موضوعات = ارزیابی منابع
تعداد مقالات: 2
1. خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تالیفی در مقایسه با آثار ترجمه شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

عاطفه شریف؛ مریم پرسته زاد؛ محمد حسن زاده