نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرشیو دیجیتالی میز آرشیو دیجیتالی: ارائه الگویی برای میز آرشیو دیجیتالی معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 239-260]
 • آرشیوهای دیداری - شنیداری نقش آرشیوهای سیمای داخلی مستقر در تهران در فرایند برنامه‌سازی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 201-212]
 • آموزش از راه دور کتابداران و اعضای هیئت علمی در فرایند آموزش از راه دور [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 185-198]
 • آموزش مجازی تأثیر استفاده از فن‌آوری واقعیت مجازی در فعالیت‌ها و فرایندهای حرفه‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 109-124]

ا

 • ابزار کاوش اینترنت چگونگی توانمندی‌های ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 105-123]
 • ابزارهای کاوش فارسی میزان جامعیت و مانعیت ابزارهای کاوش فارسی اینترنت در بازیابی اطلاعات در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 177-199]
 • ایران امانت بین کتابخانه‌ای در ایران و جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 23-40]
 • ایران بررسی وضعیت درگاه‌های استانی ایران براساس نتایج بررسی درگاه‌های ایالتی کشورهای دیگر [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 71-90]
 • ارزیابی مقایسه موتورها و فراموتورهای جستجو در پاسخ‌گویی به سؤالات مرجع آنی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 171-188]
 • استادان روش‌های دستیابی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان به منابع اطلاعاتی مورد نیاز [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 157-172]
 • استان بررسی وضعیت درگاه‌های استانی ایران براساس نتایج بررسی درگاه‌های ایالتی کشورهای دیگر [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 71-90]
 • استاندارد بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضع موجود [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 91-108]
 • استناد بررسی عملکرد مجله بین‌المللی علم‌سنجی در سال‌های 1990-2006 [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 41-54]
 • استناد تحلیل استنادی مآخذ مقالات در مجله‌های کتابداری (1380-1383) [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 73-88]
 • استناد وبی انگیزه‌های ایجاد استناد وبی به مقالات در چهار رشته از علوم [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 53-72]
 • اشتراک منابع امانت بین کتابخانه‌ای در ایران و جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 23-40]
 • اشتغال زنان بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان زن مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های رکود جذب فارغ‌التحصیلان زن دانشگاه‌ها در بازار کار (مطالعه موردی دانشگاه الزهرا (س)) [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 73-90]
 • اطلاع‌یابی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی گروه‌های کتابداری و نقش آن بر تولید اطلاعات علمی آنان در دانشگاه‌های آزاد و دولتی شهر تهران [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 213-228]
 • اطلاعات علمی میزان تولید اطلاعات علمی پژوهشگران بخش آب سازمان آب و برق خوزستان در طی سال‌های 1377-1385 با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 263-278]
 • اطلاعات متنی استفاده از راهکار شبکه عصبی در بازیابی اطلاعات متنی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 13-24]
 • اطلاع‌رسانی بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان زن مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های رکود جذب فارغ‌التحصیلان زن دانشگاه‌ها در بازار کار (مطالعه موردی دانشگاه الزهرا (س)) [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 73-90]
 • اطلاع‌سنجی وب‌سنجی: تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و کتاب‌سنجی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 213-228]
 • اعضای هیئت علمی بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 39-52]
 • اعضای هیئت علمی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی گروه‌های کتابداری و نقش آن بر تولید اطلاعات علمی آنان در دانشگاه‌های آزاد و دولتی شهر تهران [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 213-228]
 • اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز مقالات رایگان وب و میزان استفاده از آنها: مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 157-170]
 • ایکس ام ال پایگاه‌های اطلاعاتی ایکس ام ال و کاربرد آن در کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 53-72]
 • الگوریتم الگوریتم بازیابی و رتبه‌بندی اطلاعات در موتور جستجوی گوگل [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 31-40]
 • الگوریتم خوشه‌بندی استفاده از راهکار شبکه عصبی در بازیابی اطلاعات متنی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 13-24]
 • الگوی موج‌سوار تصادفی الگوریتم بازیابی و رتبه‌بندی اطلاعات در موتور جستجوی گوگل [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 31-40]
 • امانت بین‌کتابخانه‌ای امانت بین کتابخانه‌ای در ایران و جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 23-40]
 • اینترنت مقایسه میزان استفاده از اینترنت در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 223-238]
 • اینترنت مقالات رایگان وب و میزان استفاده از آنها: مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 157-170]
 • اینترنت چگونگی توانمندی‌های ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 105-123]
 • اینترنت میزان جامعیت و مانعیت ابزارهای کاوش فارسی اینترنت در بازیابی اطلاعات در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 177-199]
 • انتشارات ایران جایگاه ایران و ترکیه در تولید منابع اطلاع‌رسانی در جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 119-136]
 • انتشارات ترکیه جایگاه ایران و ترکیه در تولید منابع اطلاع‌رسانی در جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 119-136]
 • انگیزه استناد انگیزه‌های ایجاد استناد وبی به مقالات در چهار رشته از علوم [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 53-72]

ب

 • بازیابی اطلاعات استفاده از راهکار شبکه عصبی در بازیابی اطلاعات متنی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 13-24]
 • بازیابی اطلاعات چگونگی توانمندی‌های ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 105-123]
 • بازیابی اطلاعات میزان جامعیت و مانعیت ابزارهای کاوش فارسی اینترنت در بازیابی اطلاعات در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 177-199]
 • بازاریابی اطلاعات بازاریابی خدمات و محصولات اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 41-52]
 • بیانیه رسالت لزوم و اهمیت وجود و اشاعه بیانیه رسالت در وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی مقایسه‌ای وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و کتابخانه‌های دانشگاهی عضو ARL [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 95-106]
 • برنامه‌ریزی راهبردی کاربرد مدیریت راهبردی در کتابخانه [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 77-94]
 • برنامه‌سازی نقش آرشیوهای سیمای داخلی مستقر در تهران در فرایند برنامه‌سازی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 201-212]
 • برونگرایی ویژگی‌های کتابداران شاغل در بخش مرجع کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و بررسی رابطه میزان برونگرایی کتابداران با میزان خشنودی شغلی آنان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 239-254]
 • بهداشت روانی نقش معنویت در تغییر رفتار افراد وابسته به اینترنت از طریق گفتگوی رایانه‌ای [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 197-212]

پ

 • پایان‌نامه‌های دکتری تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات (1375-1385) [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 149-164]
 • پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد جغرافیا تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های رشته جغرافیا (برنامه‌ریزی شهری) در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و یزد (1376-1384) با تأکید بر پایان‌نامه‌های مورد استناد به عنوان عامل اثرگذار [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 125-148]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی بررسی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از پایگاه‌های پیوسته [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 61-76]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی پایگاه‌های اطلاعاتی ایکس ام ال و کاربرد آن در کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 53-72]
 • پورتال پورتال‌های کتابخانه‌ای: تکنولوزی امروز و فردا و ابزاری برای تبادل اطلاعات [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 91-102]
 • پورتال‌های کتابخانه‌ای پورتال‌های کتابخانه‌ای: تکنولوزی امروز و فردا و ابزاری برای تبادل اطلاعات [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 91-102]
 • پیوندهای مرده مقایسه موتورها و فراموتورهای جستجو در پاسخ‌گویی به سؤالات مرجع آنی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 171-188]

ت

 • تاریخ ایران آموزش نظامی در ایران (دوره قاجاریه) براساس کتاب‌های آموزشی خطی و چاپ سنگی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 13-26]
 • تاریخچه امانت بین کتابخانه‌ای در ایران و جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 23-40]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات (1375-1385) [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 149-164]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مآخذ مقالات در مجله‌های کتابداری (1380-1383) [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 73-88]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های رشته جغرافیا (برنامه‌ریزی شهری) در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و یزد (1376-1384) با تأکید بر پایان‌نامه‌های مورد استناد به عنوان عامل اثرگذار [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 125-148]
 • تحلیل انتقادی عوامل مؤثر در نقد و بررسی کتاب [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 173-184]
 • تحلیل پیوند وب‌سنجی: تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و کتاب‌سنجی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 213-228]
 • تحلیل حوزه رویکردهای یازده‌گانه تحلیل حوزه در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 237-252]
 • تحلیل محتوا بررسی مقالات تألیفی حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در مجلات فارسی علوم انسانی و اجتماعی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 55-70]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی فارسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 103-118]
 • تحلیل محتوایی میز آرشیو دیجیتالی: ارائه الگویی برای میز آرشیو دیجیتالی معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 239-260]
 • تشکیلات نظامی آموزش نظامی در ایران (دوره قاجاریه) براساس کتاب‌های آموزشی خطی و چاپ سنگی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 13-26]
 • تفاوت‌های وب‌سنجی وب‌سنجی: تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و کتاب‌سنجی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 213-228]
 • تهران دیدگاه‌های مدیران کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 211-226]
 • توسعه فضای کتابخانه بازتعریف فضای کتابخانه: امکان همزیستی کتاب، رایانه و کاربران [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 255-266]
 • تولید اطلاعات علمی میزان تولید اطلاعات علمی پژوهشگران بخش آب سازمان آب و برق خوزستان در طی سال‌های 1377-1385 با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 263-278]
 • تولید علم وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی گروه‌های کتابداری و نقش آن بر تولید اطلاعات علمی آنان در دانشگاه‌های آزاد و دولتی شهر تهران [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 213-228]

ج

 • جامعیت میزان جامعیت و مانعیت ابزارهای کاوش فارسی اینترنت در بازیابی اطلاعات در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 177-199]

چ

 • چارچوب مفهومی چارچوبی نظری برای مطالعه دسترس‌پذیری در وب‌سایت‌ها: ارتقای وب‌سایت‌ها در راستای دولت الکترونیک [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 181-192]

ح

خ

 • خدمات اطلاع‌رسانی بررسی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از پایگاه‌های پیوسته [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 61-76]
 • خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه نرم‌افزارهای متن باز و فرصت‌های نو برای کتابداران ایران [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 189-196]
 • خدمات صفحه مندرجات منابع اطلاعاتی الکترونیکی: با تأکید خاص بر مجلات الکترونیکی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 229-234]
 • خدمات کتابخانه‌ای RSS و کارکردهای آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 13-22]
 • خدمات مرجع مجازی تأثیر استفاده از فن‌آوری واقعیت مجازی در فعالیت‌ها و فرایندهای حرفه‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 109-124]
 • خرد جمعی دانش‌نامه‌های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانش‌نامه‌نویسی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 193-210]
 • خشنودی شغلی ویژگی‌های کتابداران شاغل در بخش مرجع کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و بررسی رابطه میزان برونگرایی کتابداران با میزان خشنودی شغلی آنان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 239-254]
 • خط‌مشی لزوم و اهمیت وجود و اشاعه بیانیه رسالت در وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی مقایسه‌ای وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و کتابخانه‌های دانشگاهی عضو ARL [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 95-106]
 • خط‌مشی وجین وجین در محیط‌های الکترونیکی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 229-238]

د

 • دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی گرایش موضوعی مقالات دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 53-60]
 • دانشجویان روش‌های دستیابی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان به منابع اطلاعاتی مورد نیاز [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 157-172]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی مقایسه میزان استفاده از اینترنت در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 223-238]
 • دانشکده کشاورزی مطالعه نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و میزان برآورده شدن این نیازها از طریق کتابخانه دانشکده‌های فوق [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 253-262]
 • دانشکده منابع طبیعی مطالعه نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و میزان برآورده شدن این نیازها از طریق کتابخانه دانشکده‌های فوق [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 253-262]
 • دانشگاه آزاد اسلامی بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضع موجود [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 91-108]
 • دانشگاه آزاد اسلامی تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات (1375-1385) [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 149-164]
 • دانشگاه اصفهان مقایسه میزان استفاده از اینترنت در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 223-238]
 • دانشگاه الزهرا (س) بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان زن مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های رکود جذب فارغ‌التحصیلان زن دانشگاه‌ها در بازار کار (مطالعه موردی دانشگاه الزهرا (س)) [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 73-90]
 • دانشگاه شیراز مقایسه میزان استفاده از اینترنت در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 223-238]
 • دانشگاه شهید چمران ویژگی‌های کتابداران شاغل در بخش مرجع کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و بررسی رابطه میزان برونگرایی کتابداران با میزان خشنودی شغلی آنان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 239-254]
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 165-180]
 • دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ویژگی‌های کتابداران شاغل در بخش مرجع کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و بررسی رابطه میزان برونگرایی کتابداران با میزان خشنودی شغلی آنان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 239-254]
 • دانش‌نامه‌های پویا دانش‌نامه‌های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانش‌نامه‌نویسی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 193-210]
 • درگاه بررسی وضعیت درگاه‌های استانی ایران براساس نتایج بررسی درگاه‌های ایالتی کشورهای دیگر [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 71-90]
 • درگاه‌های ایرانی بررسی وضعیت درگاه‌های استانی ایران براساس نتایج بررسی درگاه‌های ایالتی کشورهای دیگر [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 71-90]
 • درگاه‌های استانی بررسی وضعیت درگاه‌های استانی ایران براساس نتایج بررسی درگاه‌های ایالتی کشورهای دیگر [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 71-90]
 • درگاه‌های اطلاعاتی پورتال‌های کتابخانه‌ای: تکنولوزی امروز و فردا و ابزاری برای تبادل اطلاعات [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 91-102]
 • دروازه‌های اطلاعاتی پورتال‌های کتابخانه‌ای: تکنولوزی امروز و فردا و ابزاری برای تبادل اطلاعات [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 91-102]
 • دسترس‌پذیری چارچوبی نظری برای مطالعه دسترس‌پذیری در وب‌سایت‌ها: ارتقای وب‌سایت‌ها در راستای دولت الکترونیک [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 181-192]
 • دولت الکترونیک چارچوبی نظری برای مطالعه دسترس‌پذیری در وب‌سایت‌ها: ارتقای وب‌سایت‌ها در راستای دولت الکترونیک [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 181-192]
 • دولت الکترونیک بررسی وضعیت درگاه‌های استانی ایران براساس نتایج بررسی درگاه‌های ایالتی کشورهای دیگر [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 71-90]

ذ

 • ذخیره و بازیابی اطلاعات موانع و راهکارهای افزایش رضایت کاربران کتابخانه با به‌کارگیری قانون موئرز [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 169-176]

ر

 • راهنماهای موضوعی چگونگی توانمندی‌های ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 105-123]
 • رتبه‌بندی وب‌سنجی: تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و کتاب‌سنجی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 213-228]
 • رتبه‌بندی اطلاعات الگوریتم بازیابی و رتبه‌بندی اطلاعات در موتور جستجوی گوگل [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 31-40]
 • ریزش کاذب مقایسه موتورها و فراموتورهای جستجو در پاسخ‌گویی به سؤالات مرجع آنی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 171-188]
 • رضایت بررسی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از پایگاه‌های پیوسته [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 61-76]
 • رضایت کاربران بررسی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از پایگاه‌های پیوسته [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 61-76]
 • رضایت کاربران موانع و راهکارهای افزایش رضایت کاربران کتابخانه با به‌کارگیری قانون موئرز [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 169-176]
 • رضایت مشتری بازاریابی خدمات و محصولات اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 41-52]
 • رفتار اطلاع‌یابی بررسی رفتار اطلاع‌یابی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهرستان اهواز در استفاده از شبکه اینترنت [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]
 • رفتار اطلاع‌یابی بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 39-52]
 • رفتارهای اطلاع‌یابی روش‌های دستیابی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان به منابع اطلاعاتی مورد نیاز [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 157-172]

س

 • ساختمان کتابخانه بازتعریف فضای کتابخانه: امکان همزیستی کتاب، رایانه و کاربران [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 255-266]
 • سازمان مدیریت دانش: چالشی نو در سازمان‌ها [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 143-154]
 • سازمان آب و برق خوزستان میزان تولید اطلاعات علمی پژوهشگران بخش آب سازمان آب و برق خوزستان در طی سال‌های 1377-1385 با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 263-278]
 • سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 39-52]
 • سیتیزندیوم دانش‌نامه‌های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانش‌نامه‌نویسی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 193-210]
 • سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی معماری پایگاه اطلاعاتی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 155-168]
 • سنجش اثرگذاری انگیزه‌های ایجاد استناد وبی به مقالات در چهار رشته از علوم [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 53-72]
 • سواد اطلاعاتی مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی و رابطه متقابل آنها در محیط کسب و کار [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 107-126]
 • سواد اطلاعاتی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی گروه‌های کتابداری و نقش آن بر تولید اطلاعات علمی آنان در دانشگاه‌های آزاد و دولتی شهر تهران [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 213-228]

ش

 • شباهت‌های وب‌سنجی وب‌سنجی: تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و کتاب‌سنجی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 213-228]
 • شبکه SOM استفاده از راهکار شبکه عصبی در بازیابی اطلاعات متنی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 13-24]
 • شبکه اینترنت بررسی رفتار اطلاع‌یابی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهرستان اهواز در استفاده از شبکه اینترنت [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]
 • شبکه عصبی استفاده از راهکار شبکه عصبی در بازیابی اطلاعات متنی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 13-24]
 • شبکه عصبی خودسازمان‌ده استفاده از راهکار شبکه عصبی در بازیابی اطلاعات متنی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 13-24]
 • شغل کتابداری نگرش کاربران مرکز اطلاع‌رسانی «مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آوری» نسبت به حرفه کتابداری [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 279-292]
 • شهرستان اهواز بررسی رفتار اطلاع‌یابی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهرستان اهواز در استفاده از شبکه اینترنت [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]

ص

ض

 • ضریب دقت مقایسه موتورها و فراموتورهای جستجو در پاسخ‌گویی به سؤالات مرجع آنی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 171-188]

ع

 • عامل اثرگذار تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های رشته جغرافیا (برنامه‌ریزی شهری) در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و یزد (1376-1384) با تأکید بر پایان‌نامه‌های مورد استناد به عنوان عامل اثرگذار [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 125-148]
 • عامل تأثیرگذار وب وب‌سنجی: تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و کتاب‌سنجی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 213-228]
 • عامل تأثیرگذار وب تحلیل پیوندهای وب‌سایت‌های سازمان‌های نانو فن‌آوری: یک مطالعه وب‌سنجی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 89-104]
 • علم‌سنجی میزان تولید اطلاعات علمی پژوهشگران بخش آب سازمان آب و برق خوزستان در طی سال‌های 1377-1385 با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 263-278]
 • علم‌سنجی جایگاه ایران و ترکیه در تولید منابع اطلاع‌رسانی در جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 119-136]
 • علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات (1375-1385) [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 149-164]
 • علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی تحلیل استنادی مآخذ مقالات در مجله‌های کتابداری (1380-1383) [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 73-88]

ف

 • فارغ‌التحصیلان دانشگاه بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان زن مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های رکود جذب فارغ‌التحصیلان زن دانشگاه‌ها در بازار کار (مطالعه موردی دانشگاه الزهرا (س)) [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 73-90]
 • فراموتورهای جستجو مقایسه موتورها و فراموتورهای جستجو در پاسخ‌گویی به سؤالات مرجع آنی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 171-188]
 • فضای کتابخانه بازتعریف فضای کتابخانه: امکان همزیستی کتاب، رایانه و کاربران [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 255-266]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت دانش: چالشی نو در سازمان‌ها [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 143-154]
 • فهرست‌های پیوسته رایانه‌ای مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازمان‌دهی اطلاعات در فهرست‌های رایانه‌ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر الگوهای مفهومی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 127-156]

ق

 • قاجاریه آموزش نظامی در ایران (دوره قاجاریه) براساس کتاب‌های آموزشی خطی و چاپ سنگی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 13-26]
 • قانون موئرز موانع و راهکارهای افزایش رضایت کاربران کتابخانه با به‌کارگیری قانون موئرز [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 169-176]
 • قرن بیست و یکم حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی در قرن بیست و یکم [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 137-156]

ک

 • کاربران نهایی رویکردی آموزشی به مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 227-236]
 • کاربرد اطلاعات بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 39-52]
 • کارشناسی کتابداری بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان زن مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های رکود جذب فارغ‌التحصیلان زن دانشگاه‌ها در بازار کار (مطالعه موردی دانشگاه الزهرا (س)) [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 73-90]
 • کارکردهای پیشینه‌های کتابشناختی مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازمان‌دهی اطلاعات در فهرست‌های رایانه‌ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر الگوهای مفهومی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 127-156]
 • کتاب الکترونیکی وجین در محیط‌های الکترونیکی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 229-238]
 • کتابخانه امانت بین کتابخانه‌ای در ایران و جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 23-40]
 • کتابخانه بدون دیوار کتابخانه‌های واقعی، خودکار، الکترونیکی، دیجیتال و مجازی: بالاخره کدام واقعی و کدام مجازی است؟ [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 127-142]
 • کتابخانه پزشکی تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 165-180]
 • کتابخانه خودکار کتابخانه‌های واقعی، خودکار، الکترونیکی، دیجیتال و مجازی: بالاخره کدام واقعی و کدام مجازی است؟ [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 127-142]
 • کتابخانه دانشگاهی مطالعه نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و میزان برآورده شدن این نیازها از طریق کتابخانه دانشکده‌های فوق [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 253-262]
 • کتابخانه دیجیتال کتابخانه‌های واقعی، خودکار، الکترونیکی، دیجیتال و مجازی: بالاخره کدام واقعی و کدام مجازی است؟ [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 127-142]
 • کتابخانه سنتی کتابخانه‌های واقعی، خودکار، الکترونیکی، دیجیتال و مجازی: بالاخره کدام واقعی و کدام مجازی است؟ [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 127-142]
 • کتابخانه مجازی کتابخانه‌های واقعی، خودکار، الکترونیکی، دیجیتال و مجازی: بالاخره کدام واقعی و کدام مجازی است؟ [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 127-142]
 • کتابخانه ملی ایران کتابخانه ملی ایران: ساختمان نو و آینده نو [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 261-272]
 • کتابخانه‌ها موانع و راهکارهای افزایش رضایت کاربران کتابخانه با به‌کارگیری قانون موئرز [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 169-176]
 • کتابخانه‌های تخصصی دیدگاه‌های مدیران کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 211-226]
 • کتابخانه‌های تخصصی بررسی رفتار اطلاع‌یابی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهرستان اهواز در استفاده از شبکه اینترنت [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضع موجود [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 91-108]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی لزوم و اهمیت وجود و اشاعه بیانیه رسالت در وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی مقایسه‌ای وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و کتابخانه‌های دانشگاهی عضو ARL [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 95-106]
 • کتابخانه‌های دیجیتال رویکردی آموزشی به مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 227-236]
 • کتابخانه‌های دیجیتال معماری کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 199-222]
 • کتابخانه‌های دیجیتال پایگاه‌های اطلاعاتی ایکس ام ال و کاربرد آن در کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 53-72]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی دیدگاه‌های مدیران کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 211-226]
 • کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تأثیر استفاده از فن‌آوری واقعیت مجازی در فعالیت‌ها و فرایندهای حرفه‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 109-124]
 • کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی بازاریابی خدمات و محصولات اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 41-52]
 • کتابخانه واقعی کتابخانه‌های واقعی، خودکار، الکترونیکی، دیجیتال و مجازی: بالاخره کدام واقعی و کدام مجازی است؟ [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 127-142]
 • کتابخانه و فن‌آوری نوین بازتعریف فضای کتابخانه: امکان همزیستی کتاب، رایانه و کاربران [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 255-266]
 • کتابداران رویکردی آموزشی به مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 227-236]
 • کتابداران کتابداران و اعضای هیئت علمی در فرایند آموزش از راه دور [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 185-198]
 • کتابداران بررسی رفتار اطلاع‌یابی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهرستان اهواز در استفاده از شبکه اینترنت [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]
 • کتابداران کتابخانه‌های تخصصی رویکردهای یازده‌گانه تحلیل حوزه در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 237-252]
 • کتابداران مرجع ویژگی‌های کتابداران شاغل در بخش مرجع کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و بررسی رابطه میزان برونگرایی کتابداران با میزان خشنودی شغلی آنان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 239-254]
 • کتابداران وبلاگ‌نویس تحلیل محتوای وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی فارسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 103-118]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی RSS و کارکردهای آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 13-22]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی مقالات تألیفی حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در مجلات فارسی علوم انسانی و اجتماعی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 55-70]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی تحلیل محتوای وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی فارسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 103-118]
 • کتاب‌سنجی بررسی مقالات تألیفی حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در مجلات فارسی علوم انسانی و اجتماعی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 55-70]
 • کتاب‌های آموزش نظامی آموزش نظامی در ایران (دوره قاجاریه) براساس کتاب‌های آموزشی خطی و چاپ سنگی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 13-26]
 • کسب و کار مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی و رابطه متقابل آنها در محیط کسب و کار [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 107-126]
 • کشورها بررسی عملکرد مجله بین‌المللی علم‌سنجی در سال‌های 1990-2006 [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 41-54]
 • کیفیت خدمات کتابخانه تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 165-180]

گ

 • گفتگوی رایانه‌ای نقش معنویت در تغییر رفتار افراد وابسته به اینترنت از طریق گفتگوی رایانه‌ای [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 197-212]

ل

 • لینک الگوریتم بازیابی و رتبه‌بندی اطلاعات در موتور جستجوی گوگل [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 31-40]

م

 • مآخذ مقالات تحلیل استنادی مآخذ مقالات در مجله‌های کتابداری (1380-1383) [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 73-88]
 • مانعیت میزان جامعیت و مانعیت ابزارهای کاوش فارسی اینترنت در بازیابی اطلاعات در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 177-199]
 • مجلات الکترونیکی منابع اطلاعاتی الکترونیکی: با تأکید خاص بر مجلات الکترونیکی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 229-234]
 • مجله تحلیل استنادی مآخذ مقالات در مجله‌های کتابداری (1380-1383) [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 73-88]
 • مجله علم‌سنجی بررسی عملکرد مجله بین‌المللی علم‌سنجی در سال‌های 1990-2006 [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 41-54]
 • محصولات و خدمات اطلاعاتی بازاریابی خدمات و محصولات اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 41-52]
 • محمل‌های اطلاعاتی ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 13-30]
 • مدارک بررسی عملکرد مجله بین‌المللی علم‌سنجی در سال‌های 1990-2006 [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 41-54]
 • مدیران دیدگاه‌های مدیران کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 211-226]
 • مدیر پایگاه اطلاعاتی معماری پایگاه اطلاعاتی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 155-168]
 • مدیریت رویکردی آموزشی به مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 227-236]
 • مدیریت حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی در قرن بیست و یکم [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 137-156]
 • مدیریت اطلاعات مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازمان‌دهی اطلاعات در فهرست‌های رایانه‌ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر الگوهای مفهومی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 127-156]
 • مدیریت دانش مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی و رابطه متقابل آنها در محیط کسب و کار [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 107-126]
 • مدیریت دانش مدیریت دانش: چالشی نو در سازمان‌ها [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 143-154]
 • مدیریت راهبردی کاربرد مدیریت راهبردی در کتابخانه [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 77-94]
 • مدیریت سازمان مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی و رابطه متقابل آنها در محیط کسب و کار [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 107-126]
 • مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی کاربرد مدیریت راهبردی در کتابخانه [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 77-94]
 • مدل‌های معماری معماری کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 199-222]
 • مراکز اطلاع‌رسانی نگرش کاربران مرکز اطلاع‌رسانی «مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آوری» نسبت به حرفه کتابداری [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 279-292]
 • مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آوری نگرش کاربران مرکز اطلاع‌رسانی «مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آوری» نسبت به حرفه کتابداری [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 279-292]
 • میز آرشیو دیجیتالی میز آرشیو دیجیتالی: ارائه الگویی برای میز آرشیو دیجیتالی معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 239-260]
 • میز آرشیو دیجیتالی ایران میز آرشیو دیجیتالی: ارائه الگویی برای میز آرشیو دیجیتالی معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 239-260]
 • میزان استفاده مقالات رایگان وب و میزان استفاده از آنها: مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 157-170]
 • میزان رؤیت وب‌سنجی: تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و کتاب‌سنجی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 213-228]
 • میزان رؤیت تحلیل پیوندهای وب‌سایت‌های سازمان‌های نانو فن‌آوری: یک مطالعه وب‌سنجی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 89-104]
 • مشکلات فهرست‌های رایانه‌ای مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازمان‌دهی اطلاعات در فهرست‌های رایانه‌ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر الگوهای مفهومی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 127-156]
 • معیارهای نقد عوامل مؤثر در نقد و بررسی کتاب [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 173-184]
 • معماری معماری کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 199-222]
 • معماری پایگاه اطلاعاتی معماری پایگاه اطلاعاتی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 155-168]
 • معماری کتابخانه‌های ملی کتابخانه ملی ایران: ساختمان نو و آینده نو [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 261-272]
 • معنویت نقش معنویت در تغییر رفتار افراد وابسته به اینترنت از طریق گفتگوی رایانه‌ای [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 197-212]
 • مقالات بررسی عملکرد مجله بین‌المللی علم‌سنجی در سال‌های 1990-2006 [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 41-54]
 • مقالات تألیفی فارسی بررسی مقالات تألیفی حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در مجلات فارسی علوم انسانی و اجتماعی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 55-70]
 • مقالات رایگان وب مقالات رایگان وب و میزان استفاده از آنها: مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 157-170]
 • مقالات علمی انگیزه‌های ایجاد استناد وبی به مقالات در چهار رشته از علوم [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 53-72]
 • منابع اطلاعاتی الکترونیکی منابع اطلاعاتی الکترونیکی: با تأکید خاص بر مجلات الکترونیکی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 229-234]
 • منابع الکترونیکی وجین در محیط‌های الکترونیکی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 229-238]
 • منابع مرجع بررسی گرایش موضوعی مقالات دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 53-60]
 • منطقه پنج بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضع موجود [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 91-108]
 • مواد دیداری - شنیداری نقش آرشیوهای سیمای داخلی مستقر در تهران در فرایند برنامه‌سازی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 201-212]
 • موتور جستجوی گوگل الگوریتم بازیابی و رتبه‌بندی اطلاعات در موتور جستجوی گوگل [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 31-40]
 • موتورهای جستجو مقایسه موتورها و فراموتورهای جستجو در پاسخ‌گویی به سؤالات مرجع آنی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 171-188]
 • موتورهای کاوش چگونگی توانمندی‌های ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 105-123]

ن

 • نیازسنجی اطلاعات بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 39-52]
 • نیازهای اطلاعاتی مطالعه نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و میزان برآورده شدن این نیازها از طریق کتابخانه دانشکده‌های فوق [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 253-262]
 • نیازهای اطلاعاتی روش‌های دستیابی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان به منابع اطلاعاتی مورد نیاز [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 157-172]
 • نیازهای اطلاعاتی مقایسه میزان استفاده از اینترنت در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 223-238]
 • نیازهای اطلاعاتی ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 13-30]
 • نیازهای اطلاعاتی بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 39-52]
 • نرم‌افزار معماری کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 199-222]
 • نرم‌افزارهای کتابداری نرم‌افزارهای متن باز و فرصت‌های نو برای کتابداران ایران [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 189-196]
 • نرم‌افزارهای متن باز نرم‌افزارهای متن باز و فرصت‌های نو برای کتابداران ایران [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 189-196]
 • نسل سوم دانش‌نامه‌ها دانش‌نامه‌های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانش‌نامه‌نویسی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 193-210]
 • نشریات اطلاع‌رسانی جایگاه ایران و ترکیه در تولید منابع اطلاع‌رسانی در جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 119-136]
 • نظریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی رویکردهای یازده‌گانه تحلیل حوزه در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 237-252]
 • نقاط دسترسی مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازمان‌دهی اطلاعات در فهرست‌های رایانه‌ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر الگوهای مفهومی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 127-156]
 • نقد کتاب عوامل مؤثر در نقد و بررسی کتاب [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 173-184]
 • نویسندگان بررسی عملکرد مجله بین‌المللی علم‌سنجی در سال‌های 1990-2006 [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 41-54]

و

 • وابستگی به اینترنت نقش معنویت در تغییر رفتار افراد وابسته به اینترنت از طریق گفتگوی رایانه‌ای [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 197-212]
 • واسط جستجوی فارسی چگونگی توانمندی‌های ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 105-123]
 • واقعیت مجازی تأثیر استفاده از فن‌آوری واقعیت مجازی در فعالیت‌ها و فرایندهای حرفه‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 109-124]
 • وب RSS و کارکردهای آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 13-22]
 • وب مقالات رایگان وب و میزان استفاده از آنها: مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 157-170]
 • وب‌سایت لزوم و اهمیت وجود و اشاعه بیانیه رسالت در وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی مقایسه‌ای وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و کتابخانه‌های دانشگاهی عضو ARL [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 95-106]
 • وب‌سایت‌ها چارچوبی نظری برای مطالعه دسترس‌پذیری در وب‌سایت‌ها: ارتقای وب‌سایت‌ها در راستای دولت الکترونیک [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 181-192]
 • وب‌سایت‌های سازمان‌های نانو فن‌آوری تحلیل پیوندهای وب‌سایت‌های سازمان‌های نانو فن‌آوری: یک مطالعه وب‌سنجی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 89-104]
 • وب‌سنجی انگیزه‌های ایجاد استناد وبی به مقالات در چهار رشته از علوم [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 53-72]
 • وب‌سنجی وب‌سنجی: تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و کتاب‌سنجی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 213-228]
 • وب‌سنجی تحلیل پیوندهای وب‌سایت‌های سازمان‌های نانو فن‌آوری: یک مطالعه وب‌سنجی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 89-104]
 • وبگاه‌ها وب‌سنجی: تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و کتاب‌سنجی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 213-228]
 • وبلاگ تحلیل محتوای وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی فارسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 103-118]
 • وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی فارسی تحلیل محتوای وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی فارسی [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 103-118]
 • وجین وجین در محیط‌های الکترونیکی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 229-238]
 • ویکی‌پدیا دانش‌نامه‌های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانش‌نامه‌نویسی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 193-210]

ه

 • همکاری بین کتابخانه‌ای امانت بین کتابخانه‌ای در ایران و جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 23-40]
 • هیئت علمی کتابداران و اعضای هیئت علمی در فرایند آموزش از راه دور [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 185-198]
 • هیئت علمی دانشگاه لرستان ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 13-30]

ی

 • یادگیری سازمانی مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی و رابطه متقابل آنها در محیط کسب و کار [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 107-126]