موضوعات = ارزیابی وب‌سایت‌ها
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی اطلاعات وب: چهارچوب‌ نظری و پژوهشی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 173-197

حمید کشاورز