موضوعات = ارزیابی منابع
تعداد مقالات: 3
1. ارزشیابی مجلات حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

مظفر چشمه سهرابی؛ رضا دهخدایی


2. خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه‌ای فارسی

دوره 31، شماره 1، بهار 1399، صفحه 52-64

مریم‌سادات پرسته زاد؛ عاطفه شریف؛ محمد حسن زاده