دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 122، تابستان 1399، صفحه 1-116 
3. تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397)

صفحه 38-50

علی اکبر خاصه؛ حمید قاضی زاده؛ بنفشه فلاح اسطلخ جانی؛ حیدر مختاری


4. رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه‌ای

صفحه 52-64

الهام السادات الوانکار؛ فاطمه فهیم نیا؛ نرگس نشاط؛ نادر نقشینه


6. سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی

صفحه 86-103

کیانوش رشیدی شریف‌آباد؛ هاجر ستوده؛ مهدیه میرزابیگی؛ سید مصطفی فخراحمد