دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1377، صفحه 1-137 (پیاپی 33) 
9. بزرگراههای اطلاعاتی و نابینایان

صفحه 106-110

نوشته نورمن کومبز؛ ترجمه تاج‌الملوک ارجمند


10. اینترنت و آموزش عالی

صفحه 111-116

نوشته مایکل اچ. هریس، پاملا سی. هریس، استن ای. حنا؛ ترجمه علی‌اصغر شیری


11. آینده اطلاعات

صفحه 117-124

نوشته مایکل او. لاک؛ ترجمه سیمین نیازی