نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آی آس آی پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007 [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 175-200]
 • آسیب‌شناسی بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • آلتاویستا بررسی و مقایسه رابط کاربر وب موتورهای جستجوی عمومی «یاهو»، «آلتاویستا»، «گوگل» و «آل د وب» [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 137-158]
 • آل د وب بررسی و مقایسه رابط کاربر وب موتورهای جستجوی عمومی «یاهو»، «آلتاویستا»، «گوگل» و «آل د وب» [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 137-158]
 • آموزش از راه دور امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهت پشتیبانی از یرنامه‌های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 27-50]
 • آموزش الکترونیکی آموزش الکترونیکی: تاریخچه، ویژگی‌ها، زیرساخت‌ها، و موانع [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]
 • آموزش الکترونیکی امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهت پشتیبانی از یرنامه‌های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 27-50]
 • آموزش غیررسمی ارزیابی جایگاه و عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در فرایند آموزش غیررسمی کتابداران و اطلاع‌رسانان ساکن استان‌های تهران و خراسان [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 9-24]
 • آموزش مجازی آموزش مجازی و سواد اطلاعاتی: بررس موردی آموزش‌های مجازی در دانشگاه شیراز [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 13-26]

ا

 • ایی اس آی پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007 [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 175-200]
 • ابزار ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌ها (دبلیو.کیو.ای.تی) کیفیت وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای: مروری بر معیارها و ابزارها [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 275-294]
 • ابزارهای انتخاب بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • اُپک اُپک‌ها و ابهامات موجود در انتقال مفاهیم اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 23-36]
 • اپک‌های وب‌بنیاد ایران ارائة الگویی برای ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری اپک‌های وب‌بنیاد ایران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 37-74]
 • اثربخشی رویکردهای نوین کتابخانه به فناوری‌های غیرکتابی در کتابخانه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 97-118]
 • ایران پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007 [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 175-200]
 • ارتباطات اُپک‌ها و ابهامات موجود در انتقال مفاهیم اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 23-36]
 • ارتباطات تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 139-152]
 • ارتباطات علمی غیررسمی بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطات علمی غیررسمی [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 51-76]
 • ارتباطات فضایی تعامل سازه‌های مهم ژئوپلیتیک و اطلاعات در جهان معاصر [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 153-176]
 • ارزیابی بررسی سایت‌های رایگان انگلیسی‌زبان تمام‌متن کتاب‌های داستان کودکان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • ارزیابی کمّی ارزیابی نسبت عامل‌بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه‌های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمّی به تحلیل سطح پیش‌همارایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 75-98]
 • ارزیابی مجموعه بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • استان خوزستان تحلیل علل عدم راه‌اندازی نظام همکاری و امانت بین‌کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آن‌ها [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 201-218]
 • استاندارد بین‌المللی ایزو در چکیده‌نویسی بررسی وضعیت چکیدة پایان‌نامه‌های دکتری رشته‌های علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسة آن با استانداردهای بین‌المللی ایزو در چکیده‌نویسی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 141-154]
 • استاندارد توصیف و دسترسی به منابع رویکردی ساختاری به استاندارد توصیف و دسترسی به منابع با تأکید بر دو مدل مبنای آن الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های مستند [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 197-214]
 • استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.اِی.) وداع با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن: آر.دی.اِی. ابزاری برای فهرستنویسی منابع دیجیتالی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 321-336]
 • استاندارد کتابخانه‌های آموزشگاهی بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهرستان‌های غرب گیلان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 117-138]
 • استانداردها بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران براساس استانداردهای موجود [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 97-116]
 • استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال 1385 [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • استان گیلان بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهرستان‌های غرب گیلان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 117-138]
 • استرس شغلی نگاهی به تحلیل‌رفتگی شغلی یا سندرم برن اوت و حضور آن در حرفه کتابداری [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 289-302]
 • استفاده‌کنندگان اطلاعات بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 159-174]
 • استناد مقایسة استنادهای پایان‌نامه‌های گروه‌های آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 151-164]
 • اشتراک منابع بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • اشتراک منابع تحلیل علل عدم راه‌اندازی نظام همکاری و امانت بین‌کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آن‌ها [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 201-218]
 • اصطلاحنامة اصفا ارزیابی نسبت عامل‌بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه‌های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمّی به تحلیل سطح پیش‌همارایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 75-98]
 • اصطلاحنامة اصول فقه ارزیابی نسبت عامل‌بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه‌های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمّی به تحلیل سطح پیش‌همارایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 75-98]
 • اصطلاحنامة علوم قرآنی ارزیابی نسبت عامل‌بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه‌های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمّی به تحلیل سطح پیش‌همارایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 75-98]
 • اصطلاحنامة فلسفة اسلامی ارزیابی نسبت عامل‌بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه‌های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمّی به تحلیل سطح پیش‌همارایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 75-98]
 • اصطلاحنامة کلام اسلامی ارزیابی نسبت عامل‌بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه‌های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمّی به تحلیل سطح پیش‌همارایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 75-98]
 • اصطلاحنامة منطق ارزیابی نسبت عامل‌بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه‌های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمّی به تحلیل سطح پیش‌همارایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 75-98]
 • اطلاع‌یابی رفتار اطلاع‌یابی مدیران سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 213-240]
 • اطلاعات اُپک‌ها و ابهامات موجود در انتقال مفاهیم اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 23-36]
 • اطلاعات الکترونیکی مروری بر نمایه‌سازی خودکار و نرم‌افزارهای رایج در تولید آن [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 291-310]
 • اطلاع‌رسانی بازنگری در تعریف کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 27-52]
 • اطلاع‌رسانی پزشکی مروری بر نقش کتابدار پزشکی بالینی در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی با نگرشی بر کتابخانه‌های بیمارستانی امریکا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 299-312]
 • اعضای هیئت علمی علم‌سنجی: بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة پنج و شناسایی مشکلات آنها در تولید اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 119-136]
 • اف.آر.ای.دی وداع با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن: آر.دی.اِی. ابزاری برای فهرستنویسی منابع دیجیتالی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 321-336]
 • اف.آر.بی.آر وداع با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن: آر.دی.اِی. ابزاری برای فهرستنویسی منابع دیجیتالی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 321-336]
 • ایفلا رهنمودهای ایفلا برای مواد دیداری - شنیداری و چندرسانه‌ای در کتابخانه‌ها و مؤسسه‌ها (مارس 2004) [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 303-322]
 • اقدام‌پژوهی راهبرد کیفی پژوهش عملی مفهوم، پارادایم، نوع‌شناسی، و مباحث تکمیلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 81-96]
 • ایلات و عشایر بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی: ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 53-64]
 • الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی رویکردی ساختاری به استاندارد توصیف و دسترسی به منابع با تأکید بر دو مدل مبنای آن الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های مستند [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 197-214]
 • الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های مستند رویکردی ساختاری به استاندارد توصیف و دسترسی به منابع با تأکید بر دو مدل مبنای آن الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های مستند [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 197-214]
 • امانت بین‌کتابخانه‌ای بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • امانت بین کتابخانه‌ها تحلیل علل عدم راه‌اندازی نظام همکاری و امانت بین‌کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آن‌ها [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 201-218]
 • انتخاب منابع اطلاعاتی بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران ارزیابی جایگاه و عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در فرایند آموزش غیررسمی کتابداران و اطلاع‌رسانان ساکن استان‌های تهران و خراسان [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 9-24]
 • انگلیسی زبان بررسی سایت‌های رایگان انگلیسی‌زبان تمام‌متن کتاب‌های داستان کودکان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • اینوویتیو نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و فهرستنویسی در دنیای 2: نمونه‌ای از یک نرم‌افزار کتابخانه‌ای 2 [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 311-320]

ب

 • بازیابی اطلاعات اُپک‌ها و ابهامات موجود در انتقال مفاهیم اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 23-36]
 • بازیابی اطلاعات بازیابی تصویرهای رقومی بر اساس روش‌ها و فنون خودکار در محیط وب و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-114]
 • بازیابی اطلاعات درآمدی بر تاکسونومی و نقش آن در سازماندهی اطلاعات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 177-196]
 • بازیابی اطلاعات مروری بر نمایه‌سازی خودکار و نرم‌افزارهای رایج در تولید آن [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 291-310]
 • بازیابی اطلاعات راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب‌مد و رابط‌های آن [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 219-232]
 • بازاریابی نگاهی دوباره به بازاریابی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: فرصتی که به چشم تهدید بدان می‌نگریم! [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 165-180]
 • بازاریابی آمیخته نگاهی دوباره به بازاریابی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: فرصتی که به چشم تهدید بدان می‌نگریم! [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 165-180]
 • بازنگری بازنگری در تعریف کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 27-52]
 • برچسب‌گذاری جمعی فولکسونومی: از آن کاربران، برای کاربران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 239-260]
 • بررسی وضعیت بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • بسط پرسش راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب‌مد و رابط‌های آن [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 219-232]
 • بیماری‌های کودکان بررسی مقایسه‌ای میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماری‌های کودکان [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 77-94]

پ

 • پایان‌نامه مقایسة استنادهای پایان‌نامه‌های گروه‌های آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 151-164]
 • پایان‌نامه بررسی وضعیت چکیدة پایان‌نامه‌های دکتری رشته‌های علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسة آن با استانداردهای بین‌المللی ایزو در چکیده‌نویسی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 141-154]
 • پایان‌نامه دکتری تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 139-152]
 • پاب‌مد راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب‌مد و رابط‌های آن [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 219-232]
 • پارادایم راهبرد کیفی پژوهش عملی مفهوم، پارادایم، نوع‌شناسی، و مباحث تکمیلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 81-96]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی بازیابی تصویرهای رقومی بر اساس روش‌ها و فنون خودکار در محیط وب و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-114]
 • پزشکان مروری بر نقش کتابدار پزشکی بالینی در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی با نگرشی بر کتابخانه‌های بیمارستانی امریکا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 299-312]
 • پزشکی مبتنی بر شواهد مروری بر نقش کتابدار پزشکی بالینی در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی با نگرشی بر کتابخانه‌های بیمارستانی امریکا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 299-312]
 • پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 159-174]
 • پیشینه‌های کتابشناختی بررسی میزان انطباق پیشینه‌های کتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی خانة کتاب با استاندارهای فهرستنویسی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 115-122]
 • پیشینه‌های کتابشناختی بررسی میزان کاربرد پیشینه‌های کتابشناختی کتاب‌های لاتین کتابشناسی ملی ایران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 123-140]

ت

 • تاریخچه آموزش الکترونیکی آموزش الکترونیکی: تاریخچه، ویژگی‌ها، زیرساخت‌ها، و موانع [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]
 • تاکسونومی درآمدی بر تاکسونومی و نقش آن در سازماندهی اطلاعات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 177-196]
 • تبلیغات اطلاعات تعامل سازه‌های مهم ژئوپلیتیک و اطلاعات در جهان معاصر [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 153-176]
 • تجارت الکترونیکی مدیریت حقوق دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 253-272]
 • تجهیزات بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران براساس استانداردهای موجود [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 97-116]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 139-152]
 • تحلیل‌رفتگی در کتابداری نگاهی به تحلیل‌رفتگی شغلی یا سندرم برن اوت و حضور آن در حرفه کتابداری [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 289-302]
 • تحویل مدرک بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • تحویل مدرک تحلیل علل عدم راه‌اندازی نظام همکاری و امانت بین‌کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آن‌ها [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 201-218]
 • تعریف بازنگری در تعریف کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 27-52]
 • تفکر انتقادی چشم‌اندازی بر راهبردها، ابزارها، و مهارت‌های مدیریت دانش شخصی (پی‌.کی.ام.‌) [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 177-198]
 • توسعه مجموعه بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • توصیفگرها ارزیابی نسبت عامل‌بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه‌های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمّی به تحلیل سطح پیش‌همارایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 75-98]
 • توصیفگرهای مرکب ارزیابی نسبت عامل‌بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه‌های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمّی به تحلیل سطح پیش‌همارایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 75-98]
 • تولیدات علمی پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007 [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 175-200]
 • تولید اطلاعات علم‌سنجی: بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة پنج و شناسایی مشکلات آنها در تولید اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 119-136]
 • تولید علم پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007 [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 175-200]

ج

 • جی سی آر پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007 [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 175-200]
 • جنسیت مؤلفان بررسی میزان مشارکت محققان زن و مرد در تولید مقالات علمی در مجلات هسته حوزه کتابداری ایران: مقایسه موردی فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 95-110]
 • جهانی‌سازی اطلاعات تعامل سازه‌های مهم ژئوپلیتیک و اطلاعات در جهان معاصر [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 153-176]

چ

 • چارچوب توصیف منبع آر.دی.اف.: الگویی برای توصیف منابع در وب معنایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 9-22]
 • چکیده بررسی وضعیت چکیدة پایان‌نامه‌های دکتری رشته‌های علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسة آن با استانداردهای بین‌المللی ایزو در چکیده‌نویسی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 141-154]
 • چکیده‌نویسی بررسی وضعیت چکیدة پایان‌نامه‌های دکتری رشته‌های علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسة آن با استانداردهای بین‌المللی ایزو در چکیده‌نویسی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 141-154]
 • چکیده‌نویسی مروری بر متون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی در ایران بین سال‌های 1348- 1387 [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 271-290]
 • چکیده‌نویسی تک‌سندی تحلیلی بر پیشرفت‌های چکیده‌نویسی خودکار [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 155-176]
 • چکیده‌نویسی چندمدرکی تحلیلی بر پیشرفت‌های چکیده‌نویسی خودکار [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 155-176]
 • چکیده‌نویسی خودکار تحلیلی بر پیشرفت‌های چکیده‌نویسی خودکار [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 155-176]
 • چندرسانه‌ای رهنمودهای ایفلا برای مواد دیداری - شنیداری و چندرسانه‌ای در کتابخانه‌ها و مؤسسه‌ها (مارس 2004) [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 303-322]

خ

 • خدمات کتابخانه‌ای بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی: ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 53-64]
 • خرید بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • خط‌مشی بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • خط‌مشی‌های مجموعه‌گستری خط‌مشی مجموعه گستری: چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 199-212]

د

 • دانش‌آموزان بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی: ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 53-64]
 • دانشجویان بررسی نگرش‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کتابداران دانشگاهی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 41-52]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از مجلات لاتین مرتبط با رشته [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 87-96]
 • دانشگاه آزاد اسلامی منطقة پنچ علم‌سنجی: بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة پنج و شناسایی مشکلات آنها در تولید اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 119-136]
 • دانشگاه رازی بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال 1385 [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • دانشگاه علامه طباطبایی بررسی نگرش‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کتابداران دانشگاهی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 41-52]
 • دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال 1385 [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • دانشگاه مجازی امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهت پشتیبانی از یرنامه‌های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 27-50]
 • دانشگاه نامرئی بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطات علمی غیررسمی [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 51-76]
 • دستیابی به اطلاعات بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 159-174]
 • دسترس‌پذیری بررسی دسترس‌پذیری وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 53-70]
 • دقت بررسی مقایسه‌ای میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماری‌های کودکان [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 77-94]
 • دنیای 2 نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و فهرستنویسی در دنیای 2: نمونه‌ای از یک نرم‌افزار کتابخانه‌ای 2 [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 311-320]
 • دولت الکترونیک بررسی دسترس‌پذیری وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 53-70]
 • دولت جمهوری اسلامی ایران بررسی دسترس‌پذیری وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 53-70]

ر

 • رابط کاربر بررسی و مقایسه رابط کاربر وب موتورهای جستجوی عمومی «یاهو»، «آلتاویستا»، «گوگل» و «آل د وب» [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 137-158]
 • راهبرد کیفی پژوهش راهبرد کیفی پژوهش عملی مفهوم، پارادایم، نوع‌شناسی، و مباحث تکمیلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 81-96]
 • رده‌بندی ساختاری بازیابی تصویرهای رقومی بر اساس روش‌ها و فنون خودکار در محیط وب و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-114]
 • رده‌بندی مردمی فولکسونومی: از آن کاربران، برای کاربران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 239-260]
 • رفتار استنادی مقایسة استنادهای پایان‌نامه‌های گروه‌های آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 151-164]
 • رفتار اطلاع‌یابی رفتار اطلاع‌یابی مدیران سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 213-240]
 • رفتار اطلاع‌یابی بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 159-174]
 • رهنمودها خط‌مشی مجموعه گستری: چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 199-212]
 • رویکردهای نمایه‌سازی فرایند نمایه‌سازی و رویکردهای آن در سازماندهی اطلاعات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 227-238]

ز

 • زبان تصویر نگارش تصویری با تصویرسازی مفاهیم: بهره‌گیری از سواد دیداری و زبان تصویر برای درک مؤثر اطلاعات [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 273-288]
 • زبان طبیعی راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب‌مد و رابط‌های آن [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 219-232]
 • زبان نمایه‌سازى رهیافت نمایه‌سازی در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏ [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 215-226]
 • زیرساخت‌های آموزش الکترونیکی آموزش الکترونیکی: تاریخچه، ویژگی‌ها، زیرساخت‌ها، و موانع [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]

ژ

 • ژئوپلیتیک اطلاعات تعامل سازه‌های مهم ژئوپلیتیک و اطلاعات در جهان معاصر [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 153-176]
 • ژئوپلیتیک متخصصان تعامل سازه‌های مهم ژئوپلیتیک و اطلاعات در جهان معاصر [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 153-176]

س

 • سایت‌های رایگان بررسی سایت‌های رایگان انگلیسی‌زبان تمام‌متن کتاب‌های داستان کودکان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • ساختمان بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران براساس استانداردهای موجود [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 97-116]
 • سازماندهی بازیابی تصویرهای رقومی بر اساس روش‌ها و فنون خودکار در محیط وب و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-114]
 • سازماند‌هی اطلاعات درآمدی بر تاکسونومی و نقش آن در سازماندهی اطلاعات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 177-196]
 • سازماندهی اطلاعات درآمدی بر سیستم‌های مدیریت فراداده [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 65-80]
 • سازماندهی اطلاعات تحلیلی بر پیشرفت‌های چکیده‌نویسی خودکار [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 155-176]
 • سازماندهی اطلاعات فرایند نمایه‌سازی و رویکردهای آن در سازماندهی اطلاعات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 227-238]
 • سازماندهی وب آر.دی.اف.: الگویی برای توصیف منابع در وب معنایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 9-22]
 • سازماندهی وب فولکسونومی: از آن کاربران، برای کاربران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 239-260]
 • سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران براساس استانداردهای موجود [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 97-116]
 • سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران رفتار اطلاع‌یابی مدیران سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 213-240]
 • سرمایه معنوی شخصی چشم‌اندازی بر راهبردها، ابزارها، و مهارت‌های مدیریت دانش شخصی (پی‌.کی.ام.‌) [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 177-198]
 • سیستم‌های مدیریت فراداده درآمدی بر سیستم‌های مدیریت فراداده [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 65-80]
 • سندداری بازنگری در تعریف کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 27-52]
 • سندرم برن اوت نگاهی به تحلیل‌رفتگی شغلی یا سندرم برن اوت و حضور آن در حرفه کتابداری [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 289-302]
 • سواد اطلاعاتی چشم‌اندازی بر راهبردها، ابزارها، و مهارت‌های مدیریت دانش شخصی (پی‌.کی.ام.‌) [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 177-198]
 • سواد اطلاعاتی آموزش مجازی و سواد اطلاعاتی: بررس موردی آموزش‌های مجازی در دانشگاه شیراز [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 13-26]
 • سواد دیداری نگارش تصویری با تصویرسازی مفاهیم: بهره‌گیری از سواد دیداری و زبان تصویر برای درک مؤثر اطلاعات [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 273-288]

ش

 • شبکه جهانی اینترنت فرار پنهانی مغزها: تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرار مغزها [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 255-274]
 • شیوه‏هاى نمایه‌سازى رهیافت نمایه‌سازی در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏ [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 215-226]

ص

 • صفی‌خانی بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی: ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 53-64]

ط

 • طبقه‌بندی اشیا درآمدی بر تاکسونومی و نقش آن در سازماندهی اطلاعات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 177-196]
 • طرح بازاریابی نگاهی دوباره به بازاریابی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: فرصتی که به چشم تهدید بدان می‌نگریم! [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 165-180]

ع

 • عامل‌بندی ارزیابی نسبت عامل‌بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه‌های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمّی به تحلیل سطح پیش‌همارایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 75-98]
 • علم اطلاعات بازنگری در تعریف کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 27-52]
 • علم‌سنجی اطلاعات علم‌سنجی: بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة پنج و شناسایی مشکلات آنها در تولید اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 119-136]
 • علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از مجلات لاتین مرتبط با رشته [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 87-96]
 • عمله بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی: ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 53-64]
 • عناصر کتابشناختی بررسی میزان انطباق پیشینه‌های کتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی خانة کتاب با استاندارهای فهرستنویسی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 115-122]
 • عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع‌یابی رفتار اطلاع‌یابی مدیران سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 213-240]

ف

 • فراداده درآمدی بر سیستم‌های مدیریت فراداده [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 65-80]
 • فرار فکر فرار پنهانی مغزها: تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرار مغزها [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 255-274]
 • فراهم‌آوری بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • فرسودگی شغلی نگاهی به تحلیل‌رفتگی شغلی یا سندرم برن اوت و حضور آن در حرفه کتابداری [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 289-302]
 • فصلنامه کتاب بررسی میزان مشارکت محققان زن و مرد در تولید مقالات علمی در مجلات هسته حوزه کتابداری ایران: مقایسه موردی فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 95-110]
 • فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی میزان مشارکت محققان زن و مرد در تولید مقالات علمی در مجلات هسته حوزه کتابداری ایران: مقایسه موردی فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 95-110]
 • فناوری اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه‌‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 137-150]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات فرار پنهانی مغزها: تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرار مغزها [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 255-274]
 • فهرست پیوسته اُپک‌ها و ابهامات موجود در انتقال مفاهیم اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 23-36]
 • فهرست مآخذ وبی زوال منابع اینترنتی استناد شده در مجله Information Research [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 241-254]
 • فهرست نگاری بررسی میزان انطباق پیشینه‌های کتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی خانة کتاب با استاندارهای فهرستنویسی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 115-122]
 • فهرستنویسی بررسی میزان کاربرد پیشینه‌های کتابشناختی کتاب‌های لاتین کتابشناسی ملی ایران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 123-140]
 • فهرستنویسی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و فهرستنویسی در دنیای 2: نمونه‌ای از یک نرم‌افزار کتابخانه‌ای 2 [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 311-320]
 • فهرستنویسی 2 نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و فهرستنویسی در دنیای 2: نمونه‌ای از یک نرم‌افزار کتابخانه‌ای 2 [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 311-320]
 • فهرستنویسی فارسی کتاب‌های لاتین بررسی میزان کاربرد پیشینه‌های کتابشناختی کتاب‌های لاتین کتابشناسی ملی ایران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 123-140]
 • فهرستنویسی کتاب‌های لاتین بررسی میزان کاربرد پیشینه‌های کتابشناختی کتاب‌های لاتین کتابشناسی ملی ایران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 123-140]
 • فهرستنویسی منابع دیجیتالی وداع با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن: آر.دی.اِی. ابزاری برای فهرستنویسی منابع دیجیتالی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 321-336]
 • فولکسونومی فولکسونومی: از آن کاربران، برای کاربران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 239-260]

ق

 • قابلیت‌ها قابلیت‌ها و محدودیت‌های مارک [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 261-270]
 • قانون بردفورد تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 139-152]
 • قشقایی بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی: ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 53-64]
 • قواعد فهرستنویسی بررسی میزان انطباق پیشینه‌های کتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی خانة کتاب با استاندارهای فهرستنویسی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 115-122]
 • قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن2 وداع با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن: آر.دی.اِی. ابزاری برای فهرستنویسی منابع دیجیتالی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 321-336]
 • قواعد فهرستنویسی نگلوامریکن رویکردی ساختاری به استاندارد توصیف و دسترسی به منابع با تأکید بر دو مدل مبنای آن الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های مستند [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 197-214]

ک

 • کاربرمداری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه‌‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 137-150]
 • کارکنان رویکردهای نوین کتابخانه به فناوری‌های غیرکتابی در کتابخانه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 97-118]
 • کارگاه‌های آموزشی ارزیابی جایگاه و عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در فرایند آموزش غیررسمی کتابداران و اطلاع‌رسانان ساکن استان‌های تهران و خراسان [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 9-24]
 • کامپیوتر رویکردهای نوین کتابخانه به فناوری‌های غیرکتابی در کتابخانه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 97-118]
 • کتابخانة ملی ایران بررسی میزان کاربرد پیشینه‌های کتابشناختی کتاب‌های لاتین کتابشناسی ملی ایران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 123-140]
 • کتابخانه رویکردهای نوین کتابخانه به فناوری‌های غیرکتابی در کتابخانه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 97-118]
 • کتابخانه رهنمودهای ایفلا برای مواد دیداری - شنیداری و چندرسانه‌ای در کتابخانه‌ها و مؤسسه‌ها (مارس 2004) [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 303-322]
 • کتابخانه 2 نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و فهرستنویسی در دنیای 2: نمونه‌ای از یک نرم‌افزار کتابخانه‌ای 2 [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 311-320]
 • کتابخانه دیجیتال گرین‌استون: نرم‌افزار کد منبع باز برای راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 233-252]
 • کتابخانه‌ها بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال 1385 [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • کتابخانه‌ها مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه‌‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 137-150]
 • کتابخانه‌های پنهان امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهت پشتیبانی از یرنامه‌های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 27-50]
 • کتابخانه‌های تخصصی تحلیل علل عدم راه‌اندازی نظام همکاری و امانت بین‌کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آن‌ها [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 201-218]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهت پشتیبانی از یرنامه‌های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 27-50]
 • کتابخانه‌های عمومی بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران براساس استانداردهای موجود [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 97-116]
 • کتابخانه‌های عمومی بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • کتابخانه‌های مجازی امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهت پشتیبانی از یرنامه‌های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 27-50]
 • کتابخانه‌های مدارس بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهرستان‌های غرب گیلان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 117-138]
 • کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی نگاهی دوباره به بازاریابی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: فرصتی که به چشم تهدید بدان می‌نگریم! [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 165-180]
 • کتابداری بررسی نگرش‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کتابداران دانشگاهی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 41-52]
 • کتابداری بازنگری در تعریف کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 27-52]
 • کتابداران دانشگاهی بررسی نگرش‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کتابداران دانشگاهی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 41-52]
 • کتابداری پزشکی مروری بر نقش کتابدار پزشکی بالینی در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی با نگرشی بر کتابخانه‌های بیمارستانی امریکا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 299-312]
 • کتابدار پزشکی بالینی مروری بر نقش کتابدار پزشکی بالینی در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی با نگرشی بر کتابخانه‌های بیمارستانی امریکا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 299-312]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی بازنگری در تعریف کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 27-52]
 • کتابشناسی ملی ایران بررسی میزان کاربرد پیشینه‌های کتابشناختی کتاب‌های لاتین کتابشناسی ملی ایران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 123-140]
 • کتاب‌های داستان تمام‌متن بررسی سایت‌های رایگان انگلیسی‌زبان تمام‌متن کتاب‌های داستان کودکان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • کتاب‌های لاتین بررسی میزان کاربرد پیشینه‌های کتابشناختی کتاب‌های لاتین کتابشناسی ملی ایران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 123-140]
 • کیفیت وب‌سایت‌ها کیفیت وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای: مروری بر معیارها و ابزارها [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 275-294]
 • کمیتة هماهنگی مشترک رویکردی ساختاری به استاندارد توصیف و دسترسی به منابع با تأکید بر دو مدل مبنای آن الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های مستند [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 197-214]
 • کمیته انتخاب بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • کودکان بررسی سایت‌های رایگان انگلیسی‌زبان تمام‌متن کتاب‌های داستان کودکان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]

گ

 • گرین‌استون گرین‌استون: نرم‌افزار کد منبع باز برای راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 233-252]
 • گروه آموزشی علوم انسانی مقایسة استنادهای پایان‌نامه‌های گروه‌های آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 151-164]
 • گروه آموزشی فنی مهندسی مقایسة استنادهای پایان‌نامه‌های گروه‌های آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 151-164]
 • گوگل بررسی و مقایسه رابط کاربر وب موتورهای جستجوی عمومی «یاهو»، «آلتاویستا»، «گوگل» و «آل د وب» [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 137-158]

م

 • مارک قابلیت‌ها و محدودیت‌های مارک [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 261-270]
 • مارک 21 وداع با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن: آر.دی.اِی. ابزاری برای فهرستنویسی منابع دیجیتالی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 321-336]
 • مارک در ایران قابلیت‌ها و محدودیت‌های مارک [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 261-270]
 • ماهیت بازنگری در تعریف کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 27-52]
 • مبادله بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • مجلات لاتین بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از مجلات لاتین مرتبط با رشته [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 87-96]
 • مجله Information Research زوال منابع اینترنتی استناد شده در مجله Information Research [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 241-254]
 • مجموعه‌سازی بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • مجموعه‌سازی (کتابخانه‌ها) بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال 1385 [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • مجموعه‌گستری خط‌مشی مجموعه گستری: چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 199-212]
 • محتویات دیجیتالی مدیریت حقوق دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 253-272]
 • محدودیت‌ها قابلیت‌ها و محدودیت‌های مارک [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 261-270]
 • محیط وب بازیابی تصویرهای رقومی بر اساس روش‌ها و فنون خودکار در محیط وب و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-114]
 • مدارس متوسطه بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهرستان‌های غرب گیلان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 117-138]
 • مدیران فرهنگی - هنری رفتار اطلاع‌یابی مدیران سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 213-240]
 • مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه‌‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 137-150]
 • مدیریت اطلاعات شخصی (پی.آی.ام.) چشم‌اندازی بر راهبردها، ابزارها، و مهارت‌های مدیریت دانش شخصی (پی‌.کی.ام.‌) [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 177-198]
 • مدیریت حقوق دیجیتال مدیریت حقوق دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 253-272]
 • مدیریت دانش سازمانی چشم‌اندازی بر راهبردها، ابزارها، و مهارت‌های مدیریت دانش شخصی (پی‌.کی.ام.‌) [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 177-198]
 • مدیریت دانش شخصی (پی.کی.ام) چشم‌اندازی بر راهبردها، ابزارها، و مهارت‌های مدیریت دانش شخصی (پی‌.کی.ام.‌) [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 177-198]
 • مدیریت فراداده درآمدی بر سیستم‌های مدیریت فراداده [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 65-80]
 • مدلاین راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب‌مد و رابط‌های آن [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 219-232]
 • مدل فضابرداری راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب‌مد و رابط‌های آن [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 219-232]
 • مدل‌ها خط‌مشی مجموعه گستری: چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 199-212]
 • مراجعان بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 159-174]
 • مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى رهیافت نمایه‌سازی در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏ [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 215-226]
 • مشارکت بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطات علمی غیررسمی [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 51-76]
 • مشارکت مؤلفان بررسی میزان مشارکت محققان زن و مرد در تولید مقالات علمی در مجلات هسته حوزه کتابداری ایران: مقایسه موردی فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 95-110]
 • مصورسازی اطلاعات نگارش تصویری با تصویرسازی مفاهیم: بهره‌گیری از سواد دیداری و زبان تصویر برای درک مؤثر اطلاعات [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 273-288]
 • معیارهای کیفی کیفیت وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای: مروری بر معیارها و ابزارها [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 275-294]
 • مفهوم‌سازی بنیادی راهبرد کیفی پژوهش عملی مفهوم، پارادایم، نوع‌شناسی، و مباحث تکمیلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 81-96]
 • منابع اطلاعاتی بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال 1385 [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • منابع اطلاعاتی رقومی بازیابی تصویرهای رقومی بر اساس روش‌ها و فنون خودکار در محیط وب و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-114]
 • منابع انتشاریافته مروری بر متون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی در ایران بین سال‌های 1348- 1387 [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 271-290]
 • منابع دیداری بازیابی تصویرهای رقومی بر اساس روش‌ها و فنون خودکار در محیط وب و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-114]
 • منابع دیداری - شنیداری رهنمودهای ایفلا برای مواد دیداری - شنیداری و چندرسانه‌ای در کتابخانه‌ها و مؤسسه‌ها (مارس 2004) [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 303-322]
 • منابع شنیداری بازیابی تصویرهای رقومی بر اساس روش‌ها و فنون خودکار در محیط وب و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-114]
 • مواد غیرکتابی رویکردهای نوین کتابخانه به فناوری‌های غیرکتابی در کتابخانه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 97-118]
 • موانع آموزش الکترونیکی آموزش الکترونیکی: تاریخچه، ویژگی‌ها، زیرساخت‌ها، و موانع [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]
 • موتورهای کاوش پزشکی بررسی مقایسه‌ای میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماری‌های کودکان [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 77-94]
 • موتورهای کاوش تخصصی بررسی مقایسه‌ای میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماری‌های کودکان [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 77-94]
 • موتورهای کاوش عمومی بررسی مقایسه‌ای میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماری‌های کودکان [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 77-94]
 • موتوهای جستجو بررسی و مقایسه رابط کاربر وب موتورهای جستجوی عمومی «یاهو»، «آلتاویستا»، «گوگل» و «آل د وب» [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 137-158]
 • مؤسسه اطلاعات علمی پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007 [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 175-200]
 • موقعیت حرفه‌ای بررسی نگرش‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کتابداران دانشگاهی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 41-52]

ن

 • نیاز اطلاعاتی رفتار اطلاع‌یابی مدیران سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 213-240]
 • نیازها رویکردهای نوین کتابخانه به فناوری‌های غیرکتابی در کتابخانه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 97-118]
 • نیازهای اطلاعاتی بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی: ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 53-64]
 • نیازهای اطلاعاتی مروری بر نقش کتابدار پزشکی بالینی در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی با نگرشی بر کتابخانه‌های بیمارستانی امریکا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 299-312]
 • نرم‌افزار کد منبع باز گرین‌استون: نرم‌افزار کد منبع باز برای راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 233-252]
 • نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و فهرستنویسی در دنیای 2: نمونه‌ای از یک نرم‌افزار کتابخانه‌ای 2 [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 311-320]
 • نرم‌افزارهای نمایه‌سازی مروری بر نمایه‌سازی خودکار و نرم‌افزارهای رایج در تولید آن [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 291-310]
 • نیروی انسانی بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال 1385 [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • نسبت عامل‌بندی ارزیابی نسبت عامل‌بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه‌های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمّی به تحلیل سطح پیش‌همارایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 75-98]
 • نسخ خطی بررسی میزان انطباق پیشینه‌های کتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی خانة کتاب با استاندارهای فهرستنویسی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 115-122]
 • نگرش بررسی نگرش‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کتابداران دانشگاهی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 41-52]
 • نمایة فوری مقایسة استنادهای پایان‌نامه‌های گروه‌های آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 151-164]
 • نمایه رهیافت نمایه‌سازی در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏ [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 215-226]
 • نمایه‌سازی فرایند نمایه‌سازی و رویکردهای آن در سازماندهی اطلاعات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 227-238]
 • نمایه‌سازی مروری بر متون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی در ایران بین سال‌های 1348- 1387 [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 271-290]
 • نمایه‌سازی خودکار مروری بر نمایه‌سازی خودکار و نرم‌افزارهای رایج در تولید آن [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 291-310]
 • نمایه‌سازی دستی مروری بر نمایه‌سازی خودکار و نرم‌افزارهای رایج در تولید آن [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 291-310]
 • نمایه‌سازى رهیافت نمایه‌سازی در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏ [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 215-226]
 • نمایه‌واژه رهیافت نمایه‌سازی در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏ [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 215-226]
 • نیم عمر منابع تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 139-152]
 • نیم‌عمر منابع اینترنتی زوال منابع اینترنتی استناد شده در مجله Information Research [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 241-254]
 • نوع‌شناسی راهبرد کیفی پژوهش عملی مفهوم، پارادایم، نوع‌شناسی، و مباحث تکمیلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 81-96]

و

 • وب2 فولکسونومی: از آن کاربران، برای کاربران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 239-260]
 • وب 2 نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و فهرستنویسی در دنیای 2: نمونه‌ای از یک نرم‌افزار کتابخانه‌ای 2 [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 311-320]
 • وب آو ساینس پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007 [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 175-200]
 • وب‌سایت بررسی سایت‌های رایگان انگلیسی‌زبان تمام‌متن کتاب‌های داستان کودکان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • وب‌سایت‌ها بررسی دسترس‌پذیری وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 53-70]
 • وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای کیفیت وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای: مروری بر معیارها و ابزارها [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 275-294]
 • وب معنایی آر.دی.اف.: الگویی برای توصیف منابع در وب معنایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 9-22]
 • وجین بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • وزارتخانه‌ها بررسی دسترس‌پذیری وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 53-70]
 • ویژگی‌های آموزش الکترونیکی آموزش الکترونیکی: تاریخچه، ویژگی‌ها، زیرساخت‌ها، و موانع [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]
 • ویژگی‌های رابط کاربری اپک‌های وب‌بنیاد ارائة الگویی برای ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری اپک‌های وب‌بنیاد ایران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 37-74]
 • ویژگی‌های نمایشی اپک‌های وب‌بنیاد ارائة الگویی برای ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری اپک‌های وب‌بنیاد ایران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 37-74]
 • وفاداری مشتری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه‌‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 137-150]

ه

 • هستی‌شناسی وب آر.دی.اف.: الگویی برای توصیف منابع در وب معنایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 9-22]
 • همایش‌های سالانه و همایش‌های ماهانه ارزیابی جایگاه و عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در فرایند آموزش غیررسمی کتابداران و اطلاع‌رسانان ساکن استان‌های تهران و خراسان [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 9-24]
 • همکاری بین‌کتابخانه‌ها تحلیل علل عدم راه‌اندازی نظام همکاری و امانت بین‌کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آن‌ها [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 201-218]

ی

 • یادگیری الکترونیکی آموزش الکترونیکی: تاریخچه، ویژگی‌ها، زیرساخت‌ها، و موانع [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]
 • یاهو بررسی و مقایسه رابط کاربر وب موتورهای جستجوی عمومی «یاهو»، «آلتاویستا»، «گوگل» و «آل د وب» [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 137-158]