دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 123، پاییز 1399، صفحه 7-133 
2. آینده سامانه‌های بازیابی اطلاعات متنی

صفحه 12-26

ابوالفضل اسدنیا؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ محسن طاهری دمنه


4. تجربۀ زیسته متخصصان کتابداریِ پزشکی در زمینه ربط اطلاعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین

صفحه 48-57

مجید شیرزاد؛ افشین موسوی چلک؛ ثریا ضیایی؛ فرامرز سهیلی؛ مریم سلامی