نویسنده = پرسته زاد، مریم‌سادات
تعداد مقالات: 1
1. خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه‌ای فارسی

دوره 31، شماره 1، بهار 1399، صفحه 52-64

مریم‌سادات پرسته زاد؛ عاطفه شریف؛ محمد حسن زاده