نویسنده = پرز سالمرون، گلوریا
تعداد مقالات: 1
1. در بزرگداشت هشتادمین سالگرد تأسیس کتابخانه ملی (به انگلیسی)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 207-210

گلوریا پرز سالمرون