دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 و 4، زمستان 1374، صفحه 1-169 (پیاپی 23 و 24) 
8. شرایط ایمنی در ساختمان کتابخانه

صفحه 107-115

نوشته رابرت کلاس جاپ؛ ترجمه پرویز عازم


9. کتابخانه‌ها و کتابداری در ترکیه

صفحه 116-125

نوشته مصطفی اَغ‌بُلُوت، دوگان اَتِلگان؛ ترجمه عبدالله نجفی