موضوعات = اطلاع‌جویی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی وظیفه بر گم‌گشتگی دانشجویان در جستجوی مروری

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-76

کلثوم خشت‌زر؛ مهدیه میرزابیگی


2. رفتار جستجوی اطلاعات دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به تجربه، هوش فضایی، و پیچیدگی وظیفه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 199-221

فاطمه نقیب؛ مهدیه میرزابیگی؛ محبوبه البرزی