دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 115، پاییز 1397، صفحه 1-250 
2. ساختار فکری علم اطلاعات و دانش‌شناسی: از نظر "دیداری‌سازی حوزه دانش"

صفحه 39-60

غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ رضا مختارپور؛ علی اکبر خاصه


3. سازماندهی اطلاعات حوزه میراث فرهنگی: پیشرفت‌های گذشته و مسائل پیش رو

صفحه 61-91

معصومه نیک نیا؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ داریوش علیمحمدی


4. تحلیل توییت مقاله‌های علمی در توییتر

صفحه 93-111

محمدامین عرفان منش؛ الهه حسینی؛ سحر حبیبی