موضوعات = ارتباطات علمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل توییت مقاله‌های علمی در توییتر

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 93-111

محمدامین عرفان منش؛ الهه حسینی؛ سحر حبیبی