موضوعات = تولیدات علمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

علی اکبر خاصه؛ حمید قاضی زاده؛ بنفشه فلاح اسطلخ جانی؛ حیدر مختاری