دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1375، صفحه 1-178 (پیاپی 26) 
7. به سوی خدمات اطلاعاتی کاربرمدار

صفحه 71-99

نوشته روث سی تی موریس؛ ترجمه عبدالحسین فرج‌پهلو


8. آرشیوها و همکاری در عصر اطلاعات

صفحه 100-109

نوشته جان مک‌دونالد؛ ترجمه و تلخیص سعید رضائی شریف‌آبادی