نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلتمتریکس دگرسنجه‌ها: راهی نو در علم‌سنجی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 71-84]
 • آموزش و ترویج کشاورزی مدیریت منابع خاکستری (موردپژوهی: کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]

ا

 • ابرداده حفاظت عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی براساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 9-22]
 • اخلاق حرفه‌ای اخلاق حرفه‌ای کتابداران (موردپژوهی: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 155-166]
 • ادبیات کودک و نوجوان حضور مؤلفه‌های تفکر انتقادی در کتاب‌های داستانی از نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 125-132]
 • ادراک درک کودکان 7 تا 14 سالة ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 111-126]
 • ایران وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]
 • ایران ارزیابی کیفی وبگاه‌های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو.ای.ام. [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 91-110]
 • ایران یکپارچه‌‎سازی معنایی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 93-113]
 • ایران نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 29-44]
 • ایران کتابخانه و کتابداری در ایران عصر سامانی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 109-122]
 • ارزیابی بررسی ساختاری و محتوایی وبگاه کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران در مقایسه با همتایان خود در دنیا [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 77-89]
 • ارزیابی سنجش رضایتمندی کاربران از اصطلاحنامه علوم اسلامی به‌عنوان ابزار بازیابی اطلاعات [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • ارزیابی موتورهای جستجوی فارسی: ارزیابی امکانات جستجو، بازیابی اطلاعات، میزان جامعیت و مانعیت، و تعیین همپوشانی میان آنها [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 133-150]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید اعضا [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 7-24]
 • ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی وبگاه‌های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو.ای.ام. [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 91-110]
 • ارزیابی وب‌‌سایت‌‌ها وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]
 • استاندارد ابرداده‌ای پرمیس عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی براساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 9-22]
 • استاندارد ایزو 1-9126 ارزیابی کیفی وبگاه‌های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو.ای.ام. [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 91-110]
 • استناد تحلیل پیوند علم و فناوری با مطالعه استنادی پروانه‌های ثبت اختراع ایرانی در طول سال‌های 2009-2013 [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • اشاعه مدیریت منابع خاکستری (موردپژوهی: کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]
 • اشتراک دانش نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 115-132]
 • اصطلاحنامه پزشکی فارسی کلیدواژه‌های مقالات پزشکی فارسی تا چه حد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی همخوانی دارند؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 113-124]
 • اصطلاحنامه علوم اسلامی سنجش رضایتمندی کاربران از اصطلاحنامه علوم اسلامی به‌عنوان ابزار بازیابی اطلاعات [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • اعضا ارزیابی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید اعضا [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 7-24]
 • انتظارات کاربران اولویت‌های مورد انتظار کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی مورد مطالعه: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 39-52]
 • انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ارزیابی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید اعضا [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 7-24]
 • انطباق‌پذیری فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 45-54]

ب

 • بازیابی اطلاعات سنجش رضایتمندی کاربران از اصطلاحنامه علوم اسلامی به‌عنوان ابزار بازیابی اطلاعات [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • بازیابی اطلاعات تأثیر سبک‌ شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 39-63]
 • بازیابی اطلاعات موتورهای جستجوی فارسی: ارزیابی امکانات جستجو، بازیابی اطلاعات، میزان جامعیت و مانعیت، و تعیین همپوشانی میان آنها [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 133-150]
 • بازیابی اطلاعات موسیقایی بازیابی اطلاعات موسیقایی از سامانه‌های زمزمه-محور: پرسشی نو در ارتباط با کاربرد ویبراتوِ هارمونیکا [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 15-38]
 • بازاریابی تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی – ترویج [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 123-138]
 • باورهای خودکارآمدی رابطه باورهای خودکارآمدی و مهارت‌های کاربران برای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 127-140]
 • برنامه‌ریزی راهبردی نقش مدیریت دانش در برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 65-77]
 • بهره‌وری تاثیر گردش شغلی بر بهره‌وری کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 75-90]

پ

 • پایگاه‌های اطلاعاتی رابطه باورهای خودکارآمدی و مهارت‌های کاربران برای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 127-140]
 • پراکندگی موضوعی پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از کتاب‌ها در کتابخانه عمومی کتابخانه ملی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 85-100]
 • پروانه ثبت اختراع تحلیل پیوند علم و فناوری با مطالعه استنادی پروانه‌های ثبت اختراع ایرانی در طول سال‌های 2009-2013 [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • پروانه‌های ثبت اختراع و علائم تجاری امریکا (USPTO) تحلیل پیوند علم و فناوری با مطالعه استنادی پروانه‌های ثبت اختراع ایرانی در طول سال‌های 2009-2013 [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • پزشکی کلیدواژه‌های مقالات پزشکی فارسی تا چه حد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی همخوانی دارند؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 113-124]
 • پزشکی مبتنی بر شواهد پزشکی مبتنی بر شواهد و رویکرد دانشجویان نسبت به آن (موردپژوهی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 91-108]
 • پیشینه‌های مستند نام اشخاص کارکردپذیری پیشینه‌های مستند نام اشخاص در مارک ایران بر اساس مدل "ملزومات کارکردی داده‌های مستند" (فراد) [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • پویش محیطی عوامل مؤثر بر پویش محیطی و گردآوری و استفاده از اطلاعات در حوزه نشر الکترونیک [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 101-111]

ت

 • تاریخ کتابخانه و کتابداری در ایران عصر سامانی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 109-122]
 • تجربه تأثیر سبک‌ شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 39-63]
 • تجربه مستندسازی تجربیات: تحلیلی بر عوامل رفتاری و فرهنگی مدیران مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 139-154]
 • تحلیل راهبردی تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی – ترویج [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 123-138]
 • تحلیل سوات تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی – ترویج [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 123-138]
 • تحلیل مجموعه پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از کتاب‌ها در کتابخانه عمومی کتابخانه ملی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 85-100]
 • تخریب‌گرایی بازتاب وندالیسم کتابخانه‌ای در کتاب‌نوشته‌ها [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 43-60]
 • ترویج تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی – ترویج [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 123-138]
 • تصمیم‌گیری راهبردی عوامل مؤثر بر پویش محیطی و گردآوری و استفاده از اطلاعات در حوزه نشر الکترونیک [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 101-111]
 • تعامل معنایی یکپارچه‌‎سازی معنایی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 93-113]
 • تفکر انتقادی حضور مؤلفه‌های تفکر انتقادی در کتاب‌های داستانی از نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 125-132]

ج

 • جایگاه حرفه‌ای نگرش کتابداران نسبت به جایگاه آتی خود در عرصه تحولات فناورانه (موردپژوهی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 151-165]
 • جامعیت موتورهای جستجوی فارسی: ارزیابی امکانات جستجو، بازیابی اطلاعات، میزان جامعیت و مانعیت، و تعیین همپوشانی میان آنها [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 133-150]

ح

 • حفاظت رقومی عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی براساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 9-22]

خ

 • خبر تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]

د

 • داستان حضور مؤلفه‌های تفکر انتقادی در کتاب‌های داستانی از نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 125-132]
 • دیالکتیک رابطه فوکسونومی با هرمنوتیک و دیالکتیک [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • دانشجویان پزشکی پزشکی مبتنی بر شواهد و رویکرد دانشجویان نسبت به آن (موردپژوهی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 91-108]
 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز پزشکی مبتنی بر شواهد و رویکرد دانشجویان نسبت به آن (موردپژوهی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 91-108]
 • دگرسنجه‌­ها دگرسنجه‌ها: راهی نو در علم‌سنجی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 71-84]

ذ

 • ذخیره و بازیابی نگرش‌های رایج در نمایه‌سازی و بازیابی تصاویر در محیط وب [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]

ر

 • رابط کاربر درک کودکان 7 تا 14 سالة ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 111-126]
 • ریاست جمهوری (دوره هشتم و نهم) تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • راهنمایابی رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار براساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 13-28]
 • رده‌بندی مردمی رابطه فوکسونومی با هرمنوتیک و دیالکتیک [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • رضایت شغلی فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 45-54]
 • رضایتمندی نمایه‌سازان سنجش رضایتمندی کاربران از اصطلاحنامه علوم اسلامی به‌عنوان ابزار بازیابی اطلاعات [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • رفتار اطلاع‌یابی تأثیر سبک‌ شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 39-63]
 • رفتار جستجوی کاربران تأثیر سبک‌ شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 39-63]
 • روزنامه‌ تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • روزنامه ایران تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • روزنامه اطلاعات تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • روزنامه جمهوری اسلامی تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]

س

 • ساز بادی بازیابی اطلاعات موسیقایی از سامانه‌های زمزمه-محور: پرسشی نو در ارتباط با کاربرد ویبراتوِ هارمونیکا [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 15-38]
 • ساز زهی بازیابی اطلاعات موسیقایی از سامانه‌های زمزمه-محور: پرسشی نو در ارتباط با کاربرد ویبراتوِ هارمونیکا [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 15-38]
 • سازگاری فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 45-54]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 45-54]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاثیر گردش شغلی بر بهره‌وری کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 75-90]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اولویت‌های مورد انتظار کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی مورد مطالعه: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 39-52]
 • سازمان تحقیقات مدیریت منابع خاکستری (موردپژوهی: کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]
 • سازماندهی مدیریت منابع خاکستری (موردپژوهی: کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]
 • سامانیان کتابخانه و کتابداری در ایران عصر سامانی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 109-122]
 • سامانه زمزمه-محور بازیابی اطلاعات موسیقایی از سامانه‌های زمزمه-محور: پرسشی نو در ارتباط با کاربرد ویبراتوِ هارمونیکا [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 15-38]
 • سبک شناختی تأثیر سبک‌ شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 39-63]

ش

 • شبکه اجتماعی نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 115-132]
 • شبکه اجتماعی ایرانی نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 115-132]
 • شبکه‌ اجتماعی تخصصی نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 115-132]

ص

 • صفحه رابط کاربر اولویت‌های مورد انتظار کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی مورد مطالعه: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 39-52]

ع

 • عامل تأثیرگذار وب وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]
 • علم‌­سنجی دگرسنجه‌ها: راهی نو در علم‌سنجی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 71-84]
 • علم و فناوری تحلیل پیوند علم و فناوری با مطالعه استنادی پروانه‌های ثبت اختراع ایرانی در طول سال‌های 2009-2013 [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • علوم انسانی وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]
 • عملکرد جستجو تأثیر سبک‌ شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 39-63]
 • عوامل رفتاری مستندسازی تجربیات: تحلیلی بر عوامل رفتاری و فرهنگی مدیران مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 139-154]
 • عوامل فرهنگی مستندسازی تجربیات: تحلیلی بر عوامل رفتاری و فرهنگی مدیران مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 139-154]

ف

 • فازهای مهندسی ارزش جایگاه مهندسی ارزش در خط‌مشی انتخاب و فراهم‌آوری منابع کتابخانه‌ای [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 23-38]
 • فراهم‌آوری منابع جایگاه مهندسی ارزش در خط‌مشی انتخاب و فراهم‌آوری منابع کتابخانه‌ای [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 23-38]
 • فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 45-54]
 • فعالیت فرهنگی تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • فناوری اطلاعات نگرش کتابداران نسبت به جایگاه آتی خود در عرصه تحولات فناورانه (موردپژوهی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 151-165]
 • فهرست‌نویسی فهرست‌نویسی نشریات عربی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 167-172]
 • فوکسونومی رابطه فوکسونومی با هرمنوتیک و دیالکتیک [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]

ق

 • قواعد انگلوامریکن فهرست‌نویسی نشریات عربی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 167-172]

ک

 • کارآمدی موتورهای جستجوی فارسی: ارزیابی امکانات جستجو، بازیابی اطلاعات، میزان جامعیت و مانعیت، و تعیین همپوشانی میان آنها [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 133-150]
 • کاربران سنجش رضایتمندی کاربران از اصطلاحنامه علوم اسلامی به‌عنوان ابزار بازیابی اطلاعات [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • کارکردپذیری کارکردپذیری پیشینه‌های مستند نام اشخاص در مارک ایران بر اساس مدل "ملزومات کارکردی داده‌های مستند" (فراد) [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حضور مؤلفه‌های تفکر انتقادی در کتاب‌های داستانی از نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 125-132]
 • کتاب تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • کتابخانة دیجیتالی کودکان و نوجوانان بررسی ساختاری و محتوایی وبگاه کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران در مقایسه با همتایان خود در دنیا [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 77-89]
 • کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران فهرست‌نویسی نشریات عربی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 167-172]
 • کتابخانه کتابخانه و کتابداری در ایران عصر سامانی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 109-122]
 • کتابخانه اخلاق حرفه‌ای کتابداران (موردپژوهی: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 155-166]
 • کتابخانه دیجیتالی اولویت‌های مورد انتظار کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی مورد مطالعه: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 39-52]
 • کتابخانه دیجیتالی درک کودکان 7 تا 14 سالة ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 111-126]
 • کتابخانه دیجیتالی یکپارچه‌‎سازی معنایی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 93-113]
 • کتابخانه دیجیتالی رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار براساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 13-28]
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگرش کتابداران نسبت به جایگاه آتی خود در عرصه تحولات فناورانه (موردپژوهی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 151-165]
 • کتابخانه ملی پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از کتاب‌ها در کتابخانه عمومی کتابخانه ملی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 85-100]
 • کتابخانه ملی کارکردپذیری پیشینه‌های مستند نام اشخاص در مارک ایران بر اساس مدل "ملزومات کارکردی داده‌های مستند" (فراد) [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • کتابخانه ملی ایران تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی – ترویج [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 123-138]
 • کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران درک کودکان 7 تا 14 سالة ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 111-126]
 • کتابخانه‌ها جایگاه مهندسی ارزش در خط‌مشی انتخاب و فراهم‌آوری منابع کتابخانه‌ای [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 23-38]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی نقش مدیریت دانش در برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 65-77]
 • کتاب‌خوانی تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • کتابداری کتابخانه و کتابداری در ایران عصر سامانی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 109-122]
 • کتابداران تاثیر گردش شغلی بر بهره‌وری کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 75-90]
 • کتابداران اخلاق حرفه‌ای کتابداران (موردپژوهی: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 155-166]
 • کتابداران آستان قدس رضوی نگرش کتابداران نسبت به جایگاه آتی خود در عرصه تحولات فناورانه (موردپژوهی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 151-165]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی نگرش کتابداران نسبت به جایگاه آتی خود در عرصه تحولات فناورانه (موردپژوهی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 151-165]
 • کتاب‌نوشته‌ها بازتاب وندالیسم کتابخانه‌ای در کتاب‌نوشته‌ها [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 43-60]
 • کلیدواژه کلیدواژه‌های مقالات پزشکی فارسی تا چه حد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی همخوانی دارند؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 113-124]
 • کنسرسیوم محتوای ملی عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی براساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 9-22]
 • کودک درک کودکان 7 تا 14 سالة ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 111-126]
 • کودک و نوجوان ارزیابی کیفی وبگاه‌های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو.ای.ام. [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 91-110]

گ

 • گردش شغلی تاثیر گردش شغلی بر بهره‌وری کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 75-90]
 • گزارش تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]

م

 • مارک ایران کارکردپذیری پیشینه‌های مستند نام اشخاص در مارک ایران بر اساس مدل "ملزومات کارکردی داده‌های مستند" (فراد) [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • مانعیت موتورهای جستجوی فارسی: ارزیابی امکانات جستجو، بازیابی اطلاعات، میزان جامعیت و مانعیت، و تعیین همپوشانی میان آنها [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 133-150]
 • مبادلۀ داده یکپارچه‌‎سازی معنایی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 93-113]
 • مجموعه‌سازی مدیریت منابع خاکستری (موردپژوهی: کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]
 • مدیریت مدیریت منابع خاکستری (موردپژوهی: کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]
 • مدیریت دانش نقش مدیریت دانش در برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 65-77]
 • مدیریت دانش مستندسازی تجربیات: تحلیلی بر عوامل رفتاری و فرهنگی مدیران مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 139-154]
 • مدل وب کیو.ای.ام ارزیابی کیفی وبگاه‌های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو.ای.ام. [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 91-110]
 • مرکز اسناد آستان قدس رضوی مستندسازی تجربیات: تحلیلی بر عوامل رفتاری و فرهنگی مدیران مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 139-154]
 • میزان استفاده پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از کتاب‌ها در کتابخانه عمومی کتابخانه ملی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 85-100]
 • مستندسازی مستندسازی تجربیات: تحلیلی بر عوامل رفتاری و فرهنگی مدیران مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 139-154]
 • مقاله تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • مقاله فارسی کلیدواژه‌های مقالات پزشکی فارسی تا چه حد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی همخوانی دارند؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 113-124]
 • ملزومات کارکردی برای داده‌های مستند (فراد) کارکردپذیری پیشینه‌های مستند نام اشخاص در مارک ایران بر اساس مدل "ملزومات کارکردی داده‌های مستند" (فراد) [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • ملزومات کارکردی پیشینه کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.) میزان موفقیت وظایف کاربری در پیوند با خانواده‌های کتابشناختی مبتنی بر الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]
 • منابع خاکستری مدیریت منابع خاکستری (موردپژوهی: کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]
 • مهارت جستجو رابطه باورهای خودکارآمدی و مهارت‌های کاربران برای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 127-140]
 • مهندسی ارزش جایگاه مهندسی ارزش در خط‌مشی انتخاب و فراهم‌آوری منابع کتابخانه‌ای [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 23-38]
 • موتور جستجوی فارسی موتورهای جستجوی فارسی: ارزیابی امکانات جستجو، بازیابی اطلاعات، میزان جامعیت و مانعیت، و تعیین همپوشانی میان آنها [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 133-150]
 • موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی اخلاق حرفه‌ای کتابداران (موردپژوهی: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 155-166]
 • موسیقی بازیابی اطلاعات موسیقایی از سامانه‌های زمزمه-محور: پرسشی نو در ارتباط با کاربرد ویبراتوِ هارمونیکا [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 15-38]

ن

 • ناشر نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 29-44]
 • نرم‌افزار کتابخانه‌ای میزان موفقیت وظایف کاربری در پیوند با خانواده‌های کتابشناختی مبتنی بر الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]
 • نشر نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 29-44]
 • نشریات عربی فهرست‌نویسی نشریات عربی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 167-172]
 • نشر الکترونیک عوامل مؤثر بر پویش محیطی و گردآوری و استفاده از اطلاعات در حوزه نشر الکترونیک [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 101-111]
 • نظرسنجی نقش مدیریت دانش در برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 65-77]
 • نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی براساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 9-22]
 • نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار براساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 13-28]
 • نمایه‌سازی نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 29-44]
 • نمایه‏‌سازی تصویر نگرش‌های رایج در نمایه‌سازی و بازیابی تصاویر در محیط وب [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • نمایه‌‏سازی محتوایی نگرش‌های رایج در نمایه‌سازی و بازیابی تصاویر در محیط وب [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • نمایه‏‌سازی مفهومی نگرش‌های رایج در نمایه‌سازی و بازیابی تصاویر در محیط وب [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • نمایه کتاب نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 29-44]
 • نوجوان درک کودکان 7 تا 14 سالة ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 111-126]
 • نوع وظیفۀ جستجو تأثیر سبک‌ شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 39-63]

و

 • وب نگرش‌های رایج در نمایه‌سازی و بازیابی تصاویر در محیط وب [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • وب تأثیر سبک‌ شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 39-63]
 • وب 0/2 نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 115-132]
 • وب اجتماعی دگرسنجه‌ها: راهی نو در علم‌سنجی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 71-84]
 • ویبراتو بازیابی اطلاعات موسیقایی از سامانه‌های زمزمه-محور: پرسشی نو در ارتباط با کاربرد ویبراتوِ هارمونیکا [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 15-38]
 • وب‌‌سایت‌های انجمن علمی وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]
 • وب‌سنجی وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]
 • وبگاه ارزیابی کیفی وبگاه‌های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو.ای.ام. [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 91-110]
 • وبگاه کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران بررسی ساختاری و محتوایی وبگاه کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران در مقایسه با همتایان خود در دنیا [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 77-89]
 • وظایف کاربری میزان موفقیت وظایف کاربری در پیوند با خانواده‌های کتابشناختی مبتنی بر الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 25-42]
 • وندالیسم کتابخانه‌ای بازتاب وندالیسم کتابخانه‌ای در کتاب‌نوشته‌ها [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 43-60]

ه

 • هارمونیکا بازیابی اطلاعات موسیقایی از سامانه‌های زمزمه-محور: پرسشی نو در ارتباط با کاربرد ویبراتوِ هارمونیکا [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 15-38]
 • هرمنوتیک رابطه فوکسونومی با هرمنوتیک و دیالکتیک [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • همپوشانی موتورهای جستجوی فارسی: ارزیابی امکانات جستجو، بازیابی اطلاعات، میزان جامعیت و مانعیت، و تعیین همپوشانی میان آنها [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 133-150]

ی

 • یکپارچه‌سازی معنایی یکپارچه‌‎سازی معنایی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 93-113]