نویسنده = البرزی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. رفتار جستجوی اطلاعات دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به تجربه، هوش فضایی، و پیچیدگی وظیفه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 199-221

فاطمه نقیب؛ مهدیه میرزابیگی؛ محبوبه البرزی