نویسنده = تاجر، پگاه
تعداد مقالات: 1
1. بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 24-44

پگاه تاجر؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ عبدالرسول جوکار؛ علیرضا خرمایی؛ هاجر ستوده