نویسنده = باوان پوری، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی: مطالعه کتاب‌سنجی مقالات

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 81-95

عبدالاحد غیبی؛ مسعود باوان پوری؛ مریم دریانورد