دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-242 (پیاپی 83) 
1. آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش آماده است؟

صفحه 6-20

بنفشه فتح‌اللهی؛ ابراهیم افشار زنجانی؛ دامون نوذری


7. تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال‌های 1379-1386

صفحه 104-127

فریده عصاره؛ محمدرضا قانع؛ مهرزاد رحمانی سفیدویه