دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1372، صفحه 133-274 (پیاپی 14) 
1. کتابخانه، اطلاع، و معنا

صفحه 133-178

نوشته جان باد؛ ترجمه محبوبه مهاجر


3. فهرستهای مشترک و نظام بین‌المللی اطلاعات پیایندها

صفحه 195-210

نوشته سوزانه سانتیاگو؛ ترجمه علی مزینانی