نما) در سال 1384 [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 299-308]
 • همپوشانی همپوشانی میان استنادی آی.اس.آی. و گوگل اسکالار: مقایسه میان چهار رشته از علوم [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 213-234]
 • همکاری علمی همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 235-248]
 • هویت‌شناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی: در جست‌و‌جوی هویتی نو [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 175-192]

ی

 • یاددهی تعامل دو سویه یادگیری و یاددهی در نظام آموزش از راه دور با رویکردی کوتاه در حوزه آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 69-84]
 • یادگیری تعامل دو سویه یادگیری و یاددهی در نظام آموزش از راه دور با رویکردی کوتاه در حوزه آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 69-84]
 • یادگیری الکترونیکی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 217-228]
 • یادگیری هستی‌شناسی ایجاد هستی‌شناسی فارسی از طریق بازمهندسی اصطلاحنامه برای سازماندهی کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 19-36]
 • یونسکو شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 91-106]