دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1369، صفحه 1-145 (پیاپی 1) 
2. کتابدار پابرهنه

صفحه 26-38

نوشته جان یوکلون؛ ترجمه مهرانگیز صمدی


5. آموزش درون سازمانی تکنولوژی اطلاعات

صفحه 68-83

نوشته رابین فردریک گای؛ ترجمه نازنین قائم مقامی فراهانی