دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 1-219 (پیاپی 59) 
7. مدیریت دانش و چون و چرایی درباره آن

صفحه 63-69

ابراهیم افشار زنجانی؛ سودابه نوذری


13. الگوهای داده‌ای برای ابزارهای سازماندهی دانش: تحولات و چشم‌اندازها

صفحه 137-144

تألیف ماریا اینس کوردیرو و آیدا اسلاویک؛ ترجمه مریم وتر


14. فراهم‌آوری و مدیریت مجلات الکترونیکی

صفحه 145-150

مؤلفان دانی کورتیس؛ پائوشان یوئی؛ مترجم امیررضا اصنافی


16. مدیریت منابع انسانی

صفحه 161-166

نوشته کلی بلسینگر؛ ترجمه علی خسروجردی